[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 15:45:37 UTC 2012


commit d574bc231d935a47ef5b3fa7a6820f724628b2d4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 15:45:36 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 pl/https-everywhere.dtd |   37 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 37 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/https-everywhere.dtd b/pl/https-everywhere.dtd
new file mode 100644
index 0000000..2b15dec
--- /dev/null
+++ b/pl/https-everywhere.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!ENTITY https-everywhere.about.title "O HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.about.ext_name "HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Enkryptuj sieć! Automatycznie używaj zabezpieczeń HTTPS na wielu stronach.">
+<!ENTITY https-everywhere.about.version "Wersja">
+<!ENTITY https-everywhere.about.created_by "Stworzone przez">
+<!ENTITY https-everywhere.about.librarians "">
+<!ENTITY https-everywhere.about.thanks "DziękI">
+<!ENTITY https-everywhere.about.contribute  "Jeżeli lubisz HTTPS Everywhere, możesz rozważyć ">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Dotacje dla Tora">
+<!ENTITY https-everywhere.about.tor_lang_code "en">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_eff "Dotacje dla Electronic Frontier Foundation">
+
+<!ENTITY https-everywhere.menu.about "O HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "Ustawienia SSL Observatory">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "WÅ‚Ä…cz HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Wyłącz HTTPS Everywhere">
+
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.title "Ustawienia HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.enable_all "WÅ‚Ä…cz wszystko">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Wyłącz wszystko">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Przywróć ustawienia fabryczne">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Szukaj">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "">
+
+<!ENTITY https-everywhere.source.downloading "">
+<!ENTITY https-everywhere.source.filename "">
+<!ENTITY https-everywhere.source.unable_to_download "">
+
+More information about the tor-commits mailing list