[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 14:15:35 UTC 2012


commit f1d0d2dc9bef70840ac816884e253f895ade1bbc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 14:15:34 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 cs/https-everywhere.dtd |   37 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 37 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/https-everywhere.dtd b/cs/https-everywhere.dtd
new file mode 100644
index 0000000..f23adf2
--- /dev/null
+++ b/cs/https-everywhere.dtd
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!ENTITY https-everywhere.about.title "O aplikaci HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.about.ext_name "HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Zašifrujte Web! Automaticky používejte HTTPS zabezpečení na mnoha stránkách.">
+<!ENTITY https-everywhere.about.version "Verze">
+<!ENTITY https-everywhere.about.created_by "Vytvořil">
+<!ENTITY https-everywhere.about.librarians "Knihovníci Pravidel">
+<!ENTITY https-everywhere.about.thanks "Poděkování">
+<!ENTITY https-everywhere.about.contribute  "Pokud se vám líbí HTTPS Everywhere, můžete">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_tor "Přispět na Tor">
+<!ENTITY https-everywhere.about.tor_lang_code "en">
+<!ENTITY https-everywhere.about.donate_eff "Přispět na EFF">
+
+<!ENTITY https-everywhere.menu.about "O aplikaci HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "Nastavení SSL Observatoře">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Zapnout HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "Vypnout HTTPS Everywhere">
+
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.title "Nastavení HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.enable_all "Zapnout vše">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.disable_all "Vypnout vše">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Vrátit výchozí nastavení">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Hledat">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Stránky">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Poznámky">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Která pravdila HTTPS pro přesměrování mají platit?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Zapnuto">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Návod, jak si vytvořit vlastní sadu pravidel (pro přidání podpory dalších webů) najdete">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "zde">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Změnit">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Vrátit výchozí nastavení">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.view_xml_source "Zobrazit Zdroj v XML">
+
+<!ENTITY https-everywhere.source.downloading "Stahování">
+<!ENTITY https-everywhere.source.filename "Název souboru">
+<!ENTITY https-everywhere.source.unable_to_download "Zdroj nelze stáhnout.">
+
+More information about the tor-commits mailing list