[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 16:45:33 UTC 2012


commit 0adf0f55802247e2a59c08c347d1e9f6da27884c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Aug 22 16:45:31 2012 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 pl/https-everywhere.properties |  6 +++---
 pl/ssl-observatory.dtd     |  8 ++++----
 2 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/pl/https-everywhere.properties b/pl/https-everywhere.properties
index 741d9df..d551642 100644
--- a/pl/https-everywhere.properties
+++ b/pl/https-everywhere.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
 https-everywhere.menu.globalEnable = WÅ‚Ä…cz HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.globalDisable = Wyłącz HTTPS Everywhere
-# https-everywhere.menu.enableDisable = Enable / Disable Rules
-# https-everywhere.menu.noRules = (No Rules for This Page)
-# https-everywhere.menu.unknownRules = (Rules for This Page Unknown)
+https-everywhere.menu.enableDisable = Włącz/Wyłącz reguły
+https-everywhere.menu.noRules = (brak reguł dla tej strony)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (reguły dla strony nieznane)
diff --git a/pl/ssl-observatory.dtd b/pl/ssl-observatory.dtd
index fbaa8c6..5b2229c 100644
--- a/pl/ssl-observatory.dtd
+++ b/pl/ssl-observatory.dtd
@@ -3,7 +3,7 @@
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Zapytaj mnie później">
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.no "Nie">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.text "">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS Everywhere może wykryć ataki na twoją przeglądarkę przez wysyłanie do ciebie certyfikatów, które otrzymujesz do "SSL Observatory". Włączyć tą opcję?">
 
 <!--<!ENTITY ssl-observatory.popup.text 
 "EFF's SSL Observatory can detect attacks against HTTPS websites by collecting
@@ -11,17 +11,17 @@ and auditing the certificates being presented to your browser. Would you like
 to turn it on?">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.title 
-"">
+"Czy HTTPS Everywhere ma używać "SSL Observatory"?">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.yes "Tak">
 
 <!-- Observatory preferences dialog -->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts1
-"">
+"Bezpiecznym jest używanie tej opcji, chyba że korzystasz z intruzywnej. sieci korporacyjnej.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts2
-"">
+"Bezpieczne, jeżeli używasz sieci korporacyjnej z ukrytymi nazwami serwerów Intranetowych.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots 
 "">More information about the tor-commits mailing list