[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Aug 26 14:15:19 UTC 2012


commit 54c3d946d1b4883be373cc097aa7ceb931c9d77b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Aug 26 14:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/server.po |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/pl/server.po b/pl/server.po
index 707f679..3bf91ed 100644
--- a/pl/server.po
+++ b/pl/server.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-26 13:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 14:11+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><h1>
 #: en/server.html:16
 msgid "Setting Up a Tor Relay"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawianie węzła sieci Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:19
@@ -27,7 +27,7 @@ msgid ""
 "The Tor network is made up of volunteers all over the world who donate some "
 "of their spare bandwidth by running a Tor relay. Vidalia helps you do your "
 "part by making it easy to set up a relay of your own.  <a name=\"basic\"/>"
-msgstr "Sieć Tor tworzona jest przez ochotników z całego świata, którzy udostępniają swoje łącza do tworzenia węzłów komunikacyjnych. Vidalia pomaga każdemu użytkownikowi w tworzeniu własnych węzłów komunikacyjnych"
+msgstr "Sieć Tor tworzona jest przez ochotników z całego świata, którzy udostępniają swoje łącza do tworzenia węzłów komunikacyjnych. Vidalia pomaga każdemu użytkownikowi w tworzeniu własnych węzłów komunikacyjnych <a name=\"podstawy\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:24
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Podstawowe ustawienia"
 msgid ""
 "If you decide you want to help the Tor network grow by running a relay, you "
 "can follow these steps to get started:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli chciałbyś pomóc w rozwoju sieci Tor przez ustawienie własnego węzła, możesz skorzystać z poniższych kroków:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:31
@@ -47,12 +47,12 @@ msgid ""
 "Open the <i>Configuration Dialog</i> by selecting <i>Settings</i> from the "
 "tray menu or <i>Preferences</i> from your system menubar on Macintosh "
 "systems."
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz <i>Okno konfiguracji</i> otwierając zakładkę <i>Ustawienia</i> z paska menu lub otwierając zakładkę <i>Ustawienia</i> z paska systemu na komputerach Mac."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:35
 msgid "Select the <i>Relay</i> configuration page."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz zakładkę konfiguracyjną <i>Węzła</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:37More information about the tor-commits mailing list