[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Aug 26 14:45:18 UTC 2012


commit 91166b6ed1a20bb564608578e54be45654405eca
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Aug 26 14:45:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/server.po |   44 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/pl/server.po b/pl/server.po
index 3bf91ed..78b68b6 100644
--- a/pl/server.po
+++ b/pl/server.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-26 14:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 14:44+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -63,19 +63,19 @@ msgid ""
 "<i>Relay traffic for the Tor network</i> if you want to run a normal Tor "
 "relay or <i>Help censored users reach the Tor network</i> if you want to run"
 " a bridge relay."
-msgstr ""
+msgstr "Zadecyduj czy chcesz uruchomić Węzeł Tora czy <i>most</i> (Tor 0.2.0.8-alpha lub nowszy). Mosty pomagają w dostępie do sieci Tor użytkownikom, którzy mają zablokowany do niej dostęp przez cenzorów. Zaznacz okno <i>Przekieruj ruch dla sieci Tor</i> jeżeli chcesz uruchomić normalny węzeł Tora lub <i>Pomóż cenzurowanym użytkownikom w dostępie do sieci Tora</i> jeżeli chcesz uruchomić most."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:44
 msgid "Enter the following information:"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź poniższe informacje."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:46
 msgid ""
 "<b>Nickname</b>: The name which your relay will be known as on the Tor "
 "network. An example of a relay nickname is \"MyVidaliaRelay\"."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nazwa użytkownika</b>: Nazwa pod jaką twój węzeł będzie widoczny w sieci Tor. Przykładowa nazwa węzła \"MójWęzełTora\"."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:50
@@ -84,14 +84,14 @@ msgid ""
 "contact you in case there is an important Tor security update or something "
 "goes wrong with your relay. You might also include your PGP or GPG key ID "
 "and fingerprint."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Dane kontaktowe</b>: Twój adres email. Ten email będzie wykorzystywany do kontaktu z tobą tylko w wyjątkowych przypadkach jak aktualizacja oprogramowania lub informacje bezpieczeństwa dotyczące twojego węzła. Możesz również podać swoje klucze PGP lub GPG z odciskiem."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:56
 msgid ""
 "<b>Relay Port</b>: The port on which your relay will listen for traffic from"
 " clients or other Tor relays."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Port Węzła</b>: Port, na którym twój węzeł będzie nasłuchiwał ruchu sieciowego od klientów sieci Tor lub innych węzłów Tora."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:62
@@ -107,12 +107,12 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:71
 msgid "<a name=\"bandwidth\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"przesył\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:72
 msgid "Bandwidth Limits"
-msgstr ""
+msgstr "Limity przesyłu"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:74
@@ -121,7 +121,7 @@ msgid ""
 "allows you to limit the amount of bandwidth that you are willing to "
 "contribute to the Tor network. You can run a relay, while still keeping your"
 " network connection usable for your own use."
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamianie węzła może zużywać duże ilości przesyłu. Tor umożliwia ograniczenie ilość przesyłu udzielanego dla sieci Tor, utrzymując przy tym w pełni sprawnie twoje połączenie. "
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:80
@@ -129,12 +129,12 @@ msgid ""
 "You should select the option in the dropdown box that best matches your "
 "connection speed. If you select <i>Custom</i>, you will be able to specify "
 "your own limits."
-msgstr ""
+msgstr "Powinieneś wybrać opcje z rozwijanej listy, która najlepiej pasuje do prędkości twojego połączenia. Jeżeli wybierzesz opcję <i>Własne ustawienie</i>, będziesz w stanie manualnie ustawić własne limity przesyłu"
 
 #. type: Content of: <html><body><h4>
 #: en/server.html:84
 msgid "Custom Limits"
-msgstr ""
+msgstr "WÅ‚asne limity"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:86
@@ -213,7 +213,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:138
 msgid "<b>Checkbox</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Pole wyboru</b>"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:139
@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Normalne, nieszyfrowane przeglÄ…danie stron"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:148
 msgid "Secure Websites (SSL)"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpieczne strony (SSL)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:149
@@ -253,12 +253,12 @@ msgstr "443"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:150
 msgid "Encrypted Web browsing"
-msgstr ""
+msgstr "Zaszyfrowane przeglÄ…danie sieci"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:153
 msgid "Retrieve Mail (POP, IMAP)"
-msgstr ""
+msgstr "Odzyskaj Email (POP, IMAP)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:154
@@ -268,12 +268,12 @@ msgstr "110, 143, 993, 995"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:155
 msgid "Downloading email (does not permit sending email)"
-msgstr ""
+msgstr "Pobieranie emaili (nie pozwala na wysyłanie emaili)."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:158
 msgid "Instant Messaging (IM)"
-msgstr ""
+msgstr "Komunikatory (IM Instant Messaging)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:159
@@ -284,12 +284,12 @@ msgstr "703, 1863, 5050, 5190, 5222, 5223, 8300, 8888"
 #: en/server.html:160
 msgid ""
 "Instant messaging applications like MSN Messenger, AIM, ICQ, and Jabber"
-msgstr ""
+msgstr "Komunikatory jak MSN, AIM, ICQ i Jabber."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:163
 msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
-msgstr ""
+msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:164
@@ -299,12 +299,12 @@ msgstr "6660-6669, 6697, 7000-7001"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:165
 msgid "IRC clients and servers"
-msgstr ""
+msgstr "Klienci oraz serwery IRC"
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:168
 msgid "Misc. Other Services"
-msgstr ""
+msgstr "Inne serwisy."
 
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:169
@@ -314,7 +314,7 @@ msgstr "*"
 #. type: Content of: <html><body><table><tr><td>
 #: en/server.html:170
 msgid "All other applications that aren't covered by the previous checkboxes"
-msgstr ""
+msgstr "Wszystkie inne aplikacje, które nie wliczają się w poprzednie pola."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:175More information about the tor-commits mailing list