[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Aug 24 13:45:27 UTC 2012


commit 85dee73f0883531379ab5a5faec216443afd796f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Aug 24 13:45:26 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 cs/services.po |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/cs/services.po b/cs/services.po
index 68ba59e..07e7767 100644
--- a/cs/services.po
+++ b/cs/services.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-24 13:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 13:27+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,7 +42,7 @@ msgid ""
 "HTTP service, to others without revealing your IP address. The protocol to "
 "provide a hidden service is built on top of the same circuits that Tor uses "
 "for anonymous browsing and roughly has similar anonymity properties."
-msgstr "Skryté služby vám umožňují poskytovat jakoukoli službu založenou na protokolu TCP, například HTTP službu ostátním aniž byste museli odhalit svou IP adresu. Protokol poskytující službu je postaven na stejném okrhu jaký Tor používá pro anonymní surfování a má přibližně podobné vlastnosti z hlediska anonymity."
+msgstr "Skryté služby vám umožňují poskytovat jakoukoli službu založenou na protokolu TCP, například HTTP službu ostátním aniž byste museli odhalit svou IP adresu. Protokol poskytující službu je postaven na stejném okruhu, jaký Tor používá pro anonymní surfování, a má přibližně podobné vlastnosti z hlediska anonymity."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:35
@@ -72,7 +72,7 @@ msgstr "Poskytování skryté služby se skládá minimálně ze dvou kroků:"
 msgid ""
 "Install a web server locally (or a server for whatever service you want to "
 "provide, e.g. IRC) to listen for local requests."
-msgstr "Nainstalujte lokálně webserver (nebo server jiné sluby kterou chcete poskytovat, např. IRC) a nastavte ho, aby naslouchal lokálním požadavkům."
+msgstr "Nainstalujte lokálně webserver (nebo server jiné služby kterou chcete poskytovat, např. IRC) a nastavte ho, aby naslouchal lokálním požadavkům."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/services.html:47
@@ -103,7 +103,7 @@ msgstr "Jaká data musím poskytnout?"
 msgid ""
 "The services table contains five columns containing data about configured "
 "hidden services:"
-msgstr "Tabulka služeb obsahuje pět sloupců obsahujících data o konfigurovaných webových službách:"
+msgstr "Tabulka služeb obsahuje pět sloupců, obsahujících data o konfigurovaných webových službách:"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:61
@@ -115,7 +115,7 @@ msgid ""
 "hidden service, the field says \"[Created by Tor]\"; in order to make it "
 "display the real onion address, you need to save your configuration and re-"
 "open the settings window."
-msgstr "Onion Adresa (generovaná): Adresu služby (nebo onion adresu) vygeneruje Tor aby jedinečně identifikoval vaší službu. Tuto adresu dejte lidem, kteří mají mít k vaší službě přístup. Můžete použít tlačítko \"Zkopírovat do clipboardu\", abyste abyste se vyhnuli překlepům. Pokud jste právě vytvořili skrytou službu, bude v tomto poli napsáno \"[Created by Tor]\"; k tomu, aby se v ní objevovala skutečná onion adresa, je třeba abyste vaše nastavení uloužili a otevřeli okno nastavení znovu."
+msgstr "Onion Adresa (generovaná): Adresu služby (neboli onion adresu) vygeneruje Tor, aby jedinečně identifikoval vaší službu. Tuto adresu dejte lidem, kteří mají mít k vaší službě přístup. Můžete použít tlačítko \"Zkopírovat do clipboardu\", abyste se vyhnuli překlepům. Pokud jste právě vytvořili skrytou službu, bude v tomto poli napsáno \"[Created by Tor]\"; k tomu, aby se v ní objevovala skutečná onion adresa, je třeba, abyste vaší konfiguraci uloužili, a otevřeli okno nastavení znovu."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:68
@@ -125,7 +125,7 @@ msgid ""
 "service-specific port here, e.g. port 80 for HTTP. Note that the virtual "
 "port usually has nothing to do with firewall settings, because it is only "
 "used Tor-internally."
-msgstr "Virtuální Port (povinný údaj): Toto je číslo TCP portu které musí klient znát, aby měl přístup k vaší službě. Obyvkle byste měli zvolit port specifický pro danou službu, např. port 80 pro HTTP. Všiměte si, že virtuální porty nemají nic společného s nastavením firewallu, protože slouží jen pro vnitřní použití v Toru."
+msgstr "Virtuální Port (povinný údaj): Toto je číslo TCP portu, které musí klient znát, aby měl přístup k vaší službě. Obyvkle byste měli zvolit port specifický pro danou službu, např. port 80 pro HTTP. Mějte na paměti, že virtuální porty nemají nic společného s nastavením firewallu, protože slouží jen pro vnitřní použití v Toru."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:73
@@ -137,7 +137,7 @@ msgid ""
 "localhost:5222 (or on whatever port your server is listening). If you don't "
 "specify any target, Tor will redirect requests to the port specified in "
 "\"Virtual Port\" on localhost."
-msgstr "Cíl (nepovinné): Obvykle budete potřebovat, aby Tor předal požadavky na připojení vašemu localhostu na jiném portu, než jaký jste specifikovali jako \"Virtuální Port\". Proto můžete specifikovat cíl služený z fysické adresy a portu, na který mají být přesměrovány požadvky pro vaší skrytou službu, např. na localhost:5222 (nebo jakýkoli port, na kterém váš server naslouchá). Pokud neurčíte jiný cíl, bude Tor přesměrovávat požadavky na port vyplněný jako \"Virtuální Port\" na localhost."
+msgstr "Cíl (nepovinné): Obvykle budete potřebovat, aby Tor předal požadavky na připojení vašemu localhostu na jiném portu, než jaký jste specifikovali jako \"Virtuální Port\". Proto můžete specifikovat cíl složený z fyzické adresy a portu, na který mají být přesměrovány požadvky pro vaší skrytou službu, např. na localhost:5222 (nebo jakýkoli port, na kterém váš server naslouchá). Pokud neurčíte jiný cíl, bude Tor přesměrovávat požadavky na port vyplněný jako \"Virtuální Port\" na localhostu."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:81
@@ -154,7 +154,7 @@ msgid ""
 "Vidalia and save the configuration. Then move the directory on your hard "
 "disk to the new place. Finally, change the directory in Vidalia to the new "
 "location, enable the service again, and save the new configuration."
-msgstr "Adresář Služby (povinný údaj): Tor musí ukladat některé soubory, specifické pro skrytou službu, v samostaném adresáři, například soukromý klíč a soubor hostname, který obsahuje onion adresu. Tento adresář by měl být jiný naž adrsář s obsahem, který vaše služba poskytuje. Dobré místo pro tento adrsář skryté služby může být podadresář adresáře \"data\" v Toru. -- Mějte na paměti že nemůžete měnit adresář běžící služby (což by ani nedávalo smysl, protože Vidalia nemá přesunovat adresáře na vašem disku!). Pokud chcete skrytou službu přesunout do jiného adresáře, postupujte prosím takto: Nejprve ve Vidalii službu vypněte a uložte nastavení. Pak přesuňte její adresář na vašem disku na nové místo, znovu povolte službu, a uložte nové nastavení."
+msgstr "Adresář Služby (povinný údaj): Tor potřebuje ukladat některé soubory, specifické pro skrytou službu, v samostaném adresáři, například soukromý klíč a soubor hostname, který obsahuje onion adresu. Tento adresář by měl být jiný, než adresář s obsahem, který vaše služba poskytuje. Dobrým místem pro tento adrsář skryté služby může být podadresář adresáře \"data\" v Toru. -- Mějte na paměti, že nemůžete měnit adresář běžící služby (což by ani nedávalo smysl, protože Vidalia nemá přesunovat adresáře na vašem disku!). Pokud chcete skrytou službu přesunout do jiného adresáře, postupujte prosím takto: Nejprve ve Vidalii službu vypněte a uložte nastavení. Pak přesuňte její adresář na vašem disku na nové místo. Nakonec změňte ve Vidalii adresář na nové místo, znovu povolte službu, a uložte nové nastavení."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:95
@@ -163,7 +163,7 @@ msgid ""
 "hidden service in Tor. This can be useful for keeping the configuration of a"
 " currently unused service for later use. All non-enabled services are stored"
 " in the Vidalia-specific configuration file vidalia.conf."
-msgstr "Zapnuto: Není-li toto políčko zašktnuté, Vidalia nebude danou službu konfigurovat v Toru. To se může hodit pokud chcete zachovat nastavení v současnosti nepoužívané služby pro pozdější použití. Všechny služby, které nejsou zapnuté jsou uloženy ve specifickém konfiguračním souboru Vidalie, vidalia.conf."
+msgstr "Zapnuto: Není-li toto políčko zašktnuté, Vidalia nebude danou službu konfigurovat v Toru. To se může hodit pokud chcete zachovat nastavení v současnosti nepoužívané služby pro pozdější použití. Všechny služby, které nejsou zapnuté, jsou uložené ve specifickém konfiguračním souboru Vidalie, vidalia.conf."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:103
@@ -185,7 +185,7 @@ msgstr "Přidat službu: Vytvoří nové prázdné nastavení služby."
 msgid ""
 "Remove service: Permanently removes a hidden service configuration.  (If you"
 " want to temporarily remove a service, uncheck its Enabled checkbox.)"
-msgstr "Odstranit službu: Natrvalo smaže nastavení skryté služby.   (pokud chcete službu odstranit jen dočasně, odškrtněte její poíčko Zapnuto)."
+msgstr "Odstranit službu: Natrvalo smaže nastavení skryté služby.   (pokud chcete službu odstranit jen dočasně, odškrtněte její políčko Zapnuto)."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:111
@@ -225,7 +225,7 @@ msgid ""
 "so in Tor's torrc file. Vidalia will not remove those settings even when you"
 " are editing your hidden services. If you specify more than one virtual "
 "port, only the first will be displayed and be editable."
-msgstr "Rozhodli jsme se však Vidalii zjednodušit, a nabídnout jen nejběžnější nastavení. Pokud chcete konfigurovat pokročilá nastavení, musíte top udělat v souboru torrc v Toru. Vidalia tato nastavení neodstraní ani když budete editovat své skryté služby. Pokud určíte více než jeden virtuální port, bude zobrazen k editování pouze ten první."
+msgstr "Rozhodli jsme se však Vidalii zjednodušit, a nabídnout jen nejběžnější nastavení. Pokud chcete konfigurovat pokročilá nastavení, musíte to udělat v souboru torrc, který patří k Toru. Vidalia tato nastavení neodstraní ani když budete editovat své skryté služby. Pokud určíte více než jeden virtuální port, bude zobrazen k editování pouze ten první."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:135More information about the tor-commits mailing list