[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 20 14:15:28 UTC 2012


commit 2cb89bc4c3123ea4c48e76d2d3232e08345fd80e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 20 14:15:28 2012 +0000

    Update translations for whisperback
---
 cs/cs.po |   34 +++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/cs/cs.po b/cs/cs.po
index c7322ec..cdc7c4e 100644
--- a/cs/cs.po
+++ b/cs/cs.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 22:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-20 13:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-20 14:13+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -84,32 +84,32 @@ msgstr ""
 
 #: ../whisperBack/gui.py:229
 msgid "Sending mail..."
-msgstr ""
+msgstr "Odesílám mail..."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:230
 msgid "Sending mail"
-msgstr ""
+msgstr "Odesílám mail"
 
 #. pylint: disable=C0301
 #: ../whisperBack/gui.py:232
 msgid "This could take a while..."
-msgstr ""
+msgstr "Může to chvíli trvat..."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:246
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
-msgstr ""
+msgstr "Zdá se, že kontaktní emailová adresa je neplatná."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:263
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
-msgstr ""
+msgstr "Mail nelze odeslat. Chyba SMTP."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:265
 msgid "Unable to connect to the server."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze se připojit k serveru."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:267
 msgid "Unable to create or to send the mail."
-msgstr ""
+msgstr "Mail nelze vytvořit nebo odeslat."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:270
 msgid ""
@@ -122,20 +122,20 @@ msgstr ""
 
 #: ../whisperBack/gui.py:283
 msgid "Your message has been sent."
-msgstr ""
+msgstr "Vaše zpráva byla úspěšně odeslána."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:289
 msgid "Unable to find encryption key."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze najít šifrovací klíč."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:293
 msgid "An error occured during encryption."
-msgstr ""
+msgstr "Během šifrování došlo k chybě."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:313
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze uložit %s."
 
 #. XXX: fix string
 #: ../whisperBack/gui.py:337
@@ -146,15 +146,15 @@ msgid ""
 "As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
 "\n"
 "Do you want to save the bug report to a file?"
-msgstr ""
+msgstr "Hlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. ⏎ ⏎ Lze to obejít tak, že své hlášení o problému uložíte na USB flashdisk a pokusíte s ho poslat na %s z jiného počítače. Mějte na paměti, že vaše hlášení v tomto případě nebude anonymní, pokud se o to nepostaráte smi (jako například že se připojít přez Tor jednoráznově založenému emailovému účtu). ⏎ ⏎ Chcete tedy uložit hlášení o problému jako soubor?"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:401 ../data/whisperback.ui.h:11
 msgid "WhisperBack"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:402 ../data/whisperback.ui.h:8
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
-msgstr ""
+msgstr "Poslat odezvu jako šifrovaný mail."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:405
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
@@ -162,11 +162,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../whisperBack/gui.py:406
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
-msgstr ""
+msgstr "Vývojáři softwaru Tails <tails at boum.org>"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:407
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "translator-credits"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:434
 msgid "This doesn's seem to be a valid URL or OpenPGP key."More information about the tor-commits mailing list