[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 25 15:45:19 UTC 2012


commit 9129408f8fa4489e756daf2cb89d7a86af00baa0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 25 15:45:17 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 eu/services.po |   10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/eu/services.po b/eu/services.po
index f864ffd..7a45545 100644
--- a/eu/services.po
+++ b/eu/services.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-25 15:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-25 15:32+0000\n"
 "Last-Translator: Antxon Baldarra <baldarra at euskalerria.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,7 +28,7 @@ msgid ""
 "configuration. So, don't rely on it, or rather, don't blame us if something "
 "goes wrong. If you find bugs or have comments on this new feature, please "
 "let us know! We need your feedback.  <a name=\"about\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "Oharra: Ezkutuko zerbitzuentzako babesa berria da Vidalian. Akatsak egotea espero beharko duzu, haietako batzuk zure ezkutuko zerbitzuen konfigurazioa honda dezaketenak. Beraz, ez zaitez fidatu, edo hobeto esanda, ez gaitzazu errua bota zerbait gaizki badoa. Akatsen bat aurkitzen baduzu edo ezaugarri honen inguruko iruzkinen bat baduzu, mesedez ohartarazi gaitzazu! <a name=\"about\"/> "
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/services.html:26
@@ -42,7 +42,7 @@ msgid ""
 "HTTP service, to others without revealing your IP address. The protocol to "
 "provide a hidden service is built on top of the same circuits that Tor uses "
 "for anonymous browsing and roughly has similar anonymity properties."
-msgstr ""
+msgstr "Ezkutuko zerbitzuek TCPn oinarritutako edonolako zerbitzuak ematea baimentzen dizute, adib. besteei zure IP helbidea jakinarazi gabeko HTTP zerbitzu bat. Ezkutuko zerbitzuak emateko protokoloak Torek nabigazio anonimoarentzako erabiltzen dituen zirkuito berdinetan erakita dago, eta gutxi gorabehera anonimotasun ezaugarri berdinak ditu. "
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/services.html:35
@@ -115,7 +115,7 @@ msgid ""
 "hidden service, the field says \"[Created by Tor]\"; in order to make it "
 "display the real onion address, you need to save your configuration and re-"
 "open the settings window."
-msgstr ""
+msgstr "Tipula Helbidea (sortua): Zerbitzu (edo tipula) helbidea Torek sortzen du zure zerbitzua bakarki identifikatzeko. Eman tipula helbide hau zure zerbitzura sartu beharko litzatekeen jendeari. Agian \"Kopiatu arbelera\" botoia erabili nahi izango duzu akatsak saihesteko. Ezkutuko zerbitzu bat sortu berri baduzu, zelaiak \"[Created by Tor]\" esaten du; benetako tipula helbidea erakutsi dezan, zure konfigurazioa gorde eta ezarpen leihoa berrireki."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:68
@@ -137,7 +137,7 @@ msgid ""
 "localhost:5222 (or on whatever port your server is listening). If you don't "
 "specify any target, Tor will redirect requests to the port specified in "
 "\"Virtual Port\" on localhost."
-msgstr ""
+msgstr "Helburua (hautazkoa): Normalean Torek konexio eskaerak localhostera \"Portu Birtual\"ean zehaztu duzun beste portu batera erreleatu ditzan nahi duzu. Beraz, helbide fisiko eta portu batez osatutako helburu bat zehaztu dezakezu zure ezkutuko zerbitzuaren eskaerak hara berbideratzeko, adib. localhost:5222 (edo zure zerbitzariak entzuten ari den edozein portu). Helbururik zehazten ez baduzu, Torek eskaerak \"Portu Birtual\"en zehaztutako portuan berbideratuko ditu localhosten."
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ul><li>
 #: en/services.html:81More information about the tor-commits mailing list