[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 22 13:15:32 UTC 2012


commit a1b6f675d55c00b5f31bedfe7e7719a1a10520c1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 22 13:15:31 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/ssl-observatory.dtd |   20 ++++++++++++--------
 1 files changed, 12 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
index 83e1fbc..cc70239 100644
--- a/cs/ssl-observatory.dtd
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -42,12 +42,14 @@ dotěrné firemní síti:">
 "Když uvidíte nový certifikát, řekněte Observatoři přes kterého ISP jste připojení">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
-"">
+"Toto načte a odešle "číslo Autonomního Systému" vaší sítě.   Pomůže nám to lokalizovat útoky na HTTPS, a rozpoznat jestli máme hlášení ze sítí v zemích jako je Írán a Sýrie, kde jsou útoky relativně časté.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Hotovo">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
-"">
+"HTTPS Everywhere umí použít SSL Observatoř od EFF.  Ta udělá dvě věci: (1)
+oděšle kopie HTTPS cerifikátů do observotře, což nám pomůže detekovat útoky typu 'man in the middle' a zlepšit bezpečnost na Webu; a (2)
+umožní nám varovat vás před nezabezpečným připojením nebo útokem na váš prohlížeč.">
 
 <!--<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 "When you visit https://www.example.com, the Observatory will learn that
@@ -56,18 +58,20 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 
-"">
+"Pokud například navštívíte https://www.something.com, certifikát, kerý příjde do Observatoře nás informuje o tom, že někdo navštívil
+www.something.com, ale neřekne kdo to byl, ani na jakou konkrétní stránku se
+díval.   Pro zobrazení podrobností najeďte na možnosti myší.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Skrýt pokročilé nastavení">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
-"">
+"Prověřovat certifikáty i pokud Tor není dostupný">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon_tooltip
-"">
+"I tak se budeme snažit, aby data zůstala anonymní, ale tato možnost není tak bezpečná">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns 
-"">
+"Odesílat a prověřovat certifikáty neveřejných DNS jmen">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
 "">More information about the tor-commits mailing list