[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 21 15:45:32 UTC 2012


commit a16ade049a2266ec0c09d5cd28c360feae2e23c6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Aug 21 15:45:32 2012 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 cs/https-everywhere.properties |  5 ++
 cs/ssl-observatory.dtd     |  89 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 94 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/https-everywhere.properties b/cs/https-everywhere.properties
new file mode 100644
index 0000000..384e1f9
--- /dev/null
+++ b/cs/https-everywhere.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+https-everywhere.menu.globalEnable = Zapnout HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.globalDisable = Vypnout HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.enableDisable = Zapnout / Vypnout Pravidla
+https-everywhere.menu.noRules = (Pro tuto stránku neexistují žádná pravidla)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (Pravidla pro tuto stránku nejsou známá)
diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
new file mode 100644
index 0000000..f8e0098
--- /dev/null
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -0,0 +1,89 @@
+<!-- Observatory popup window -->
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Podrobnosti a informace o soukromí">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Rozhodnu se později">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.no "Ne">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS Everywhere umí odhalit útotky
+proti vašemu prohlížeči tak, že posílá certifikáty, které obdržíte, do
+Observatoře. Zapnout tuto funkci?">
+
+<!--<!ENTITY ssl-observatory.popup.text 
+"EFF's SSL Observatory can detect attacks against HTTPS websites by collecting
+and auditing the certificates being presented to your browser. Would you like
+to turn it on?">-->
+
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.title 
+"Má HTTPS Everywhere používat SSL Observatoř?">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.yes "Ano">
+
+<!-- Observatory preferences dialog -->
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts1
+"Povolit tuto funkci je bezpečné, pokud nejste na velmi
+dotěrné firemní síti:">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts2
+"Bezpečné, pokud nepoužíváte firemní síť s tajnými jmény intranetových serverů:">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots 
+"Odeslat a prověřit certikáty podepsané nestadartními kořenovými Certifikačními Autoritami">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
+"Je bezpečné (a doporučené) tuto možnost povolit, pokud nepoužíváte dotěrnou firemní síť nebo antivirový sofware Kaspersky který monitoruje vaše surfování s TLS proxy a sorkoumou kořenovou Certifikační Autoritou.  Pokud ji na takové síti povolíte, může tato možnost publikovat důkazy o tom které https:// servery byly skrze tuto proxy navštíveny, kvůli jedinečným certifikátům které by takto vznikly.  Proto nechváme tuto možnost ve výchozím nastavení vypnoutou.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Prověřovat certifikáty skrze tor pro zajištění anonymity">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
+"Prověřovat certifikáty skrze Tor pro zajištění anonymity (vyžaduje Torbutton)">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn 
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
+"">
+
+<!--<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
+"When you visit https://www.example.com, the Observatory will learn that
+somebody visited that site, but will not know who or what page they looked at.
+Mouseover the options for further details:">-->
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
+
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon_tooltip
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns 
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
+"">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
+"">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
+"">More information about the tor-commits mailing list