[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 13:45:20 UTC 2012


commit a64cb268010a8c63c8d8ab25cbfb4bdc4dc5c2d1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 13:45:19 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/services.po |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/cs/services.po b/cs/services.po
index beccd74..1af71c2 100644
--- a/cs/services.po
+++ b/cs/services.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:35+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -86,24 +86,24 @@ msgstr "Nastavte svou skrytou službu tak, aby Tor předával požadavky přich
 msgid ""
 "There is a fine tutorial on the Tor website (https://www.torproject.org/docs"
 "/tor-hidden-service.html) that describes these steps in more detail."
-msgstr ""
+msgstr "Na stránkách Toru je pěkný návod (https://www.torproject.org/docs/tor-hidden-service.html) který tyto kroky popisuje podrobněji."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:55
 msgid "<a name=\"data\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"data\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:56
 msgid "What data do I need to provide?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaká data musím poskytnout?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:58
 msgid ""
 "The services table contains five columns containing data about configured "
 "hidden services:"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulka služeb obsahuje pět sloupců obsahujících data o konfigurovaných webových službách:"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:61
@@ -115,7 +115,7 @@ msgid ""
 "hidden service, the field says \"[Created by Tor]\"; in order to make it "
 "display the real onion address, you need to save your configuration and re-"
 "open the settings window."
-msgstr ""
+msgstr "Onion Adresa (generovaná): Adresu služby (nebo onion adresu) vygeneruje Tor aby jedinečně identifikoval vaší službu. Tuto adresu dejte lidem, kteří mají mít k vaší službě přístup. Můžete použít tlačítko \"Zkopírovat do clipboardu\", abyste abyste se vyhnuli překlepům. Pokud jste právě vytvořili skrytou službu, bude v tomto poli napsáno \"[Created by Tor]\"; k tomu, aby se v ní objevovala skutečná onion adresa, je třeba abyste vaší konfiguraci uloužili a otevřei okno nastavení znovu."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:68
@@ -125,7 +125,7 @@ msgid ""
 "service-specific port here, e.g. port 80 for HTTP. Note that the virtual "
 "port usually has nothing to do with firewall settings, because it is only "
 "used Tor-internally."
-msgstr ""
+msgstr "Virtuální Port (povinný údaj): Toto je číslo TCP portu které musí klient znát, aby měl přístup k vaší službě. Obyvkle byste měli zvolit port specifický pro danou službu, např. port 80 pro HTTP. Všiměte si, že virtuální porty nemají nic společného s nastavením firewallu, protože slouží jen pro vnitřní použití v Toru."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:73
@@ -137,7 +137,7 @@ msgid ""
 "localhost:5222 (or on whatever port your server is listening). If you don't "
 "specify any target, Tor will redirect requests to the port specified in "
 "\"Virtual Port\" on localhost."
-msgstr ""
+msgstr "Cíl (nepovinné): Obvykle budete potřebovat, aby Tor předal požadavky na připojení vašemu localhostu na jiném portu, než jaký jste specifikovali jako \"Virtuální Port\". Proto můžete specifikovat cíl služený z fysické adresy a portu, na který mají být přesměrovány požadvky pro vaší skrytou službu, např. na localhost:5222 (nebo jakýkoli port, na kterém váš server naslouchá). Pokud neurčíte jiný cíl, bude Tor přesměrovávat požadavky na port vyplněný jako \"Virtuální Port\" na localhost."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:81More information about the tor-commits mailing list