[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 23 09:15:03 UTC 2012


commit 147c50d5ccdfa6221bdef0389edd6a566135f48a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 23 09:15:03 2012 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 pl/bridgedb.po |   19 ++++++++++---------
 1 files changed, 10 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/pl/bridgedb.po b/pl/bridgedb.po
index ab72860..187e33e 100644
--- a/pl/bridgedb.po
+++ b/pl/bridgedb.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+#   <ayurveda63 at gmail.com>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-19 16:53+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 09:14+0000\n"
+"Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,7 +20,7 @@ msgstr ""
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:21
 msgid "Here are your bridge relays: "
-msgstr ""
+msgstr "To są twoje przekaźniki mostowe."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:23
 msgid ""
@@ -27,20 +28,20 @@ msgid ""
 "in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
 "even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
 "they probably won't be able to block all the bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Przekaźniki mostowe \"Tor bridges\" (lub \"mosty\" w skrócie) są przekaźnikami Tora, które NIE SĄ wyszczególnione w katalogu głównym. Z racji, iż nie ma pełnej, publicznej listy mostów, nawet jeżeli twój dostawca usług internetowych ISP filtruję połączenia z częścią widocznych mostów Tora, najprawdopodobniej nie będzie on w stanie wyszukać i zablokować wszystkich."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:28
 msgid ""
 "To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
 "\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
 "address one at a time."
-msgstr ""
+msgstr "By użyć powyższych mostów, wejdź do zakładki Ustawienia sieciowe w Vidalii, naciśnij opcję \"mój dostawca usług internetowych ISP blokuje połączenia z siecią Tor\". Następnie dodaj każdy adres mostu pojedynczo. "
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:32
 msgid ""
 "Configuring more than one bridge address will make your Tor connection\n"
 "more stable, in case some of the bridges become unreachable."
-msgstr ""
+msgstr "Skonfigurowanie więcej niż jednego adresu mostu, sprawi iż połączenie z siecią Tor będzie stabilniejsze w wypadku gdy jeden z mostów stanie się niedostępny."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:35
 msgid ""
@@ -49,11 +50,11 @@ msgid ""
 "of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
 "lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
 "one of the following domains:"
-msgstr ""
+msgstr "Kolejnym sposobem na znalezienie publicznych adresów mostów jest wysłanie maila na bridges at torproject.org z samym dopiskiem \"get bridges\" w treści maila. By utrudnić atakującym dostęp do dużej ilości adresów mostów musisz wysłać prośbę z adresów emailowych z jednej z następujących domen:"
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:41
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
-msgstr ""
+msgstr "[To jest wiadomość generowana automatycznie; prosimy na niąnie odpisywać.]"
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:43
 msgid ""
@@ -61,7 +62,7 @@ msgid ""
 "https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
 "will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
 "bridge addresses."
-msgstr ""
+msgstr "Innym sposobem na odnalezienie adresów mostów jest odwiedzenie https://bridges.torproject.org/. Informacje na tej stronie zmieniają się co kilka dni, tak więc odwiedzaj ją co jakiś czas jeżeli potrzebujesz listę nowych adresów mostów."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:48
 msgid "(no bridges currently available)"More information about the tor-commits mailing list