[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 09:15:23 UTC 2012


commit 221bffbf477b57c88c35c540010ac7dddc3fea7e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 09:15:23 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/running.po |   10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/pl/running.po b/pl/running.po
index 156b07f..8a08a06 100644
--- a/pl/running.po
+++ b/pl/running.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 08:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 08:51+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgid ""
 "Vidalia can help you control your Tor process by letting you start and stop "
 "Tor, as well as monitoring Tor's status and letting you know if it exits "
 "unexpectedly."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia może pomóc ci w kontroli procesów Tora przez możliwość uruchamiania oraz zatrzymywania pracy Tora jak i monitorowania jego statusu oraz wyświetlania informacji jeżeli tor nieoczekiwanie wstrzyma pracę."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/running.html:25
@@ -133,12 +133,12 @@ msgid ""
 " menu. Tor will print informational messages to the <a "
 "href=\"log.html\">message log</a> while it is running, if you want to see "
 "what Tor is doing."
-msgstr ""
+msgstr "Tor jest uruchomiony. Jeżeli chcesz wstrzymać pracę Tora, wciśnij <i>Stop</i> w manu Vidalii. Jeżeli chcesz sprawdzić co robi Tor podczas działania, sprawdź wygenerowane informacje w <a href=\"log.html\">message log</a>."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><table><tr><td>
 #: en/running.html:92
 msgid "Tor is in the process of shutting down."
-msgstr ""
+msgstr "Tor jest w trakcie wyłączania się."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/running.html:98
@@ -147,4 +147,4 @@ msgid ""
 "with a red X and display an error message letting you know what went wrong. "
 "You can also check the <a href=\"log.html\">message log</a> for details "
 "about any problems Tor encountered before it exited."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli Tor nieoczekiwanie zakończy pracę, Vidalia zmieni kolor ikony na ciemną cebulę z czerwonym znakiem X po czym wyświetli informacje o błędzie. Możesz również sprawdzić w  <a href=\"log.html\">message log</a> błędy na jakie natknął się Tor tuż przed wyłączeniem"More information about the tor-commits mailing list