[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 19:15:08 UTC 2012


commit 965cb63c0c9dcbcff6832a0a80d88895e842f359
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sun Apr 22 19:15:07 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-pl/strings.xml |  82 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 41 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/values-pl/strings.xml b/values-pl/strings.xml
index be0652b..321e050 100644
--- a/values-pl/strings.xml
+++ b/values-pl/strings.xml
@@ -85,18 +85,18 @@
  <string name="pref_start_boot_summary">Automatycznie uruchamiaj Orbota i Å‚Ä…cz siÄ™ z Torem, gdy Twoje urzÄ…dzenie z Androidem siÄ™ uruchomi</string>
  <!--New Wizard Strings-->
  <!--Title Screen-->
- <string name="wizard_title_msg">Orbot brings Tor to Android!\n\nTor helps you defend against content filtering, traffic analysis and network surveillance that threatens privacy, confidential information and personal relationships.\n\nThis wizard will help you configure Orbot and Tor on your device.</string>
+ <string name="wizard_title_msg">Orbot daje Tora Androidowi!⏎\n⏎\nTor jest otwartym oprogramowaniem i otwartą siecią, która pomaga bronić się przed podsłuchem sieci znanym jako analiza ruchu, który zagraża wolności osobistej i prywatności, poufnym działaniom biznesowym i relacjami oraz bezpieczeństwu państwa.\n⏎\nTen kreator pomoże Ci skonfigurować Orbota i Tora na Twoim urządzeniu.</string>
  <!--Warning screen-->
  <string name="wizard_warning_title">Ostrzeżenie</string>
  <string name="wizard_warning_msg">Sama instalacja Orbota nie sprawi, że Twój mobilny ruch będzie całkiem anonimowy. ⏎\n⏎\nMusisz wykonać poprawną konfigurację Orbota, Twojego urządzenia i innych aplikacji aby skutecznie używać Tora.</string>
  <!--Permissions screen-->
  <string name="wizard_permissions_title">Uprawnienia</string>
- <string name="wizard_permissions_root_msg1">You can optionally grant Orbot \'Superuser\' access to enable advanced features, such as Transparent Proxying.</string>
- <string name="wizard_permissions_root_msg2">If you do not want to do this, please make sure to use apps made to work with Orbot</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg1">Możesz opcjonalnie przekazać darowiznę Orbotowi i otrzymać dostęp \'Superużytkownika\' aby włączyć zaawansowane funkcje, jak np. Transparentne Proxy.</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg2">Jeśli nie chcesz tego robić, upewnij się by używać aplikacji stworzonych do pracy z Orbotem</string>
  <string name="wizard_permissions_no_root_msg">Your device does not appear to be rooted or provide \'Superuser\' access.\n\nIn order to you to benefit from Tor, you will need to use apps built to work with Orbot, or that support HTTP or SOCKS proxy settings.\n\n</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
  <string name="wizard_tips_title">Orbot-WÅ‚Ä…czone Aplikacje</string>
- <string name="wizard_tips_gibberbot">Gibberbot: Secure chat app with Off-the-Record Encryption</string>
+ <string name="wizard_tips_gibberbot">Gibberbot: Bezpieczny aplikacja Chatu z szyfrowaniem Off-the-Record</string>
  <string name="gibberbot_apk_url">https://market.android.com/details?id=info.guardianproject.otr.app.im</string>
  <string name="wizard_tips_orweb">ORWEB (tylko Android 1.x) - Przeglądarka zaprojektowana do prywatności i dla Orbota</string>
  <string name="orweb_apk_url">market://search?q=pname:nfo.guardianproject.browser</string>
@@ -105,24 +105,24 @@
   <string name="firefox_apk_url">https://market.android.com/details?id=org.mozilla.firefox</string>
   <string name="proxymob_url">https://addons.mozilla.org/mobile/downloads/latest/251558/type:attachment/addon-251558-latest.xpi?src=addon-detail</string>-->
  <!--Transparent Proxy screen-->
- <string name="wizard_transproxy_title">Transparent Proxying</string>
+ <string name="wizard_transproxy_title">Transparentne Proxy</string>
  <string name="wizard_transproxy_msg">This allows your apps to automatically run through the Tor network without any configuration.</string>
  <string name="wizard_transproxy_hint">(Sprawdź tutaj, jeśli nie masz pojęcia o czym mówimy)</string>
  <string name="wizard_transproxy_none">Brak</string>
- <string name="pref_transparent_tethering_title">Tor Tethering</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_title">PrzywiÄ…zywanie Tora</string>
  <string name="pref_transparent_tethering_summary">Enable Tor Transparent Proxying for Wifi and USB Tethered Devices (requires restart)</string>
- <string name="button_grant_superuser">Request Superuser Access</string>
+ <string name="button_grant_superuser">Żądanie dostępu Superużytkownika</string>
  <string name="pref_select_apps">Wybierz aplikacje</string>
  <string name="pref_select_apps_summary">Choose Apps to Route Through Tor</string>
  <string name="pref_node_configuration">Konfiguracja węzła</string>
  <string name="pref_node_configuration_summary">These are advanced settings that can reduce your anonymity</string>
- <string name="pref_entrance_node">Entrance Nodes</string>
+ <string name="pref_entrance_node">Węzły wejściowe</string>
  <string name="pref_entrance_node_summary">Fingerprints, nicks, countries and addresses for the first hop</string>
- <string name="pref_entrance_node_dialog">Enter Entrance Nodes</string>
+ <string name="pref_entrance_node_dialog">Wpisz Węzły Wejściowe</string>
  <string name="pref_use_whispercore">Użyj WhisperCore</string>
  <string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>
  <string name="pref_proxy_type_title">Typ Proxy</string>
- <string name="pref_proxy_type_summary">Protocol to use for proxy server: HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5</string>
+ <string name="pref_proxy_type_summary">Protokół używany dla serwera proxy: HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5</string>
  <string name="pref_proxy_type_dialog">Wpis Typ Proxy</string>
  <string name="pref_proxy_host_title">Proxy Host</string>
  <string name="pref_proxy_host_summary">Nazwa hosta serwera proxy</string>
@@ -156,58 +156,58 @@
  <string name="use_only_these_specified_nodes">Użyj *tylko* tych określonych węzłów</string>
  <string name="bridges">Mostki</string>
  <string name="use_bridges">Użyj mostków</string>
- <string name="bridges_obfuscated">Obfuscated Bridges</string>
+ <string name="bridges_obfuscated">Ukryte Mostki</string>
  <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Umożliw alternatywne wejściowe węzły do Sieci Tor</string>
- <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Enable if configured bridges are obfuscated bridges</string>
+ <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Włącz, jeśli skonfigurowane mostki są ukrytymi mostkami</string>
  <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Adres IP i port mostków</string>
  <string name="enter_bridge_addresses">Wpisz adresy mostków</string>
  <string name="relays">Przekaźniki</string>
  <string name="relaying">Przekazywanie</string>
- <string name="enable_your_device_to_be_a_non_exit_relay">Enable your device to be a non-exit relay</string>
- <string name="relay_port">Relay Port</string>
- <string name="listening_port_for_your_tor_relay">Listening port for your Tor relay</string>
- <string name="enter_or_port">Enter OR port</string>
- <string name="relay_nickname">Relay nickname</string>
- <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">The nickname for your Tor relay</string>
+ <string name="enable_your_device_to_be_a_non_exit_relay">Pozwól swojemu urządzeniu zostać bezwyjściowym przekaźnikiem</string>
+ <string name="relay_port">Port Przekaźników</string>
+ <string name="listening_port_for_your_tor_relay">Nasłuchiwanie portu Twojego przekaźnika</string>
+ <string name="enter_or_port">Wpisz port OR</string>
+ <string name="relay_nickname">Nickname przekaźnika</string>
+ <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">Nickname Twojego przekaźnika Tora</string>
  <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Enter a custom relay nickname</string>
- <string name="reachable_addresses">Reachable Addresses</string>
+ <string name="reachable_addresses">OsiÄ…galne adresy:</string>
  <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Run as a client behind a firewall with restrictive policies</string>
- <string name="reachable_ports">Reachable ports</string>
+ <string name="reachable_ports">OsiÄ…galne porty</string>
  <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Ports reachable behind a restrictive firewall</string>
- <string name="enter_ports">Enter ports</string>
- <string name="enable_hidden_services">Enable Hidden Services</string>
+ <string name="enter_ports">Wpisz porty</string>
+ <string name="enable_hidden_services">WÅ‚Ä…cz Ukryte Serwisy</string>
  <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">run servers accessible via the Tor network</string>
  <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">enter localhost ports for hidden services</string>
- <string name="hidden_service_ports">Hidden Service Ports</string>
+ <string name="hidden_service_ports">Porty Ukrytych Serwisów</string>
  <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">the addressable name for your hidden service (generated automatically)</string>
  <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">enable debug log to output (must use adb or aLogCat to view)</string>
- <string name="project_home">Project Home(s): </string>
- <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
- <string name="the_tor_license">The Tor License</string>
+ <string name="project_home">Strony domowe projektu:</string>
+ <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android⏎ \nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
+ <string name="the_tor_license">Licencja Tora.</string>
  <string name="https_torproject_org">https://torproject.org</string>
- <string name="third_party_software">3rd-Party-Software: </string>
+ <string name="third_party_software">Oprogramowanie 3rd-Party</string>
  <string name="tor_version">Tor v0.2.3.10-alpha: https://www.torproject.org</string>
  <string name="libevent_version">LibEvent v1.4.13: http://www.monkey.org/~provos/libevent/</string>
  <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>
  <string name="iptables_version">Iptables v1.4.7: http://www.netfilter.org</string>
  <string name="openssl_version">OpenSSL v1.0.0f: http://www.openssl.org</string>
- <string name="hidden_service_request">An app wants to open hidden server port %S to the Tor network. This is safe if you trust the app.</string>
- <string name="found_existing_tor_process">found existing Tor process...</string>
- <string name="something_bad_happened">Something bad happened. Check the log</string>
- <string name="hidden_service_on">hidden service on:</string>
- <string name="unable_to_read_hidden_service_name">unable to read hidden service name</string>
+ <string name="hidden_service_request">Aplikacja chce otworzyć port ukrytego serwera %S do Sieci Tor. Jest to bezpieczne, jeśli ufasz aplikacji.</string>
+ <string name="found_existing_tor_process">znaleziono istniejÄ…cy proces Tora...</string>
+ <string name="something_bad_happened">Coś nie poszło nie tak. Sprawdź logi</string>
+ <string name="hidden_service_on">ukryty serwis:</string>
+ <string name="unable_to_read_hidden_service_name">uniemożliw czytanie nazw ukrytych serwisów</string>
  <string name="unable_to_start_tor">Nie można wystartować aplikacji Tor:</string>
- <string name="pref_use_sys_iptables_title">Use Default Iptables</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_title">Użyj domyślnie Iptables</string>
  <string name="pref_use_sys_iptables_summary">use the built-in iptables binary instead of the one bundled with Orbot</string>
  <string name="error_installing_binares">The Tor binaries were not able to be installed or upgraded.</string>
- <string name="pref_use_persistent_notifications">Always keep the icon in toolbar when Orbot is connected</string>
- <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Always-On Notifications</string>
- <string name="notification_using_bridges">Bridges enabled!</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications">Zawsze trzymaj ikonę w Toolbarze gdy Orbot jest połączony</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Powiadomienia zawsze aktywne</string>
+ <string name="notification_using_bridges">Mostki włączone!</string>
  <string name="default_bridges"/>
- <string name="set_locale_title">Set Locale</string>
- <string name="set_locale_summary">Choose the locale and language for Orbot</string>
- <string name="wizard_locale_title">Choose Language</string>
- <string name="wizard_locale_msg">Leave default or switch the current language</string>
+ <string name="set_locale_title">Ustawienia regionalne</string>
+ <string name="set_locale_summary">Wybierz ustawienia regionalne i język dla Orbota</string>
+ <string name="wizard_locale_title">Wybierz język</string>
+ <string name="wizard_locale_msg">Zostaw domyślny albo zmień język</string>
  <string name="powered_by">napędzane oprogramowaniem Projektu Tor</string>
- <string name="btn_save_settings">Save Settings</string>
+ <string name="btn_save_settings">Zapisz ustawienia</string>
 </resources>More information about the tor-commits mailing list