[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 14:15:18 UTC 2012


commit e4c441861ffaf7b11b5fc538380cdeb5034c241a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 14:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/services.po |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/cs/services.po b/cs/services.po
index 1af71c2..76a03ed 100644
--- a/cs/services.po
+++ b/cs/services.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 14:01+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -115,7 +115,7 @@ msgid ""
 "hidden service, the field says \"[Created by Tor]\"; in order to make it "
 "display the real onion address, you need to save your configuration and re-"
 "open the settings window."
-msgstr "Onion Adresa (generovaná): Adresu služby (nebo onion adresu) vygeneruje Tor aby jedinečně identifikoval vaší službu. Tuto adresu dejte lidem, kteří mají mít k vaší službě přístup. Můžete použít tlačítko \"Zkopírovat do clipboardu\", abyste abyste se vyhnuli překlepům. Pokud jste právě vytvořili skrytou službu, bude v tomto poli napsáno \"[Created by Tor]\"; k tomu, aby se v ní objevovala skutečná onion adresa, je třeba abyste vaší konfiguraci uloužili a otevřei okno nastavení znovu."
+msgstr "Onion Adresa (generovaná): Adresu služby (nebo onion adresu) vygeneruje Tor aby jedinečně identifikoval vaší službu. Tuto adresu dejte lidem, kteří mají mít k vaší službě přístup. Můžete použít tlačítko \"Zkopírovat do clipboardu\", abyste abyste se vyhnuli překlepům. Pokud jste právě vytvořili skrytou službu, bude v tomto poli napsáno \"[Created by Tor]\"; k tomu, aby se v ní objevovala skutečná onion adresa, je třeba abyste vaše nastavení uloužili a otevřeli okno nastavení znovu."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:68
@@ -154,7 +154,7 @@ msgid ""
 "Vidalia and save the configuration. Then move the directory on your hard "
 "disk to the new place. Finally, change the directory in Vidalia to the new "
 "location, enable the service again, and save the new configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Adresář Služby (povinný údaj): Tor musí ukladat některé soubory, specifické pro skrytou službu, v samostaném adresáři, například soukromý klíč a soubor hostname, který obsahuje onion adresu. Tento adresář by měl být jiný naž adrsář s obsahem, který vaše služba poskytuje. Dobré místo pro tento adrsář skryté služby může být podadresář adresáře \"data\" v Toru. -- Mějte na paměti že nemůžete měnit adresář běžící služby (což by ani nedávalo smysl, protože Vidalia nemá přesunovat adresáře na vašem disku!). Pokud chcete skrytou službu přesunout do jiného adresáře, postupujte prosím takto: Nejprve ve Vidalii službu vypněte a uložte nastavení. Pak přesuňte její adresář na vašem disku na nové místo, znovu povolte službu, a uložte nové nastavení."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:95
@@ -163,29 +163,29 @@ msgid ""
 "hidden service in Tor. This can be useful for keeping the configuration of a"
 " currently unused service for later use. All non-enabled services are stored"
 " in the Vidalia-specific configuration file vidalia.conf."
-msgstr ""
+msgstr "Zapnuto: Není-li toto políčko zašktnuté, Vidalia nebude danou službu konfigurovat v Toru. To se může hodit pokud chcete zachovat nastavení v současnosti nepoužívané služby pro pozdější použití. Všechny služby, které nejsou zapnuté jsou uloženy ve specifickém konfiguračním souboru Vidalie, vidalia.conf."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:103
 msgid "<a name=\"buttons\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"buttons\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:104
 msgid "What are the five buttons used for?"
-msgstr ""
+msgstr "K čemu slouží těch pět tlačítek?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:107
 msgid "Add service: Creates a new empty service configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Přidat službu: Vytvoří nové prázdné nastavení služby."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:108
 msgid ""
 "Remove service: Permanently removes a hidden service configuration.  (If you"
 " want to temporarily remove a service, uncheck its Enabled checkbox.)"
-msgstr ""
+msgstr "Odstranit službu: Natrvalo smaže nastavení skryté služby.   (pokud chcete službu odstranit jen dočasně, odškrtněte její poíčko Zapnuto)."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:111More information about the tor-commits mailing list