[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 20:15:30 UTC 2012


commit 24a3483460f22b3544cbba1917ef0a798feba8a9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 22 20:15:30 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 pl/ssl-observatory.dtd |   14 +++++++-------
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/pl/ssl-observatory.dtd b/pl/ssl-observatory.dtd
index ea25ba3..25eba5b 100644
--- a/pl/ssl-observatory.dtd
+++ b/pl/ssl-observatory.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- Observatory popup window -->
-<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "">
+<!ENTITY ssl-observatory.popup.details "Szczegóły i Polityka Prywatności">
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.later "Zapytaj mnie później">
 <!ENTITY ssl-observatory.popup.no "Nie">
 
@@ -29,7 +29,7 @@ to turn it on?">-->
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
 "">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Sprawdź certyfikaty używając Tora dla prywatności">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
 "">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_tooltip 
@@ -55,7 +55,7 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 "">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Schowaj zaawansowane opcje">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
 "">
@@ -69,13 +69,13 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
 "">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Pokaż zaawansowane opcje">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "Preferencje SLL Observatory">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Użyj Observatory?">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.title "">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Pokaż łańcuch certyfikatu">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Tak rozumie">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.text "">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "">More information about the tor-commits mailing list