[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 17:45:32 UTC 2012


commit 25e57b9f25d521b5ed05904b54f8b36d8c5d5c12
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 17:45:32 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 pl/ssl-observatory.dtd |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/pl/ssl-observatory.dtd b/pl/ssl-observatory.dtd
index 9a9a592..211cf32 100644
--- a/pl/ssl-observatory.dtd
+++ b/pl/ssl-observatory.dtd
@@ -27,7 +27,7 @@ to turn it on?">-->
 "">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
-"">
+"Jest bezpiecznym, (i dobrym pomysłem), by włączyć tą opcję, chyba że używasz intruzywnej sieci korporacyjnej lub antywirusa firmy Kaspersky, które monitorują twoje przeglądanie za pomocą TLS proxy i prywatnego roota CA. Jeżeli ta opcja jest włączona na takich właśnie sieciach, opcja ta może przyczynić się do publikacji dowodów na temat stron, które były odwiedzane przez ten proxy, ponieważ unikalne certyfikaty zostaną utworzone. Dlatego też opcja ta domyślnie jest wyłączona.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Sprawdź certyfikaty używając Tora dla prywatności">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable More information about the tor-commits mailing list