[tor-commits] [translation/vidalia] Update translations for vidalia

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 22 18:15:09 UTC 2012


commit 97920a80081f03b437a2703652ff419aa80628f1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 22 18:15:08 2012 +0000

    Update translations for vidalia
---
 pl/vidalia_pl.po |   40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/pl/vidalia_pl.po b/pl/vidalia_pl.po
index 5a2bdc9..3b41c73 100644
--- a/pl/vidalia_pl.po
+++ b/pl/vidalia_pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-22 17:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-22 18:06+0000\n"
 "Last-Translator: achevallier <achevallier at hush.ai>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -204,7 +204,7 @@ msgid ""
 "You've checked the autoconfiguration option for the ControlPort, but "
 "provided no Data Directory. Please add one, or uncheck the \"Configure "
 "ControlPort automatically\" option."
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdziłeś autokonfigurację dla ControlPort, ale nie dostarczyłeś Katalogu Danych. Dodaj go, albo odznacz opcję \"Skonfiguruj ControlPort automatycznie\""
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
@@ -236,11 +236,11 @@ msgstr "Vidalia nie mogła wczytać wybranego języka."
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid ""
 "System Icon Preferences (changes will take effect when you restart Vidalia)"
-msgstr ""
+msgstr "Preferencje ikon (ujrzysz zmiany po ponownym włączeniu Vidalii)"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Show the Tray Icon and Dock Icon (default)"
-msgstr "Pokaż ikonę na pasku zadań i zadokowaną ikonę (domyślne)"
+msgstr "Pokaż ikonę na pasku zadań i przyczep ikonę (domyślne)"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Hide the Tray Icon"
@@ -1312,13 +1312,13 @@ msgstr "Nie udało się automatycznie uruchomić Vidalii. Proszę uruchomić pon
 
 msgctxt "CrashReportDialog"
 msgid "Please fill a ticket in:"
-msgstr ""
+msgstr "Wypełnij kartę w:"
 
 msgctxt "CrashReportDialog"
 msgid ""
 "<a "
 "href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket\">https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket\">https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket</a>"
 
 msgctxt "CrashReportDialog"
 msgid ""
@@ -2087,7 +2087,7 @@ msgstr "Każda informacja przesłana przy użyciu tego połączenia może być m
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "Bootstrapping torrc from %1 to %2"
-msgstr ""
+msgstr "Ładowanie początkowe torrc z %1 do %2"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "(probably Telnet)"
@@ -2119,14 +2119,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "Here's the last error message:\n"
 "%2"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia nie wie jak porozumieć się z Torem, ponieważ nie może uzyskać dostępu do tego pliku: %1 ⏎\n⏎\nTutaj jest ostatni błąd:⏎\n%2"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "It seems Tor has stopped running since Vidalia started it.\n"
 "\n"
 "See the Advanced Message Log for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Wygląda na to, że Tor przestał działać zanim Vidalia go włączyła ⏎\n⏎\nZobacz Logi aby uzyskać więcej informacji."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -3115,11 +3115,11 @@ msgstr "Automatycznie udostępniaj mój adres Mostu"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Relay traffic for the Tor network (exit relay)"
-msgstr ""
+msgstr "Ruch przekaźników w sieci Tor (przekaźnik wyjścia)"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Relay traffic inside the Tor network (non-exit relay)"
-msgstr "Ruch przekaźników w sieci Tor"
+msgstr "Ruch przekaźników w sieci Tor (przekaźnik bez wyjścia)"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Mirror the Relay Directory"
@@ -3365,14 +3365,14 @@ msgid ""
 "Tor detected that your DNS provider is providing false responses for domains"
 " that do not exist. Some ISPs and other DNS providers, such as OpenDNS, are "
 "known to do this in order to display their own search or advertising pages."
-msgstr ""
+msgstr "Tor wykrył, że Twój dostawca DNS przekazuje fałszywe odpowiedzi dla domen, które nie istnieją. Niektórzy dostawcy internetu i DNS, np. OpenDNS, są znani z takich działań, aby pokazać ich własne wyszukiwarki, czy strony reklamowe."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
 "Tor detected that your DNS provider is providing false responses for well "
 "known domains. Since clients rely on Tor network relays to provide accurate "
 "DNS repsonses, your relay will not be configured as an exit relay."
-msgstr ""
+msgstr "Tor wykrył, że Twój dostawca DNS przekazuje fałszywe odpowiedzi dla dobrze znanych domen. Odkąd klienci polegają na przekaźnikach sieci Tor, aby otrzymać dokładne odpowiedzi DNS, Twój przekaźnik nie będzie skonfigurowany jako przekaźnik wyjściowy."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Checking Server Port Reachability"
@@ -3403,30 +3403,30 @@ msgid ""
 "happen if you are behind a router or firewall that requires you to set up "
 "port forwarding. If %1:%2 is not your correct IP address and server port, "
 "please check your relay's configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Port serwera Twojego przekaźnika jest niedostępny dla innych klientów Tora. Przyczyną może być Twój router lub firewall, który wymaga od Ciebie ustawienia przekierowania portu. Jeśli %1:%2 to nie Twój adres IP i port katalogu, sprawdź konfigurację swojego przekaźnika."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Checking Directory Port Reachability"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdzanie, czy dostępny jest katalog portów."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
 "Tor is trying to determine if your relay's directory port is reachable from "
 "the Tor network by connecting to itself at %1:%2. This test could take "
 "several minutes."
-msgstr ""
+msgstr "Tor próbuje sprawdzić, czy port katalogu Twojego przekaźnika jest osiągalny z sieci Tor, łącząc się w %1:%2. To może potrwać kilka minut."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Directory Port Reachability Test Successful!"
-msgstr ""
+msgstr "Test dostępu do portu katalogu zakończony pomyślnie!"
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Your relay's directory port is reachable from the Tor network!"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog portu Twojego przekaźnika jest dostępny z sieci Tor!"
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Directory Port Reachability Test Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Test dostępu do portu katalogu zakończony niepowodzeniem"
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid ""
@@ -3434,7 +3434,7 @@ msgid ""
 "happen if you are behind a router or firewall that requires you to set up "
 "port forwarding. If %1:%2 is not your correct IP address and directory port,"
 " please check your relay's configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Port katalogu Twojego przekaźnika jest niedostępny dla innych klientów Tora. Przyczyną może być Twój router lub firewall, który wymaga od Ciebie ustawienia przekierowania portu. Jeśli %1:%2 to nie Twój adres IP i port katalogu, sprawdź konfigurację swojego przekaźnika."
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Relay Descriptor Rejected"More information about the tor-commits mailing list