[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 13:45:20 UTC 2012


commit 234a7cc73c343b133f112c8daa00d88ada40da66
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 13:45:20 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 pl/troubleshooting.po |   20 ++++++++++----------
 1 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/pl/troubleshooting.po b/pl/troubleshooting.po
index 749f790..7568bae 100644
--- a/pl/troubleshooting.po
+++ b/pl/troubleshooting.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-03 15:49-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 13:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 13:30+0000\n"
 "Last-Translator: JerBen <ayurveda63 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgid ""
 "Another possible reason that Tor cannot start is because there is already "
 "another Tor process running. Check your list of running process and stop the"
 " previous Tor process, if you find one. Then, try running Tor again."
-msgstr ""
+msgstr "Kolejnym możliwym powodem dlaczego Tor nie może się uruchomić może być inny proces Tora uruchomiony w tle. Sprawdź listę procesów działających w tle. Zatrzymaj wszystkie procesy Tora działające w tle, jeżeli takie się znajdują. Po zatrzymaniu procesów, spróbuj ponownie uruchomić Tora."
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:38
@@ -57,23 +57,23 @@ msgid ""
 "If that did not help, check your <a href=\"log.html\">message log</a> to see"
 " if Tor printed any information about errors it encountered while trying to "
 "start."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli to nie pomogło, sprawdź <a href=\"log.html\">message log</a> by sprawdzić czy Tor umieścił w nim jakiekolwiek informacje o błędach, które mogły wystąpić podczas jego uruchamiania."
 
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:43
 msgid "<a name=\"connect\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"połącz\"/>"
 
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:44
 msgid "Vidalia Can't Connect to Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia nie może połączyć się z Torem"
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:46
 msgid ""
 "Vidalia manages Tor by communicating with it via Tor's <i>control port</i>."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia obsługuje Tora poprzez komunikację z nim używając <i>portu kontrolnego</i>."
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:49
@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr ""
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:123
 msgid "Tor Exited Unexpectedly"
-msgstr ""
+msgstr "Niespodziewane zatrzymanie pracy Tora"
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:125
@@ -228,12 +228,12 @@ msgstr ""
 # type: Content of: <html><body>
 #: en/troubleshooting.html:147
 msgid "<a name=\"stop\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"stop\"/>"
 
 # type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/troubleshooting.html:148
 msgid "Vidalia Can't Stop Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia nie może zatrzymać pracy Tora"
 
 # type: Content of: <html><body><p>
 #: en/troubleshooting.html:150
@@ -241,4 +241,4 @@ msgid ""
 "If Vidalia cannot stop Tor, you should check your <a "
 "href=\"log.html\">message log</a> to see if Tor reported any errors while "
 "trying to exit."
-msgstr ""
+msgstr "Jeżeli Vidalia nie może zatrzymać pracy Tora, sprawdź <a href=\"log.html\">message log</a> by zobaczyć czy Tor napotkał jakieś błędy podczas zamykania."More information about the tor-commits mailing list