[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 14:45:20 UTC 2012


commit ee85abc890055ff403f1db710c84a19652906fcc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 14:45:19 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/troubleshooting.po |   14 +++++++-------
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/pl/troubleshooting.po b/pl/troubleshooting.po
index 7bc07be..9dd8860 100644
--- a/pl/troubleshooting.po
+++ b/pl/troubleshooting.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-03 15:49-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:42+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -93,7 +93,7 @@ msgid ""
 "control port, you will need to specify a different port. You can change this"
 " setting in Vidalia's <a href=\"config.html#advanced\">advanced "
 "configuration settings</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli w oknie nie widzisz przycisku <i>Reset</i>, lub jeżeli Vidalia nie może uruchomić się ponownie, możesz naprawić problem manualnie. "
 
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:63
@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
 "Vidalia sets a random password for Tor's control port to prevent other "
 "applications from also connecting to the control port and potentially "
 "compromising your anonymity."
-msgstr "Vidalia współpracuje z Torem wykorzystując jego jego \"port kontrolny\". Port kontrolny pozwala Vidalii otrzymywać statusy update'u od Tora, prosić o nową tożsamość, konfigurować ustawienia Tora, etc. Za każdym razem gdy Vidalia uruchamia Tora, ustawia losowe hasło "
+msgstr "Vidalia współpracuje z Torem wykorzystując jego jego \"port kontrolny\". Port kontrolny pozwala Vidalii otrzymywać statusy update'u od Tora, prosić o nową tożsamość, konfigurować ustawienia Tora, etc. Za każdym razem gdy Vidalia uruchamia Tora, ustawia losowe hasło dla jego portu kontrolnego, by zapobiec łączeniu się innych aplikacji z portem i by nie narazić twojej anonimowości. "
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:75
@@ -122,7 +122,7 @@ msgid ""
 "Usually this process of generating and setting a random control password "
 "happens in the background. There are three common situations, though, where "
 "Vidalia may prompt you for a password:"
-msgstr ""
+msgstr "Zazwyczaj proces generowania i ustawiania losowego hasło kontrolnego ma miejsce w tle. W trzech przypadkach Vidalia może zapytać cię o wprowadzenie hasła."
 
 # type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/troubleshooting.html:82
@@ -131,7 +131,7 @@ msgid ""
 "happen if you installed the Vidalia bundle and now you're trying to run the "
 "Tor Browser Bundle. In that case, you'll need to close the old Vidalia and "
 "Tor before you can run this one."
-msgstr ""
+msgstr "VIdalia i Tor już są uruchomione. Taka sytuacja może zaistnieć jeżeli wcześniej zainstalowałeś/aś \"Vidalia Bundle\" a teraz próbujesz uruchomić \"Tor Browser Bundle\". W takim przypadku zamknij stare wersje Vidalii I Tora zanim uruchomisz nowe."
 
 # type: Content of: <html><body><ul><li><p>
 #: en/troubleshooting.html:89
@@ -139,7 +139,7 @@ msgid ""
 "Vidalia crashed, but left Tor running with the last known random password. "
 "After you restart Vidalia, it generates a new random password, but Vidalia "
 "can't talk to Tor, because the random passwords are different."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia przestała działać lecz Tor pozostaje włączony, wykorzystując ostatnie znane, losowe hasło. Po zrestartowaniu Vidalii, generuje ona nowe hasło jednak nie może uzyskać połączenia z Torem ponieważ losowo wygenerowane hasła się od siebie różnią."
 
 # type: Content of: <html><body><ul><li><p>
 #: en/troubleshooting.html:94
@@ -147,7 +147,7 @@ msgid ""
 "If the dialog that prompts you for a control password has a <i>Reset</i> "
 "button, you can click the button and Vidalia will restart Tor with a new "
 "random control password."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli w oknie informującym o haśle kontrolnym znajduję się przycisk <i>Reset</i>, po naciśnięciu go Vidalia zrestartuje Tora generując nowe, losowe hasło. "
 
 # type: Content of: <html><body><ul><li><p>
 #: en/troubleshooting.html:99More information about the tor-commits mailing list