[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 20 22:15:17 UTC 2012


commit c843f80e25af2aeb0dbd8c935cf5aeb8204628e1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 20 22:15:17 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 da/config.po |   19 ++++++++++---------
 1 files changed, 10 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/da/config.po b/da/config.po
index 3d425a5..69c5e6e 100644
--- a/da/config.po
+++ b/da/config.po
@@ -1,13 +1,14 @@
 # 
 # Translators:
+# Aputsiaq Janussen <aputtu at gmail.com>, 2012.
 # runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-14 10:04+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-20 22:12+0000\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq Janussen <aputtu at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -77,7 +78,7 @@ msgstr "Netværksindstillinger"
 msgid ""
 "The <i>Network</i> settings page lets you change how Tor connects to the Tor"
 " network."
-msgstr ""
+msgstr "Siden med indstillinger af <i>Netværk</i> lader dig ændre hvordan Tor tilslutter sig til Tor-netværket."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/config.html:53
@@ -198,19 +199,19 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/config.html:131
 msgid "<a name=\"advanced\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"advanced\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/config.html:132
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Avancerede indstillinger"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/config.html:134
 msgid ""
 "The settings on the <i>Advanced</i> page should generally only be modified "
 "by more experienced users."
-msgstr ""
+msgstr "Indstillingerne på siden <i>Avanceret</i> bør generelt kun ændres af mere erfarne brugere."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/config.html:138
@@ -286,16 +287,16 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/config.html:189
 msgid "<a name=\"services\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"services\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/config.html:190
 msgid "Hidden Service Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Indstillinger for skjulte tjenester"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/config.html:192
 msgid ""
 "Hidden services allow you to provide any kind of TCP-based service, e.g.  an"
 " HTTP service, to others without revealing your IP address."
-msgstr ""
+msgstr "Skjulte tjenester lader dig tilbyde enhver slags TCP-baseret tjeneste, f.eks.  en HTTP-tjeneste overfor andre, uden at afsløre din IP-adresse."More information about the tor-commits mailing list