[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 9 11:15:31 UTC 2012


commit 674a357f4da2c1d9ead35b140158c27e806aa8c7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 9 11:15:30 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 lv/ssl-observatory.dtd |   14 +++++++-------
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/lv/ssl-observatory.dtd b/lv/ssl-observatory.dtd
index 21193e4..1ab35ff 100644
--- a/lv/ssl-observatory.dtd
+++ b/lv/ssl-observatory.dtd
@@ -80,16 +80,16 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Parādīt papildu opcijas">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "SSL Observatory Iestatījumi">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "Observatory SSL izvēlnes">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Izmantot Observatory?">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "WARNING from EFF's SSL Observatory">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Show the certificate chain">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "I understand">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory has issued a warning about the HTTPS certificiate(s) for this site:">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "If you are logged in to this site, it may be advisable to change your password once you have a safe connection.">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "EFF's Observatory SSL BRĪDINĀJUMS">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Parādīt sertificēšanas ķēdi">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Es saprotu">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory SSL izsniedza brīdinājumu saistībā ar norādītās vietnes HTTPS sertifikātu(iem):">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Ja šajā vietnē esat reģistrējies darbam, tad pēc droša savienojuma izveides apsveriet paroles maiņu.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
 "Iesniegt un pārbaudīt pašparakstītus sertifikātus">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
-"Rekomendēta izvēle; ar šifrēšanu saistītas problēmas ir īpaši biežas iegultās, pašparakstošās iekārtās">
+"Tiek rekomendēts; iegultās, pašparakstošās iekārtās ar šifrēšanu saistītas problēmas ir īpaši biežas">More information about the tor-commits mailing list