[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 16:15:32 UTC 2012


commit 647a10a6c1da46add4493304621118c0ccacc768
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 16:15:32 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 pl/https-everywhere.dtd |   26 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/pl/https-everywhere.dtd b/pl/https-everywhere.dtd
index 2b15dec..4173185 100644
--- a/pl/https-everywhere.dtd
+++ b/pl/https-everywhere.dtd
@@ -3,7 +3,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Enkryptuj sieć! Automatycznie używaj zabezpieczeń HTTPS na wielu stronach.">
 <!ENTITY https-everywhere.about.version "Wersja">
 <!ENTITY https-everywhere.about.created_by "Stworzone przez">
-<!ENTITY https-everywhere.about.librarians "">
+<!ENTITY https-everywhere.about.librarians "Ruleset Librarians">
 <!ENTITY https-everywhere.about.thanks "DziękI">
 <!ENTITY https-everywhere.about.contribute  "Jeżeli lubisz HTTPS Everywhere, możesz rozważyć ">
 <!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Dotacje dla Tora">
@@ -20,18 +20,18 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Wyłącz wszystko">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Przywróć ustawienia fabryczne">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Szukaj">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Strona">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Notatki">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Które z opcji przekierowań HTTPS powinny obowiązywać?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "WÅ‚Ä…czone">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Możesz nauczyć się jak pisać własne pakiety reguł (by dać wsparcie innym stronom)">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "tutaj">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Przełączanie">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Przywróć ustawienia fabryczne">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "Zobacz źródło XML ">
 
-<!ENTITY https-everywhere.source.downloading "">
-<!ENTITY https-everywhere.source.filename "">
-<!ENTITY https-everywhere.source.unable_to_download "">
+<!ENTITY https-everywhere.source.downloading "ÅšciÄ…ganie">
+<!ENTITY https-everywhere.source.filename "Nazwa pliku">
+<!ENTITY https-everywhere.source.unable_to_download "Nie można ściągnąć źródła.  ">
 
 More information about the tor-commits mailing list