[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Aug 24 14:19:22 UTC 2012


commit 33f8640e164776900d6a653df1ea7926c0d64b36
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Aug 24 14:19:20 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/netview.po |   34 +++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/cs/netview.po b/cs/netview.po
index 52390c9..09e7133 100644
--- a/cs/netview.po
+++ b/cs/netview.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 13:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 14:15+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgid ""
 "indicating the geographic location of relays in the Tor network. Green lines"
 " are drawn between relays to indicate the path of circuits that your Tor "
 "client has created through the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Mapa sítě se skládá z mapy světa, s červanými tečkami označujímími zaměpisnou polohu relayí sítě Tor. Zelené linky, zobrazující se mezi relayemi, vyznačují trasu okruhů které váš Tor klient vytvořil v síti Tor."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:44
@@ -73,7 +73,7 @@ msgid ""
 "<b>Zoom Out</b> buttons in the toolbar. You can also scroll around on the "
 "map by clicking on the map and then dragging it in whatever direction you "
 "would like to move the map."
-msgstr ""
+msgstr "Můžete si zvětšit část mapy, nebo zmenšit, kliknutím na tlačítka <b>Zoom In</b> a <b>Zoom Out</b> v liště nástrojů. Mapu můžete také posouvat tím že na ní kliknete a přetáhnete myší tím směrem, kam se chcete přesunout."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:50
@@ -81,7 +81,7 @@ msgid ""
 "The geographic location of a Tor relay is determined by looking up the IP "
 "address of the relay in a GeoIP database, created by MaxMind and located at "
 "geoip.vidalia-project.net."
-msgstr ""
+msgstr "Zeměpisná poloha Tor relayí je určována vyhledáním jejich adres v databázi GeoIP, kterou vytvořil MaxMind, a nachází se na geoip.vidalia-project.net"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:55
@@ -94,17 +94,17 @@ msgid ""
 "important to note that this request is done through Tor, so your location is"
 " not revealed to the GeoIP relay. The results of the lookups will be cached "
 "locally in order to reduce load on Vidalia's GeoIP relays."
-msgstr ""
+msgstr "Uprostřed dialogového okna, pod mapou sítě, najdete seznam vašich současných okruhů, a přenos dat, který právě probíhá skrze tyto okruhy. Když se mapa prvně načte, uvidíte pravděpodobně připojení ke geoip.vidalia-project.net, které probíhá, když Vidalia vyhledává zeměpisné informace pro seznam Tor relayí. Měli byste vědět, že tento požadavek je uskutečnět skrze Tor, takže se relay GeoIP nedozví vaší polohu. Výsledky hledání se ukládají lokálně, aby se snížilo vytížení GeoIP relayí Vidalie."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/netview.html:66
 msgid "<a name=\"relaylist\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"relaylist\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/netview.html:67
 msgid "Relay Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status Relaye"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:69
@@ -112,39 +112,39 @@ msgid ""
 "On the left side of the network view, you will see a list of relays in the "
 "Tor network. Next to each relay is an icon indicating that relay's status.  "
 "The following table summarizes the possible relay status icons:"
-msgstr ""
+msgstr "Na levé straně zobrazení sítě najdete seznam relayí v síti Tor. U každého relaye je ikonka indikující jeho status.   V následující tabluce jsou uvedeny všechny ikony, které relay může mít."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:78
 msgid "The relay is offline or simply not responding."
-msgstr ""
+msgstr "Relay je vypnutý nebo prostě neodpovídá."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:84
 msgid ""
 "The relay is <i>hibernating</i>, meaning it is online, but has used up as "
 "much bandwidth as the operator is willing to allow for a given time period."
-msgstr ""
+msgstr "Relay je <i>zmrazený</i>, což znamená, že je zapnutý, ale vyčerpal už maximální limit přenosu dat který jeho operátor povolil pro toto časové období."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:92
 msgid "The relay is online, but has shown only minimal throughput."
-msgstr ""
+msgstr "Relay je online, ale má jen minimální průchodnost."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:98
 msgid "The relay is online and has shown a throughput >= 20 KB/s."
-msgstr ""
+msgstr "Relay je online, a má průchodnost >= 20 KB/s."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:104
 msgid "The relay is online and has shown a throughput >= 60 KB/s."
-msgstr ""
+msgstr "Relay je online, a má průchodnost >= 60 KB/s."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/netview.html:110
 msgid "The relay is online and has shown a throughput >= 400 KB/s."
-msgstr ""
+msgstr "Relay je online, a má průchodnost >= 400 KB/s."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:116
@@ -152,17 +152,17 @@ msgid ""
 "All bandwidth values are estimates based on the minimum of either the "
 "maximum bandwidth sustained input or output over any ten second period in "
 "the past day."
-msgstr ""
+msgstr "Všechny tyto údaje jsou odhady na základě maximální rychlosti vstupu nebo výstupu v průběhu kteréhokoli desetisekundového období v předchozím dni."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/netview.html:122
 msgid "<a name=\"details\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"details\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/netview.html:123
 msgid "Relay Details"
-msgstr ""
+msgstr "Podrobnosti o Relayi"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/netview.html:125More information about the tor-commits mailing list