[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 23 16:15:05 UTC 2012


commit 3b917ab4e3012a3a3339afd5baf1fda640ad4bb7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Apr 23 16:15:04 2012 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 eu/gettor.po | 456 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 456 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/eu/gettor.po b/eu/gettor.po
new file mode 100644
index 0000000..910fd38
--- /dev/null
+++ b/eu/gettor.po
@@ -0,0 +1,456 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Antxon Baldarra <baldarra at euskalerria.org>, 2012.
+#  <baldarra at euskalerria.org>, 2011.
+# Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-23 16:00+0000\n"
+"Last-Translator: Antxon Baldarra <baldarra at euskalerria.org>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: eu\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:27
+msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
+msgstr "Kaixo, hau \"GetTor\" errobota da."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:29
+msgid "Thank you for your request."
+msgstr "Eskerrik asko zure eskaeragatik."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:31
+msgid ""
+"Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
+"an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
+"one of those."
+msgstr "Zoritxarrez, ez zaitugu helbide honetan erantzungo. GMAIL.COM, \nYAHOO.COM edo YAHOO.CN kontu bat egin beharko zenuke eta \nhorietako batetik mezua bidali."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:35
+msgid ""
+"We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
+"which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
+"\"From\" line is actually the one who sent the mail."
+msgstr "Bakarrik \"DKIM\" onartzen duten email zerbitzuen eskaerak \nprozesatzen ditugu, hau \"Nondik\" lerroko helbidea benetan mezua \nbidali duen helbidea dela egiaztatzea baimentzen gaituen email \nezaugarri bat."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:39
+msgid ""
+"(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
+"a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
+"and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
+msgstr "(Barkamena eskatzen dizugu mezu hau eskatu ez baduzu. Zure \nemaila DKIM erabiltzen ez duen zerbitzu batekoa denez, azalpen \nlabur bat bidaltzen ari gara, eta hurrengo egunetik aurrera edo \nemail helbide hau baztertuko dugu.)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:130
+msgid ""
+"If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
+"human at this support email address: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Galderaren bat baldin badaukazu edo ez badabil, pertsona batekin\nharremanetan jar zaitezke laguntza email helbide honetan: help at rt.torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:46
+msgid ""
+"I will mail you a Tor package, if you tell me which one you want.\n"
+"Please select one of the following package names:\n"
+"\n"
+"  windows\n"
+"  macos-i386\n"
+"  macos-ppc\n"
+"  linux-i386\n"
+"  linux-x86_64\n"
+"  source"
+msgstr "Tor pakete bat bidaliko dizut e-mailez, zein nahi duzun esaten badidazu.\nMesedez hautatu hurrengo pakete izenetatik bat:\n\n  windows\n  macos-i386\n  macos-ppc\n  linux-i386\n  linux-x86_64\n  source"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:56
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
+"in the body of your email."
+msgstr "Mesedez erantzun mezu honi, eta esaidazu pakete izen bakar bat \nmezuaren gorputzaren edozein tokian."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:59
+msgid ""
+"OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
+"==================================="
+msgstr "ITZULITAKO TOREN BERTSIOAK ESKURATZEN\n===================================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:62
+msgid ""
+"To get a version of Tor translated into your language, specify the\n"
+"language you want in the address you send the mail to:\n"
+"\n"
+"  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Zure hizkuntzara itzulitako Tor bertsio bat eskuratzeko, zehaztu \nezazu nahi duzun hizkuntza mezuan bidaltzen duzun helbidean:\n\ngettor+fa at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:67
+msgid ""
+"This example will give you the requested package in a localized\n"
+"version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
+"codes. "
+msgstr "Adibide honek eskatutako paketea emango dizu Farsi (Pertsiar) \nhizkuntzan. Ikusi behean onartutako hizkuntzen kodeen zerrenda."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:71
+msgid " List of supported locales:"
+msgstr "Baimendutako hizkuntzen zerrenda:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:73
+msgid "Here is a list of all available languages:"
+msgstr "Hemen duzu hizkuntza erabilgarri guztien zerrenda:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:75
+msgid ""
+"  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   German\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   English\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   French\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Italian\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+msgstr "  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n  gettor+de at torproject.org:   German\n  gettor+en at torproject.org:   English\n  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n  gettor+fr at torproject.org:   French\n  gettor+it at torproject.org:   Italian\n  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:87
+msgid "If you select no language, you will receive the English version."
+msgstr "Hizkuntzarik hautatu ezean, Ingelerazko bertsoa jasoko duzu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:89
+msgid ""
+"SMALLER SIZED PACKAGES\n"
+"======================"
+msgstr "NEURRI TXIKIAGOKO PAKETEAK\n=========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:92
+msgid ""
+"If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
+"receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
+"small packages instead of one big one."
+msgstr "Zure banda-zabalera baxua bada edo zure hornitzaileak mezuetan eranskin luzeak jasotzea baimentzen ez badizu, GetTorek hainbat pakete zati bidali zaitzake handi bat izan beharrean."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:96
+msgid ""
+"Simply include the keyword 'split' in a new line on its own (this part\n"
+"is important!) like so: \n"
+"    \n"
+"  windows\n"
+"  split"
+msgstr "Besterik gabe 'split' hitza gehitu lerro berri batean (hau \ngarrantzitsua da!), hau bezala:\n\nwindows\nsplit"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:102
+msgid ""
+"Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
+"the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
+msgstr "Testu hau mezu batean GetTori bidaltzeak honek Tor Browser \nBundlea zuri bidaltzea ekarriko du, 1,4MBko eranskinetan."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:105
+msgid ""
+"After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
+"one package again. This is done as follows:"
+msgstr "Zati guztiak jaso ostean, pakete bakar batean ber-muntatu beharko \ndituzu. Hau honela egiten da:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:108
+msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
+msgstr "1.) Gorde jasotako eranskin guztiak karpeta bakar batean zure diskan."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:110
+msgid ""
+"2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
+"a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
+"know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
+msgstr "2.) Erauzi \".z\"n amaitzen diren fitxategi guztiak. Eranskin guztiak karpeta berri batean gorde badituzu, besterik gabe fitxategi guztiak hor erauzi. Ez baldin badakizu nola erauzten diren .z fitxategiak, mesedez ikusi FITXATEGIAK ERAUZTEN atala."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:114
+msgid ""
+"3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
+"each package. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Egiaztatu mezuan jasotako fitxategi guztiak pakete bakoitzarekin. (gpg --verify)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:117
+msgid ""
+"4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
+"clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
+"process automatically."
+msgstr "4.) Orain erauzi ezazu bolumen-anitzeko fitxategia fitxategi bakar \nbatean \"..split.part01.exe\" izeneko fitxategian klik bikoitza eginez. \nHonek prozesua automatikoki hasi beharko luke."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:121
+msgid ""
+"5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
+"\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
+"that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
+msgstr "5.) Erauzketa amaitu ostean, duela gutxi sortutako \".exe\" bat \naurkitu beharko duzu zure helmuga karpetan. Besterik gabe klik \nbikoitza egiozu eta segundu gutxitan Tor Browser Bundlea hasiko \nda."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:125
+msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
+msgstr "6.) Hori da dena. Bukatu duzu. Eskerrik asko Tor erabiltzeagatik eta ondo pasa!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:127
+msgid ""
+"SUPPORT\n"
+"======="
+msgstr "LAGUNTZA\n========"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:133
+msgid ""
+"Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
+"package and verify the signature."
+msgstr "Hemen duzu eskatu duzun softwarea zip fitxategi batean. Mesedez paketea fitxategitik erauzi eta sinadura egiaztatu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:136
+msgid ""
+"VERIFY SIGNATURE\n"
+"================\n"
+"If your computer has GnuPG installed, use the gpg commandline \n"
+"tool as follows after unpacking the zip file:\n"
+"\n"
+"  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "SINADURA EGIAZTATU\n==================\nZure ordenagailuak GnuPG instalatuta badu, erabili gpg lerro-\nkomando tresna jarraian bezala zip fitxategia erauzi ostean:\n\ngpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.asc tor-browser-1.3.24_en-\nUS.exe"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:143
+msgid ""
+"The output should look somewhat like this:\n"
+"\n"
+"  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "Irteerak honakoaren itxura izan beharko luke:\n\ngpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:147
+msgid ""
+"If you're not familiar with commandline tools, try looking for\n"
+"a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
+"\n"
+"  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Lerro-komando tresnak ezagunak ez badituzu, saiatu GnuPGrentzako erabiltzaile interfaze grafiko (GUI) bat bilazen \nwebgune honetan:\n\nhttp://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:152
+msgid ""
+"BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
+"==========================="
+msgstr "BLOKEATUTAKO SARRERA / ZENTSURA\n==============================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:155
+msgid ""
+"If your Internet connection blocks access to the Tor network, you\n"
+"may need a bridge relay. Bridge relays (or \"bridges\" for short)\n"
+"are Tor relays that aren't listed in the main directory. Since there\n"
+"is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
+"connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
+"to block all the bridges."
+msgstr "Zure Internet konexioak Tor sarerako sarrarea blokeatzen badu, \nagian zubi errele bat beharko duzu. Zubi erreleak (edo \"zubiak\" \nlaburrago) direktorio nagusian zerrendatuta ez dauden Tor erreleak \ndira. Haien zerrenda publiko oso bat ez dagoenez, nahiz eta zure \nISPak Tor errele ezagunetara konexioak iragazi, ziurrenik ezingo \ndituzte zubi guztiak blokeatu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:162
+msgid ""
+"You can acquire a bridge by sending an email that contains \"get bridges\"\n"
+"in the body of the email to the following email address:\n"
+"\n"
+"  bridges at torproject.org"
+msgstr "Zubi bat eskura dezakezu mezuaren gorputzean \"get bridges\" \nidatzita duen email bat hurrengo helbidera bidaliz:\n\nbridges at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:167
+msgid ""
+"It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
+"url: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Zubi berriak web nabigatzaile batekin eskura ditzakezu ere \nhurrengo helbidean: https://bridges.torproject.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:170
+msgid ""
+"IMPORTANT NOTE:\n"
+"Since this is part of a split-file request, you need to wait for\n"
+"all split files to be received by you before you can save them all\n"
+"into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
+"first file."
+msgstr "OHAR GARRANTZITSUA:\nHau hainbat zatiko fitxategi baten eskaera denez, zati guztiak jaso \narte itxaron beharko duzu direktorio berdinean gorde eta \nlehenengo fitxategian klik bikoitza eginez erauzi bahino lehen."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:176
+msgid ""
+"Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
+"all packages before you attempt to unpack them!"
+msgstr "Paketeak ordenik gabe hel daitezke! Mesedez egiaztatu pakete \nguztiak jaso dituzula erauzten saiatu baino lehen!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:179
+#, python-format
+msgid ""
+"It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
+"Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
+msgstr "Arrakastaz ulertu da. Zure eskaera une honetan prozesatzen ari da.\nZure paketea (%s) hurrengo hamar minutu barru heldu beharko \nlitzateke."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:182
+msgid ""
+"If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
+"Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
+msgstr "Heltzen ez bada, paketea handiegia izan daiteke zure email hornitzailearentzat.\nSaiatu mezua GMAIL.COM, YAHOO.CN edo YAHOO.COM kontu batetik \nberbidaltzen."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:185
+msgid ""
+"Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
+"your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
+msgstr "Zoritxarrez une honetan arazoak jasaten ari gara eta ezin dugu \nzure eskarea bete. Mesedez itxaron ezazu hau konpontzen saiatzen \ndugun bitartean."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:188
+msgid ""
+"Unfortunately there is no split package available for the package you\n"
+"requested. Please send us another package name or request the same package \n"
+"again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
+"package. Make sure this is what you want."
+msgstr "Zoritxarrez ez dago pakete zatirik eskuragarri eskatu duzun \npaketearentzako. Mesedez bidaliguzu beste pakete izen bat edo \npakete berdina berriz eska ezazu, baina ezabatu 'split' hitza. Kasu \nhorretan pakete osoa bidaliko dizugu. Egiaztatu hau dela nahi \nduzuna."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:193
+msgid ""
+"UNPACKING THE FILES\n"
+"==================="
+msgstr "FITXATEGIAK ERAUZTEN\n===================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:196
+msgid ""
+"The easiest way to unpack the files you received is to install 7-Zip,\n"
+"a free file compression/uncompression tool. If it isn't installed on\n"
+"your computer yet, you can download it here:\n"
+"\n"
+"  http://www.7-zip.org/"
+msgstr "Jaso dituzun fitxategiak erauzteko modurik errazena 7-Zip\ninstalatzea da, fitxategiak konprimitu/deskonprimitzeko tresna\naskea. Zure ordenagailuan instalatuta ez badago, hemen jaitsi\ndezakezu:\n\nhttp://www.7-zip.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:202
+msgid ""
+"When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
+"us by double-clicking on it."
+msgstr "Behin 7-Zip instalatuta dagoenean, gugandik jaso duzun .z\nfitxategia ireki dezakezu gainean klik-bikoitza eginez."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:205
+msgid ""
+"An alternative way to get the .z files extraced is to rename them to\n"
+".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
+"\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
+"file archiver programs that probably are already installed on your computer."
+msgstr ".z fitxategiak erauzirik lortzeko beste modu bat eurak .zip bezala\nberrizendatzea da. Adibidez, \"windows.z\" izena duen fitxategi bat\njaso baduzu, \"windows.zip\" bezala berrinda ezazu. Ondoren\njadanik zure ordenagailuan instalatuta izango dituzun fitxategi\nkudeatzaile aplikazio arruntekin fitxategia erauzteko gai zaingo zara."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:210
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
+"in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
+msgstr "Mesedez erantzun mezu honi, eta esaidazu pakete izen bakar bat \nzure erantzunaren edozein atalean. Hemen duzu pakete hauek zer \ndiren inguruko azalpen labur bat:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:213
+msgid ""
+"windows:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
+"running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
+"Windows 7, this is the package you should get."
+msgstr "windows:\nTor Browser Bundle paketea Windows sistema eragileetarako.\nWindowsren bertsioren bat erabiltzen ari bazara, Windows XP,\nWindows Vista edo Windows 7 bezala, hau da eskuratu beharko\nzenuke paketea."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:218
+msgid ""
+"macos-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
+"general, newer Mac hardware will require you to use this package."
+msgstr "macos-i386:\nTor Browser Bundle paketea OS X, Intel PUZ arkitekturetarako.\nOro har, Mac hardware berriena pakete hau erabiltzea eskatuko dizu"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:222
+msgid ""
+"macos-ppc:\n"
+"This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
+"OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
+msgstr "macos-ppc:\nHau OS X PowerPC PUZetan Mac-etarako instalatzaile (\"Vidalia \nBundle\") zahar bat da. Kontuan izan pakete hau laster zaharkituta\negongo dela."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:226
+msgid ""
+"linux-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
+msgstr "linux-i386:\nTor Browser Bundle paketea Linuxerako, 32 biteko bertsioak."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:229
+msgid ""
+"Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
+"allow for attachments of about 30MB in size."
+msgstr "Kontuan izan pakete hau luzeagoa dela eta zure email hornitzaileak\n\n30MBko eranskinak onartu behar dituela."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:232
+msgid ""
+"linux-x86_64:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
+msgstr "linux-x86_64:\nTor Browser Bundle paketea Linuxerako, 64 biteko bertsioak."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:235
+msgid ""
+"source:\n"
+"The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
+msgstr "iturria:\nTor iturri kodea, adituentzako. Erabiltzaile gehienek ez dute pakete hau nahi."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:238
+msgid ""
+"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
+"=========================="
+msgstr "GALDERA ARRUNTAK\n================"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:241
+msgid "What is Tor?"
+msgstr "Zer da Tor?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:243
+msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
+msgstr "\"Tor\" izenak hainbat osagairi egin diezaieke erreferentzia."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:245
+msgid ""
+"The Tor software is a program you can run on your computer that helps \n"
+"keep you safe on the Internet. Tor protects you by bouncing your \n"
+"communications around a distributed network of relays run by volunteers \n"
+"all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection \n"
+"from learning what sites you visit, and it prevents the sites you visit from \n"
+"learning your physical location. This set of volunteer relays is called the \n"
+"Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
+"\n"
+"  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Tor softwarea zure ordenagailuan exekutatu dezakezun eta \nIterneten seguru mantentzen laguntzen zaituen aplikazio bat da. \nTorek zure komunikazioak bolondresak mantendutako \nsakabanatutako errele sare batean zehar errebotatuz babesten \nzaitu: zure Internet konexioa ikusten egon daitekeen norbaitek zein \nwebgune bisitatzen dituzun jakitea saihesten du, eta bisitatzen \ndituzun webguneek zure kokapen fisiko zehatza ikastea saihesten \ndu. Bolondres errele multzo hau Tor sarea deitzen da. Torek nola \nfuntzionatzen duen inguruan gehiago irakurri dezakezu hemen:\nhttps://torproject.org/about/overview.html.en"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:255
+msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
+msgstr "Zer da Tor Browser Bundlea?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:257
+msgid ""
+"The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
+"The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
+"Just extract it and run."
+msgstr "The Browser Bundle (TBB) da erabiltzaile gehienentzako gomendatzen\ndugun paketea.\nBundlea Interneta segurtasunez arakatzeko behar duzun guztiarekin \ndator. Besterik gabe erauzi eta exekutatu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:261
+msgid "What package should I request?"
+msgstr "Zer pakete eskatu behar dut?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:263
+msgid ""
+"This depends on the operating system you use. For instance, if your\n"
+"operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
+"is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
+"systems there are suitable for:"
+msgstr "Darabilzun sistema eragilearen arabera. Esate baterako, zure \nsistema eragilea Microsoft Windows bada, \"windows\" eskatu \nbeharko zenuke. Hemen duzu eskatu beharrezko pakete guztien \neta zer sistema eragileetarako egokiak diren inguruko azalpen \nlabur bat:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:268
+msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
+msgstr "Nola erauzten dut/ditut bidali didazun/dizkidazun fitxategia(k)?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:270
+msgid "QUESTION:"
+msgstr "GALDERA:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:272
+msgid "ANSWER:"
+msgstr "ERANTZUNA:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:274
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, but the package you requested (%s) is too large for your \n"
+"provider to accept as an attachment. Try using another provider that allows \n"
+"for larger email attachments. Or try one of the following mirrors:\n"
+"\n"
+" https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
+" https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
+" https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "Barkatu, baina eskatu duzun paketea (%s) handiegia da zure \nhornitzaileak eranskin bezala onar dezan. Saiatu email eranskin\nhandiagoak baimentzen dituen beste hornitzaile batekin. Edo saiatu\nhurrengo ispiluren batekin:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list