[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 13:15:20 UTC 2012


commit 9402e2e582f7b3e37d57211450685c8f2400462d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 13:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/services.po |   27 +++++++++++++--------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/cs/services.po b/cs/services.po
index a375568..beccd74 100644
--- a/cs/services.po
+++ b/cs/services.po
@@ -1,12 +1,13 @@
 # 
 # Translators:
+#   <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-30 05:03+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:14+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,7 +18,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><h1>
 #: en/services.html:16
 msgid "Hidden Services"
-msgstr ""
+msgstr "Skryté Služby"
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:19
@@ -27,12 +28,12 @@ msgid ""
 "configuration. So, don't rely on it, or rather, don't blame us if something "
 "goes wrong. If you find bugs or have comments on this new feature, please "
 "let us know! We need your feedback.  <a name=\"about\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: podpora skrytých služeb je ve Vidalii nová. Měli byste být připraveni na to, že v ní budou chyby, z nichž některé mohou poškodit vaše nastavení skrytýc služeb. Takže se na ni nespoléhejte, nebo spíše, neobviňujte nás, pokud se něco pokazí. Pokud narazíte na chybu, nebo máte k této nové funkci poznámky, napište nám! Potřebujeme zpětnou vazbu.   <a name=\"about\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:26
 msgid "What is a hidden service?"
-msgstr ""
+msgstr "Co je to skrytá služba?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:28
@@ -41,7 +42,7 @@ msgid ""
 "HTTP service, to others without revealing your IP address. The protocol to "
 "provide a hidden service is built on top of the same circuits that Tor uses "
 "for anonymous browsing and roughly has similar anonymity properties."
-msgstr ""
+msgstr "Skryté služby vám umožňují poskytovat jakoukoli službu založenou na protokolu TCP, například HTTP službu ostátním aniž byste museli odhalit svou IP adresu. Protokol poskytující službu je postaven na stejném okrhu jaký Tor používá pro anonymní surfování a má přibližně podobné vlastnosti z hlediska anonymity."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:35
@@ -49,36 +50,36 @@ msgid ""
 "For more information on hidden service you may want to read section 5 of "
 "Tor's design paper (doc/design-paper/tor-design.pdf) or the Rendezvous "
 "Specification (doc/spec/rend-spec.txt)."
-msgstr ""
+msgstr "Více informací o skrytých službách najdete v sekci 5 návrhového dokumentu pro Tor (doc/design-paper/tor-design.pdf) nebo ve Specifikaci Rendezvous (doc/spec/rend-spec.txt). "
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/services.html:40
 msgid "<a name=\"provide\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"provide\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:41
 msgid "How do I provide a hidden service?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mohu poskytovat skrytou službu?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:43
 msgid "Providing a hidden service consists of at least two steps:"
-msgstr ""
+msgstr "Poskytování skryté služby se skládá minimálně ze dvou kroků:"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/services.html:45
 msgid ""
 "Install a web server locally (or a server for whatever service you want to "
 "provide, e.g. IRC) to listen for local requests."
-msgstr ""
+msgstr "Nainstalujte lokálně webserver (nebo server jiné sluby kterou chcete poskytovat, např. IRC) a nastavte ho, aby naslouchal lokálním požadavkům."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/services.html:47
 msgid ""
 "Configure your hidden service, so that Tor relays requests coming from Tor "
 "users to your local server."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavte svou skrytou službu tak, aby Tor předával požadavky přicházející od uživatelů Toru vašemu lokálnímu serveru."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:50
@@ -244,5 +245,3 @@ msgid ""
 "client application if it's not a web service), and Tor does the rest for "
 "you. There is no need to specifically configure Tor for that."
 msgstr ""
-
-More information about the tor-commits mailing list