[tor-commits] [translation/vidalia_alpha] Update translations for vidalia_alpha

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Aug 26 15:15:14 UTC 2012


commit 6f1f56ddb690cc1f26b8927689344025e667f4dc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Aug 26 15:15:13 2012 +0000

    Update translations for vidalia_alpha
---
 pl/vidalia_pl.po |   31 ++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/pl/vidalia_pl.po b/pl/vidalia_pl.po
index 8118389..2537a2b 100644
--- a/pl/vidalia_pl.po
+++ b/pl/vidalia_pl.po
@@ -1,6 +1,7 @@
 # 
 # Translators:
 #   <achevallier at hush.ai>, 2012.
+#   <ayurveda63 at gmail.com>, 2012.
 #   <brosper at gmail.com>, 2012.
 #   <ipjsdfpojsdf at mailinator.com>, 2012.
 # runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
@@ -9,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-23 10:37+0000\n"
-"Last-Translator: achevallier <achevallier at hush.ai>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 15:11+0000\n"
+"Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -178,7 +179,7 @@ msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
 "The specified Tor data directory location contains characters that cannot be"
 " represented in your system's current 8-bit character encoding."
-msgstr ""
+msgstr "Podane dane lokalizacji katalogu Tora zawierają znaki, które nie mogą być przedstawione przez 8 bitowe szyfrowanie twojego systemu."
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Warning"
@@ -490,7 +491,7 @@ msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
 msgid ""
 "Vidalia can try to restart Tor for you.  Doing so will close all currently "
 "active connections through your Tor process."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia może spróbować uruchomić Tora ponownie. Robiąc to automatycznie zamknie wszystkie aktywne połączenia w procesach Tora."
 
 msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
 msgid ""
@@ -1969,7 +1970,7 @@ msgid ""
 "Anything sent over this connection could be monitored. Please check your "
 "application's configuration and use only encrypted protocols, such as SSL, "
 "if possible."
-msgstr ""
+msgstr "Wszystkie dane wysłane przez taki rodzaj połączenia mogą być monitorowane. Sprawdź konfiguracje swojej aplikacji oraz używaj tylko szyfrowanych protokołów jak SSL jeżeli tylko jest taka możliwość."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "toolBar"
@@ -1995,7 +1996,7 @@ msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "Vidalia tried to restart Tor, but was not able to. Please check your Task "
 "Manager to ensure there are no other Tor processes running."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia podjęła próbę zrestartowania Tora, jednak nie było to możliwe. Sprawdź menadżer zadań by sprawdzić czy nie są uruchomione inne procesy Tora."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Error reloading configuration"
@@ -3189,15 +3190,15 @@ msgstr "<a href=\"#bridgeHelp\">Co to jest?</a>"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Automatically distribute my bridge address"
-msgstr ""
+msgstr "Automatycznie rozdystrybuuj adresy moich węzłów."
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Relay traffic inside the Tor network (non-exit relay)"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj ruch wewnątrz sieci Tor (węzeł bez wyjścia)"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Relay traffic for the Tor network (exit relay)"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj ruch dla sieci Tor (węzeł z wyjściem)"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Mirror the Relay Directory"
@@ -3275,7 +3276,7 @@ msgstr "Program Tor jest aktywny"
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "You are currently running version \"%1\" of the Tor software."
-msgstr ""
+msgstr "Obecnie pracujesz na wersji \"%1\" oprogramowania Tor."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "The Tor Software is not Running"
@@ -3286,7 +3287,7 @@ msgid ""
 "Click \"Start Tor\" in the Vidalia Control Panel to restart the Tor "
 "software. If Tor exited unexpectedly, select the \"Advanced\" tab above for "
 "details about any errors encountered."
-msgstr ""
+msgstr "Przyciśnij \"Uruchom Tora\" w kontrolnym panelu Vidalii by zrestartować Tora. Jeżeli Tor zakończył pracę niespodziewanie, wybierz zakładkę \"Zaawansowane\" by sprawdzić szczegóły na jakie natknął się Tor."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
@@ -3294,7 +3295,7 @@ msgid ""
 "longer recommended. Please upgrade to the most recent version of the "
 "software, which may contain important security, reliability and performance "
 "fixes."
-msgstr ""
+msgstr "Obecnie pracujesz na wersji \"%1\" oprogramowania Tor, który przestał być aktualny. Prosimy zaktualizować Tora, nowa wersja może zawierać ważne łaty bezpieczeństwa."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
@@ -3302,7 +3303,7 @@ msgid ""
 "longer work with the current Tor network. Please upgrade to the most recent "
 "version of the software, which may contain important security, reliability "
 "and performance fixes."
-msgstr ""
+msgstr "Obecnie pracujesz na wersji \"%1\" oprogramowania Tor, która może nie działać poprawnie z obecną wersją sieci Tor. Prosimy zaktualizować Tora, nowa wersja może zawierać ważne łaty bezpieczeństwa."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Your Tor Software is Out-of-date"
@@ -3316,7 +3317,7 @@ msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
 "We were able to successfully establish a connection to the Tor network. You "
 "can now configure your applications to use the Internet anonymously."
-msgstr ""
+msgstr "Połączenie z siecią Tor zostało utworzone. Możesz teraz ustawić swoje aplikacje by używać internet anonimowo."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Tor Software Error"
@@ -3326,7 +3327,7 @@ msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
 "The Tor software encountered an internal bug. Please report the following "
 "error message to the Tor developers at bugs.torproject.org: \"%1\""
-msgstr ""
+msgstr "Tor natknął się na wewnętrzny błąd. Prosimy wysłać raport na temat błędu do programistów Tora na adres bugs.torproject.org: \"%1\""
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list