[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 20 14:45:28 UTC 2012


commit ae1011fa25983a1d19a5ccb541f545f20278d8fa
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 20 14:45:28 2012 +0000

    Update translations for whisperback
---
 cs/cs.po |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/cs/cs.po b/cs/cs.po
index cdc7c4e..f1316e5 100644
--- a/cs/cs.po
+++ b/cs/cs.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 22:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-20 14:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-20 14:22+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "Neplatný kontaktní OpenPGP klíč: %s"
 
 #: ../whisperBack/whisperback.py:82
 msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
-msgstr ""
+msgstr "Neplatný blok veřejného OpenPGP klíče"
 
 #: ../whisperBack/encryption.py:126
 msgid "No keys found."
@@ -80,7 +80,7 @@ msgid ""
 "<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
 "a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
 "Internet and mailbox providers?</p>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\\n <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</p>\\n <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \\n třeba!</strong></p>\\n <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\\n <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\\n vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného problému.. Přidáním\\n veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi zabezpečit \\n šifrováním.</p>\\n <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\\n uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\\n poskytovateli internetu a emailu?</p>\\n"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:229
 msgid "Sending mail..."
@@ -146,7 +146,7 @@ msgid ""
 "As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
 "\n"
 "Do you want to save the bug report to a file?"
-msgstr "Hlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. ⏎ ⏎ Lze to obejít tak, že své hlášení o problému uložíte na USB flashdisk a pokusíte s ho poslat na %s z jiného počítače. Mějte na paměti, že vaše hlášení v tomto případě nebude anonymní, pokud se o to nepostaráte smi (jako například že se připojít přez Tor jednoráznově založenému emailovému účtu). ⏎ ⏎ Chcete tedy uložit hlášení o problému jako soubor?"
+msgstr "Hlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. \\n \\n Lze to obejít tak, že své hlášení o problému uložíte na USB flashdisk a pokusíte s ho poslat na %s z jiného počítače. Mějte na paměti, že vaše hlášení v tomto případě nebude anonymní, pokud se o to nepostaráte smi (jako například že se připojít přez Tor jednoráznově založenému emailovému účtu). \\n \\n Chcete tedy uložit hlášení o problému jako soubor?"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:401 ../data/whisperback.ui.h:11
 msgid "WhisperBack"
@@ -170,16 +170,16 @@ msgstr "translator-credits"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:434
 msgid "This doesn's seem to be a valid URL or OpenPGP key."
-msgstr ""
+msgstr "Toto nevypadá jako platné URL nebo klíč OpenPGP."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:1
 msgid ""
 "Add a PGP key if you want us to encrypt messages when we respond to you."
-msgstr ""
+msgstr "Přiložte klíč PGP, pokud chcete, abychom vám odpovědi posílali šifrovaně."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Bug description"
-msgstr ""
+msgstr "Popis problému"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:3
 msgid "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:4
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "Nápověda"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:5
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list