[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 9 10:45:35 UTC 2012


commit 9eebb9fcfda22443646b4eecdaec447e28f442f2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Aug 9 10:45:34 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 lv/ssl-observatory.dtd |   30 ++++++++++++++----------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/lv/ssl-observatory.dtd b/lv/ssl-observatory.dtd
index e2011bc..21193e4 100644
--- a/lv/ssl-observatory.dtd
+++ b/lv/ssl-observatory.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!-- Observatory popup window -->
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Detaļas un privātuma informācija">
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Jautā man vēlāk">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Papildu informācija un privātums">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Jautāt man vēlāk">
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.no "NÄ“">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.text "HTTPS Everywhere var atklāt uzbrukumus
@@ -37,7 +37,7 @@ Opcija, kas iespējota šādā tīklā, varētu publicēt pierādījumus tam, ku
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
 "Anonimitātes nodrošināšanai pārbaudīt sertifikātus izmantojot Tor (nepieciešams Torbutton)">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
-"Opcijai nepieciešams ieinstalēts Tor un Torbutton">
+"Opcijas lietošanai nepieciešams instalēt Tor un Torbutton">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn 
 "Kad redzat jaunu sertifikātu, informējiet Observatory par ISP, pie kura esat pieslēdzies">
@@ -49,10 +49,11 @@ Tas palīdzēs mums noteikt uzbrukumus pret HTTPS, un atklāt vai no tīkliem ti
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Gatavs">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
-"HTTPS Everywhere can use EFF's SSL Observatory.  This does two things: (1)
-sends copies of HTTPS certificates to the Observatory, to help us
-detect 'man in the middle' attacks and improve the Web's security; and (2)
-lets us warn you about insecure connections or attacks on your browser.">
+"HTTPS Everywhere var lietot EFF's SSL Observatory. 
+Tas veic divas darbības: (1)
+sūta Obsevatory HTTPS sertifikātu kopijas, lai palīdzētu mums
+noteikt "starpnieka" uzbrukumus, un palielinātu tīmekļa drošību, un (2)
+ļauj mums brīdināt jūs par nedrošiem savienojumiem vai uzbrukumiem jūsu pārlūkam.">
 
 <!--<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 "When you visit https://www.example.com, the Observatory will learn that
@@ -61,26 +62,23 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 
-"For example, when you visit https://www.something.com, the certificate
-received by the Observatory will indicate that somebody visited
-www.something.com, but not who visited the site, or what specific page they
-looked at.  Mouseover the options for further details:">
+"Piemēram, kad apmeklējat https://www.something.com , tad sertifikāts, kuru saņem Observatory, rādīs, ka kāds ir apmeklējis www.something.com , bet nerādīs ne to, kurš ir apmeklējis šo vietni, ne ari to kuras lapas skatītas.  Slidiniet peli pār opcijām, lai iegūtu papildu informāciju:">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Hide advanced options">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Slēpt papildu opcijas">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
 "Pārbaudīt sertifikātus pat ja Tor nav pieejams">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon_tooltip
-"Mēs centīsimies glabāt anonīmus datus, bet šī opcija ir mazāk droša">
+"Mēs joprojām centīsimies nodrošināt datu anonimitāti, tomēr šī opcija ir mazāk droša">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns 
-"Nosūtīt un pārbaudīt sertifikātus ne-publiskiem DNS vārdiem">
+"Iesniegt un pārbaudīt sertifikātus DNS nosaukumiem, kuri nav publiski ">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
-"Ja šī opcija nav ieķeksēta, Observatory neierakstīs sertifikātu vārdus, ko tā nevar atrisināt caur DNS sistēmu.">
+"Ja vien šī opcija nav atzīmēta, Observatory neierakstīs sertifikātus nosaukumiem, kurus tā nevar atrisināt caur DNS sistēmu.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Parādīt uzlabotās opcijas">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Parādīt papildu opcijas">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "SSL Observatory Iestatījumi">
 More information about the tor-commits mailing list