[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 13:45:33 UTC 2012


commit 013726be6267b20d85a2aaf8a026b730a5abc052
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 13:45:32 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/ssl-observatory.dtd |   24 ++++++++++++------------
 1 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
index cc70239..b95b059 100644
--- a/cs/ssl-observatory.dtd
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -32,7 +32,7 @@ dotěrné firemní síti:">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
 "Je bezpečné (a doporučené) tuto možnost povolit, pokud nepoužíváte dotěrnou firemní síť nebo antivirový sofware Kaspersky který monitoruje vaše surfování s TLS proxy a sorkoumou kořenovou Certifikační Autoritou.   Pokud ji na takové síti povolíte, může tato možnost publikovat důkazy o tom které https:// servery byly skrze tuto proxy navštíveny, kvůli jedinečným certifikátům které by takto vznikly.   Proto nechváme tuto možnost ve výchozím nastavení vypnoutou.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Prověřovat certifikáty skrze tor pro zajištění anonymity">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Prověřovat certifikáty skrze Tor pro zajištění anonymity">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
 "Prověřovat certifikáty skrze Tor pro zajištění anonymity (vyžaduje Torbutton)">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
@@ -74,20 +74,20 @@ díval.   Pro zobrazení podrobností najeďte na možnosti myší.">
 "Odesílat a prověřovat certifikáty neveřejných DNS jmen">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
-"">
+"Pokud není tato možnost zaškrtnutá, Observatoř nebude zaznamenávat certifikáty pro jména která nenajde v DNS systému.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Zobrazit pokročilé nastavení">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "Nastavení SSL Observatoře">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Používat Observatoř?">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "VAROVÁNÍ z SSL Observatoře od EFF">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Zobrazit řetězec certifikátů">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Rozumím">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "SSL Observatoř od EFF vydala varování před HTTPS cetifikátem / certifikáty na těchto stránkách:">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Pokud jste se na těchto stránkách přihlásili, doporučujeme změnit si heslo, až budete připojeni bezpečným připojením.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
-"">
+"Odesílat a prověrovat certifikáty podepsané sami sebou">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
-"">
+"Tuto možnost dopručujeme zapnout; kryprografické problémy jsou obzvášť časté u takto podepsaných vestavěných zařízení">More information about the tor-commits mailing list