[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Aug 24 13:15:24 UTC 2012


commit 795393efeaa5ae1905c51e437b035d9d6d56b35e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Aug 24 13:15:20 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/services.po |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/cs/services.po b/cs/services.po
index 76a03ed..68ba59e 100644
--- a/cs/services.po
+++ b/cs/services.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 14:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-24 13:14+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,7 +28,7 @@ msgid ""
 "configuration. So, don't rely on it, or rather, don't blame us if something "
 "goes wrong. If you find bugs or have comments on this new feature, please "
 "let us know! We need your feedback.  <a name=\"about\"/>"
-msgstr "Poznámka: podpora skrytých služeb je ve Vidalii nová. Měli byste být připraveni na to, že v ní budou chyby, z nichž některé mohou poškodit vaše nastavení skrytýc služeb. Takže se na ni nespoléhejte, nebo spíše, neobviňujte nás, pokud se něco pokazí. Pokud narazíte na chybu, nebo máte k této nové funkci poznámky, napište nám! Potřebujeme zpětnou vazbu.   <a name=\"about\"/>"
+msgstr "Poznámka: podpora skrytých služeb je ve Vidalii nová. Měli byste být připraveni na to, že v ní budou chyby, z nichž některé mohou poškodit vaše nastavení skrytých služeb. Takže se na ni nespoléhejte, nebo spíše, neobviňujte nás, pokud se něco pokazí. Pokud narazíte na chybu, nebo máte k této nové funkci poznámky, napište nám! Potřebujeme zpětnou vazbu.   <a name=\"about\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:26
@@ -192,22 +192,22 @@ msgstr "Odstranit službu: Natrvalo smaže nastavení skryté služby.   (pokud
 msgid ""
 "Copy to clipboard: Copies the onion address to the clipboard, so that you "
 "can tell it to whoever shall be able to use your service."
-msgstr ""
+msgstr "Zkopírovat do clipboardu: Zkopíruje onion adresu do clipboardu, abyste jí mohli říci těm, kteří mají mít přístup k vaší službě."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:114
 msgid "Browse: Lets you browse to find a local hidden service directory."
-msgstr ""
+msgstr "Procházet: Nechá vás procházet adresáře abyste mohli najít lokální adresář skryté služby."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:119
 msgid "<a name=\"advanced\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"advanced\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:120
 msgid "How can I configure advanced hidden service settings?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak můžu nakonfigurovat pokročilé nastavení skryté služby?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:122
@@ -215,7 +215,7 @@ msgid ""
 "Tor allows configuration of more specific settings for hidden services, e.g."
 " forcing to use (or avoiding) certain nodes as introduction points, or "
 "providing multiple virtual ports for the same service."
-msgstr ""
+msgstr "Tor umožňuje konfigurovat podrobnější nastavení skrytých služeb, jako příkaz používat (nebo se vyhnout) určitým uzlům jako zaváděcím bodům, nebo poskytnout více virtuálních portů pro tutéž službu."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:128
@@ -225,17 +225,17 @@ msgid ""
 "so in Tor's torrc file. Vidalia will not remove those settings even when you"
 " are editing your hidden services. If you specify more than one virtual "
 "port, only the first will be displayed and be editable."
-msgstr ""
+msgstr "Rozhodli jsme se však Vidalii zjednodušit, a nabídnout jen nejběžnější nastavení. Pokud chcete konfigurovat pokročilá nastavení, musíte top udělat v souboru torrc v Toru. Vidalia tato nastavení neodstraní ani když budete editovat své skryté služby. Pokud určíte více než jeden virtuální port, bude zobrazen k editování pouze ten první."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:135
 msgid "<a name=\"client\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"client\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:136
 msgid "How does Vidalia help me to access other hidden services?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mi Vidalia pomůže připojit se k jiným skrytým službám?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:138
@@ -244,4 +244,4 @@ msgid ""
 "service, type the service's onion address in your browser (or appropriate "
 "client application if it's not a web service), and Tor does the rest for "
 "you. There is no need to specifically configure Tor for that."
-msgstr ""
+msgstr "Nijak. Není to třeba. Pokud se chcete připojit ke skryté službě, napište její onion adresu do vašeho prohlížeče (nebo patřičného klienta pokud to není webová služba), a Tor udělá zbytek za vás. Není třeba kvůli tomu Tor jakkoli konfigurovat."More information about the tor-commits mailing list