[tor-commits] [translation/vidalia] Update translations for vidalia

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 11 07:45:12 UTC 2012


commit 534dcebef3709ed19d5d89bce959316fd413df42
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Apr 11 07:45:12 2012 +0000

    Update translations for vidalia
---
 da/vidalia_da.po |   31 ++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/da/vidalia_da.po b/da/vidalia_da.po
index e661afb..1bd2935 100644
--- a/da/vidalia_da.po
+++ b/da/vidalia_da.po
@@ -1,5 +1,6 @@
 # 
 # Translators:
+#   <3xm at detfalskested.dk>, 2012.
 # Aputsiaq Janussen <aputtu at gmail.com>, 2011.
 # runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
 #   <theoliver at live.co.uk>, 2011.
@@ -8,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-22 08:51+0000\n"
-"Last-Translator: OliverMller <theoliver at live.co.uk>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-11 07:32+0000\n"
+"Last-Translator: decibyte <3xm at detfalskested.dk>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -204,7 +205,7 @@ msgid ""
 "You've checked the autoconfiguration option for the ControlPort, but "
 "provided no Data Directory. Please add one, or uncheck the \"Configure "
 "ControlPort automatically\" option."
-msgstr ""
+msgstr "Du har valgt automatisk konfiguration af KontrolPort, men har ikke angivet nogen DataMappe. Vælg venligst et, eller slå automatisk konfiguration af kontrolport fra."
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
@@ -236,19 +237,19 @@ msgstr "Vidalia kunne ikke hente det valgte sprog"
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid ""
 "System Icon Preferences (changes will take effect when you restart Vidalia)"
-msgstr ""
+msgstr "Systemikonindstillinger (ændringer træder i kraft når du genstarter Vidalia)"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Show the Tray Icon and Dock Icon (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Vis bakkeikonet og dokikonet (slået til som standard)"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Hide the Tray Icon"
-msgstr ""
+msgstr "Skjul bakkeikonet"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Hide the Dock Icon"
-msgstr ""
+msgstr "Skjul dokikonet"
 
 msgctxt "BandwidthGraph"
 msgid "Since:"
@@ -474,11 +475,11 @@ msgstr "Vidalia er tilsluttet til en kørende Tor-proces som kræver et kodeord.
 
 msgctxt "ControlSocket"
 msgid "Control socket is not connected."
-msgstr "Kontrol socket er ikke forbundet."
+msgstr "Kontrol-socket er ikke forbundet."
 
 msgctxt "ControlSocket"
 msgid "Error sending control command. [%1]"
-msgstr "Fejl ved sending af kontrol kommando. [%1]"
+msgstr "Fejl ved sending af kontrolkommando. [%1]"
 
 msgctxt "ControlSocket"
 msgid "Socket disconnected while attempting to read a line of data."
@@ -486,7 +487,7 @@ msgstr "Socket afbrudt mens forsøg på læsning af en linje data."
 
 msgctxt "ControlSocket"
 msgid "Invalid control reply. [%1]"
-msgstr "Ugyldigt kontrol svar. [%1]"
+msgstr "Ugyldigt kontrolsvar. [%1]"
 
 msgctxt "CountryInfo"
 msgid "Afghanistan"
@@ -2119,14 +2120,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "Here's the last error message:\n"
 "%2"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia kan ikke snakke med Tor, da den ikke kan tilgå filen: %1\n\nHere er den seneste fejlmeddelelse:\n%2"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
 "It seems Tor has stopped running since Vidalia started it.\n"
 "\n"
 "See the Advanced Message Log for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Det ser ud til at Tor er holdt op med at køre siden Vidalia startede det.\n\nSee i den avancerede meddelelseslog efter mere information."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2691,7 +2692,7 @@ msgstr "HTTP / HTTPS"
 
 msgctxt "NetworkPage"
 msgid "You must specify one or more bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Du skal angive en eller flere broer."
 
 msgctxt "Policy"
 msgid "accept"
@@ -3115,11 +3116,11 @@ msgstr "Distribuer automatisk min bro-adresse"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Relay traffic for the Tor network (exit relay)"
-msgstr ""
+msgstr "Relætrafik for Tor-netværket (exit-relæ)"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Relay traffic inside the Tor network (non-exit relay)"
-msgstr ""
+msgstr "Relætrafik for Tor-netværket (ikke-exit-relæ)"
 
 msgctxt "ServerPage"
 msgid "Mirror the Relay Directory"More information about the tor-commits mailing list