[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Aug 21 15:15:30 UTC 2012


commit e6157c747d410247c94d0335cde93d9cfdd3ac06
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Aug 21 15:15:30 2012 +0000

    Update translations for whisperback
---
 cs/cs.po |   32 ++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/cs/cs.po b/cs/cs.po
index f1316e5..a603052 100644
--- a/cs/cs.po
+++ b/cs/cs.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 22:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-20 14:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-21 15:14+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -80,7 +80,7 @@ msgid ""
 "<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
 "a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
 "Internet and mailbox providers?</p>\n"
-msgstr "<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\\n <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</p>\\n <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \\n třeba!</strong></p>\\n <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\\n <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\\n vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného problému.. Přidáním\\n veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi zabezpečit \\n šifrováním.</p>\\n <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\\n uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\\n poskytovateli internetu a emailu?</p>\\n"
+msgstr "<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\n <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</p>\n <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \n třeba!</strong></p>\n <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\n <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\n vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného problému.. Přidáním\n veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi zabezpečit \n šifrováním.</p>\n <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\n uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\n poskytovateli internetu a emailu?</p>\n"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:229
 msgid "Sending mail..."
@@ -118,7 +118,7 @@ msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems. Please try to reconnect to the network and click send again.\n"
 "\n"
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nHlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. Zkuste se, prosím, znovu připojit k síti a znovu kliknout na Odeslat.\n\nPokud to nebude fungovat, bude vám nabídnuta možnost hlášení o problému uložit."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:283
 msgid "Your message has been sent."
@@ -146,7 +146,7 @@ msgid ""
 "As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
 "\n"
 "Do you want to save the bug report to a file?"
-msgstr "Hlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. \\n \\n Lze to obejít tak, že své hlášení o problému uložíte na USB flashdisk a pokusíte s ho poslat na %s z jiného počítače. Mějte na paměti, že vaše hlášení v tomto případě nebude anonymní, pokud se o to nepostaráte smi (jako například že se připojít přez Tor jednoráznově založenému emailovému účtu). \\n \\n Chcete tedy uložit hlášení o problému jako soubor?"
+msgstr "Hlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. \n\nLze to obejít tak, že své hlášení o problému uložíte na USB flashdisk a pokusíte s ho poslat na %s z jiného počítače. Mějte na paměti, že vaše hlášení v tomto případě nebude anonymní, pokud se o to nepostaráte smi (jako například že se připojít přez Tor jednoráznově založenému emailovému účtu).\n\nChcete tedy uložit hlášení o problému jako soubor?"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:401 ../data/whisperback.ui.h:11
 msgid "WhisperBack"
@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr "Poslat odezvu jako šifrovaný mail."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:405
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:406
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr "Popis problému"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:3
 msgid "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:4
 msgid "Help"
@@ -193,23 +193,23 @@ msgstr "Nápověda"
 msgid ""
 "If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
 "a link to your key, or the key as a public key block:"
-msgstr ""
+msgstr "Pokud chcete, abychom šifrovali zprávy až vám budeme odpovídat, přidejte ID svého klíče, odkaz na váš klíč, nebo klíč jako blok veřejného klíče."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:6
 msgid "Optional email address to contact you"
-msgstr ""
+msgstr "Nepovinná adresa, na které vás můžeme kontaktovat."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:7
 msgid "Send"
-msgstr ""
+msgstr "Odeslat"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:9
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Shrnutí"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:10
 msgid "Technical details to include"
-msgstr ""
+msgstr "Technické detaily k přiložení"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:12
 msgid ""
@@ -228,20 +228,20 @@ msgid ""
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack - Odešlete vaší odezvu jako zašifrovaný email\nCopyright (C) 2009-2012 Tails developers <tails at boum.org>\n\nTento program je svobodný software; můžete ho šířit dál a / nebo modifikovat pokud dodržíte podmínky GNU General Public License tak, jak jí publikovala Free Software Foundation; buď ve verzi 3 této license, nebo (pokud chcete) kteroukoli její novější verzi.\n\nTento program je distribuován v naději, že bude užitečný, ale ZCELA BEZ ZÁRUKY;   i bez implicitní záurky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.   Podrobnosti najdete v textu GNU\nGeneral Public License.\n\nKopii GNU General Public License jste měli dostat spolu s tímto programem. Pokud tomu tak není, najde ji na <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:28
 msgid "debugging info"
-msgstr ""
+msgstr "Informace pro debuggování"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:29
 msgid "headers"
-msgstr ""
+msgstr "Hlavičky"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:30
 msgid "https://tails.boum.org/"
-msgstr ""
+msgstr "https://tails.boum.org/"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:31
 msgid "optional PGP key"
-msgstr ""
+msgstr "Nepovinný PGP klíč"More information about the tor-commits mailing list