[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 19:45:07 UTC 2012


commit 4aa70d17bfdc38bbdb88bc83e44eb7efebde738b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sun Apr 22 19:45:05 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-pl/strings.xml |  28 ++++++++++++++--------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/values-pl/strings.xml b/values-pl/strings.xml
index 321e050..ba4e74b 100644
--- a/values-pl/strings.xml
+++ b/values-pl/strings.xml
@@ -133,12 +133,12 @@
  <string name="status">Status</string>
  <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Setting up full transparent proxying...</string>
  <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">Setting up app-based transparent proxying...</string>
- <string name="transparent_proxying_enabled">Transparent proxying ENABLED</string>
- <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy enabled for Tethering!</string>
- <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">WARNING: error starting transparent proxying!</string>
- <string name="transproxy_rules_cleared">TransProxy rules cleared</string>
- <string name="couldn_t_start_tor_process_">Couldn\'t start Tor process: </string>
- <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy is running on port: </string>
+ <string name="transparent_proxying_enabled">Transparentne proxy WŁĄCZONE</string>
+ <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy podłączone do modemu!</string>
+ <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">OSTRZEŻENIE: błąd w uruchamianiu transparentnego proxy!</string>
+ <string name="transproxy_rules_cleared">TransProxy działa czysto</string>
+ <string name="couldn_t_start_tor_process_">Nie można było zainicjować procesu Tora:</string>
+ <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy działa na porcie:</string>
  <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">Setting up port-based transparent proxying...</string>
  <string name="bridge_error">BÅ‚Ä…d mostka</string>
  <string name="bridge_requires_ip">In order to use the bridge feature, you must enter at least one bridge IP address.</string>
@@ -147,7 +147,7 @@
  <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Your ReachableAddresses settings caused an exception!</string>
  <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">Your relay settings caused an exception!</string>
  <string name="exit_nodes">Węzły Wyjściowe</string>
- <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">Fingerprints, nicks, countries and addresses for the last hop</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">Fingerprinty, nicki, państaw i adresy na ostatni skok</string>
  <string name="enter_exit_nodes">Wpisz węzły wyjściowe.</string>
  <string name="exclude_nodes">Wyklucz węzły</string>
  <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_to_exclude">Fingerprinty, nicki, państwa i andresy do wykluczenia.</string>
@@ -169,18 +169,18 @@
  <string name="enter_or_port">Wpisz port OR</string>
  <string name="relay_nickname">Nickname przekaźnika</string>
  <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">Nickname Twojego przekaźnika Tora</string>
- <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Enter a custom relay nickname</string>
+ <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Wpisz standardową nazwę przekaźnika</string>
  <string name="reachable_addresses">OsiÄ…galne adresy:</string>
  <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Run as a client behind a firewall with restrictive policies</string>
  <string name="reachable_ports">OsiÄ…galne porty</string>
  <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Ports reachable behind a restrictive firewall</string>
  <string name="enter_ports">Wpisz porty</string>
  <string name="enable_hidden_services">WÅ‚Ä…cz Ukryte Serwisy</string>
- <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">run servers accessible via the Tor network</string>
- <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">enter localhost ports for hidden services</string>
+ <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">włącz serwisy dostępne przez Sieć Tor</string>
+ <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">wpisz porty localhosta dla ukrytych serwisów</string>
  <string name="hidden_service_ports">Porty Ukrytych Serwisów</string>
- <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">the addressable name for your hidden service (generated automatically)</string>
- <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">enable debug log to output (must use adb or aLogCat to view)</string>
+ <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">adresowana nazwa dla Twojego ukrytego serwisu (generowana automatycznie)</string>
+ <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">włącz zdebugowany log do wydajności (musisz używać adb lub aLogCat, by go zobaczyć)</string>
  <string name="project_home">Strony domowe projektu:</string>
  <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android⏎ \nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
  <string name="the_tor_license">Licencja Tora.</string>
@@ -198,8 +198,8 @@
  <string name="unable_to_read_hidden_service_name">uniemożliw czytanie nazw ukrytych serwisów</string>
  <string name="unable_to_start_tor">Nie można wystartować aplikacji Tor:</string>
  <string name="pref_use_sys_iptables_title">Użyj domyślnie Iptables</string>
- <string name="pref_use_sys_iptables_summary">use the built-in iptables binary instead of the one bundled with Orbot</string>
- <string name="error_installing_binares">The Tor binaries were not able to be installed or upgraded.</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_summary">użyj wbudowanych plików binarnych iptables zamiast tych w pakiecie z Orbotem</string>
+ <string name="error_installing_binares">Pliki binarne Tora nie zostały zainstalowane lub uaktualnione.</string>
  <string name="pref_use_persistent_notifications">Zawsze trzymaj ikonę w Toolbarze gdy Orbot jest połączony</string>
  <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Powiadomienia zawsze aktywne</string>
  <string name="notification_using_bridges">Mostki włączone!</string>More information about the tor-commits mailing list