[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Aug 9 09:45:32 UTC 2012


commit 0ba24baf0da7c921f7a294215f09dc0ad44ee42d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Aug 9 09:45:31 2012 +0000

  Update translations for https_everywhere
---
 lv/https-everywhere.properties |  8 ++++----
 lv/ssl-observatory.dtd     |  6 +++---
 2 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/lv/https-everywhere.properties b/lv/https-everywhere.properties
index 5b0734e..fa11d8e 100644
--- a/lv/https-everywhere.properties
+++ b/lv/https-everywhere.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
 https-everywhere.menu.globalEnable = Iespējot HTTPS Everywhere
-https-everywhere.menu.globalDisable = Atspējot HTTPS Everywhere
-# https-everywhere.menu.enableDisable = Enable / Disable Rules
-# https-everywhere.menu.noRules = (No Rules for This Page)
-# https-everywhere.menu.unknownRules = (Rules for This Page Unknown)
+https-everywhere.menu.globalDisable = Izslēgt HTTPS Everywhere
+https-everywhere.menu.enableDisable = Iespējot / Izslēgt kārtulas
+https-everywhere.menu.noRules = (Šai lapai kārtulu nav)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (šīs lapas kārtulas nav zināmas)
diff --git a/lv/ssl-observatory.dtd b/lv/ssl-observatory.dtd
index 016e78c..f2f405a 100644
--- a/lv/ssl-observatory.dtd
+++ b/lv/ssl-observatory.dtd
@@ -20,7 +20,7 @@ to turn it on?">-->
 <!-- Observatory preferences dialog -->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts1
-"Tas ir droši, ja vien Jūs neizmantojat
+"Iespējot ir droši, ja vien neizmantojat
 ļoti traucējošu korporatīvo tīklu:">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.adv_priv_opts2
@@ -90,6 +90,6 @@ looked at. Mouseover the options for further details:">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "If you are logged in to this site, it may be advisable to change your password once you have a safe connection.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
-"">
+"Iesniegt un pārbaudīt pašparakstītus sertifikātus">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
-"">
+"Rekomendēta izvēle; ar šifrēšanu saistītas problēmas ir īpaši biežas iegultās, pašparakstošās iekārtās">More information about the tor-commits mailing list