[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Aug 25 11:15:28 UTC 2012


commit 93be9968d2c22777d182ae996b6d59710f30a002
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Aug 25 11:15:27 2012 +0000

    Update translations for whisperback
---
 pl_PL/pl_PL.po |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/pl_PL/pl_PL.po b/pl_PL/pl_PL.po
index 044b9ac..352b1a6 100644
--- a/pl_PL/pl_PL.po
+++ b/pl_PL/pl_PL.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 22:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-25 10:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 10:47+0000\n"
 "Last-Translator: bogdrozd <bog.d at gazeta.pl>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -228,7 +228,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
-msgstr "WhisperBack - wysyłaj informacje zwrotne zaszyfrowaną pocztą\n"
+msgstr "WhisperBack - wysyłaj informacje zwrotne zaszyfrowaną pocztą\nCopyright © 2009-2012 deweloperzy Tails (tails at boum.org)\nNiniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go\nrozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej\nLicencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego\nOprogramowania - według wersji 3-ciej tej Licencji lub którejś\nz późniejszych wersji.\n\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on\nużyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej\ngwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH\nZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna\nLicencja Publiczna GNU.\n\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz\nPowszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\njeśli nie - zajrzyj na <http://www.gnu.org/licenses/>.\n\n"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:28
 msgid "debugging info"More information about the tor-commits mailing list