[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 09:45:05 UTC 2012


commit 22a482147a2e857154f98aa7509ac15738d2fa70
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 09:45:04 2012 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 pl/bridgedb.po |   73 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 73 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/bridgedb.po b/pl/bridgedb.po
new file mode 100644
index 0000000..f0d1ed2
--- /dev/null
+++ b/pl/bridgedb.po
@@ -0,0 +1,73 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+#   <ayurveda63 at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 09:17+0000\n"
+"Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:21
+msgid "Here are your bridge relays: "
+msgstr "To są twoje przekaźniki mostowe."
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:23
+msgid ""
+"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed\n"
+"in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
+"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
+"they probably won't be able to block all the bridges."
+msgstr "Przekaźniki mostowe \"Tor bridges\" (lub \"mosty\" w skrócie) są przekaźnikami Tora, które NIE SĄ wyszczególnione w katalogu głównym. Z racji, iż nie ma pełnej, publicznej listy mostów, nawet jeżeli twój dostawca usług internetowych ISP filtruję połączenia z częścią widocznych mostów Tora, najprawdopodobniej nie będzie on w stanie wyszukać i zablokować wszystkich."
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:28
+msgid ""
+"To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
+"\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
+"address one at a time."
+msgstr "By użyć powyższych mostów, wejdź do zakładki Ustawienia sieciowe w Vidalii, naciśnij opcję \"mój dostawca usług internetowych ISP blokuje połączenia z siecią Tor\". Następnie dodaj każdy adres mostu pojedynczo. "
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:32
+msgid ""
+"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
+"more stable, in case some of the bridges become unreachable."
+msgstr "Skonfigurowanie więcej niż jednego adresu mostu, sprawi iż połączenie z siecią Tor będzie stabilniejsze w wypadku gdy jeden z mostów stanie się niedostępny."
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:35
+msgid ""
+"Another way to find public bridge addresses is to send mail to\n"
+"bridges at torproject.org with the line \"get bridges\" by itself in the body\n"
+"of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
+"lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
+"one of the following domains:"
+msgstr "Kolejnym sposobem na znalezienie publicznych adresów mostów jest wysłanie maila na bridges at torproject.org z samym dopiskiem \"get bridges\" w treści maila. By utrudnić atakującym dostęp do dużej ilości adresów mostów musisz wysłać prośbę z adresów emailowych z jednej z następujących domen:"
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:41
+msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
+msgstr "[To jest wiadomość generowana automatycznie; prosimy na nią nie odpisywać.]"
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:43
+msgid ""
+"Another way to find public bridge addresses is to visit\n"
+"https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
+"will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
+"bridge addresses."
+msgstr "Innym sposobem na odnalezienie adresów mostów jest odwiedzenie https://bridges.torproject.org/. Informacje na tej stronie zmieniają się co kilka dni, tak więc odwiedzaj ją co jakiś czas jeżeli potrzebujesz listę nowych adresów mostów."
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:48
+msgid "(no bridges currently available)"
+msgstr "(obecnie brak dostępnych adresów mostów)"
+
+#: lib/bridgedb/I18n.py:50
+msgid "(e-mail requests not currently supported)"
+msgstr "(prośba e-mail obecnie nieobsługiwana)"More information about the tor-commits mailing list