[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 21 16:15:32 UTC 2012


commit 85c05805f1589e803b3772cd08b8ffda4069e025
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Aug 21 16:15:31 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/ssl-observatory.dtd |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
index f8e0098..83e1fbc 100644
--- a/cs/ssl-observatory.dtd
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -36,10 +36,10 @@ dotěrné firemní síti:">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
 "Prověřovat certifikáty skrze Tor pro zajištění anonymity (vyžaduje Torbutton)">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
-"">
+"Pro použití této možnosti je třeba mít nainstalovaný Tor a Torbutton">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn 
-"">
+"Když uvidíte nový certifikát, řekněte Observatoři přes kterého ISP jste připojení">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
 "">More information about the tor-commits mailing list