[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Apr 11 07:45:06 UTC 2012


commit ac7a2470919061505a67d9d6781c630732638290
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Apr 11 07:45:06 2012 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 da/gettor.po | 457 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 457 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/da/gettor.po b/da/gettor.po
new file mode 100644
index 0000000..3813c45
--- /dev/null
+++ b/da/gettor.po
@@ -0,0 +1,457 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+#  <3xm at detfalskested.dk>, 2012.
+# Aputsiaq Janussen <aputtu at gmail.com>, 2011.
+# Jacob Appelbaum <jacob at appelbaum.net>, 2009.
+#  <theoliver at live.co.uk>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-11 07:21+0000\n"
+"Last-Translator: decibyte <3xm at detfalskested.dk>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: da\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:27
+msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
+msgstr "Hej, Dette er \"GetTor\" robotten."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:29
+msgid "Thank you for your request."
+msgstr "Tak for din henvendelse."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:31
+msgid ""
+"Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
+"an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
+"one of those."
+msgstr "Desværre vil vi ikke svare dig på denne adresse. Du bør lave en konto hos GMAIL.COM, YAHOO.COM eller YAHOO.CN og sende mail fra en af ​​dem."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:35
+msgid ""
+"We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
+"which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
+"\"From\" line is actually the one who sent the mail."
+msgstr "Vi behandler kun forespørgsler fra e-post-tjenester som understøtter \"DKIM\",\nhvilket er en e-post-egenskab som lader os verificere at adressen i\n\"Fra\"-linjen faktisk er den som sendte posten."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:39
+msgid ""
+"(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
+"a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
+"and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
+msgstr "(Vi undskylder hvis du ikke bad om dette brev. Da din e-post er fra\nen tjeneste som ikke benytter DKIM, så sender vi en kort forklaring,\nog dernæst ignorerer vi denne e-post-adresse den næste dags tid eller der omkring.)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:130
+msgid ""
+"If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
+"human at this support email address: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Hvis du har nogen spørgsmål eller det ikke virker, så kan du kontakte et menneske på denne support-e-mail-adresse: help at rt.torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:46
+msgid ""
+"I will mail you a Tor package, if you tell me which one you want.\n"
+"Please select one of the following package names:\n"
+"\n"
+"  windows\n"
+"  macos-i386\n"
+"  macos-ppc\n"
+"  linux-i386\n"
+"  linux-x86_64\n"
+"  source"
+msgstr "Jeg vil sende dig en Tor pakke, hvis du fortæller mig, hvilken du ønsker. Vælg en af ​​følgende pakke navne: \n  Windows\n  MacOS-i386\n  MacOS-PPC\n  linux-i386\n  linux-x86_64 \n  source"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:56
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
+"in the body of your email."
+msgstr "Besvar venligst denne mail, og fortæl mig en enkelt pakke navn hvilket som helst sted i beskeden af ​​din e-mail."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:59
+msgid ""
+"OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
+"==================================="
+msgstr "HENTER LOKALISERET UDGAVER AF TOR ==================================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:62
+msgid ""
+"To get a version of Tor translated into your language, specify the\n"
+"language you want in the address you send the mail to:\n"
+"\n"
+"  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "For at få en version af Tor oversat til dit sprog, skal du angive det sprog du ønsker i den adresse, du sender mailen til: \n  gettor+fa at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:67
+msgid ""
+"This example will give you the requested package in a localized\n"
+"version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
+"codes. "
+msgstr "Dette eksempel vil give dig den ønskede pakke i en lokaliseret version for persisk (persisk). Check nedenfor for en liste over understøttede sprog koder. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:71
+msgid " List of supported locales:"
+msgstr " Liste af understøttede lokaliteter:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:73
+msgid "Here is a list of all available languages:"
+msgstr "Her er en liste af tilgængelige sprog:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:75
+msgid ""
+"  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   German\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   English\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   French\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Italian\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+msgstr "gettor+ar at torproject.org: Arabisk\ngettor+de at torproject.org: Tysk\ngettor+en at torproject.org: Engelsk\ngettor+es at torproject.org: Spansk\ngettor+fa at torproject.org: Farsi (Iran)\ngettor+fr at torproject.org: Fransk\ngettor+it at torproject.org: Italiensk\ngettor+nl at torproject.org: Hollandsk\ngettor+pl at torproject.org: Polsk\ngettor+ru at torproject.org: Russisk\ngettor+zh at torproject.org: Kinesisk\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:87
+msgid "If you select no language, you will receive the English version."
+msgstr "Hvis du ikke angiver et sprog, vil du modtage den engelske version.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:89
+msgid ""
+"SMALLER SIZED PACKAGES\n"
+"======================"
+msgstr "MINDRE PAKKER \n============="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:92
+msgid ""
+"If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
+"receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
+"small packages instead of one big one."
+msgstr "Hvis din båndbredde er lav, eller din udbyder ikke tillader dig at modtage store vedhæftede filer i din e-mail, kan GetTor sende dig flere små pakker i stedet for én stor én."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:96
+msgid ""
+"Simply include the keyword 'split' in a new line on its own (this part\n"
+"is important!) like so: \n"
+"    \n"
+"  windows\n"
+"  split"
+msgstr "Du skal blot inkludere søgeordet 'split' i en ny linje på eget (denne del er vigtig!) Som så:\n    \n  vinduer \n  split"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:102
+msgid ""
+"Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
+"the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
+msgstr "Hvis du sender denne tekst i en email til GetTor, vil den sende\ndig Tor Browser Bundle i en række 1,4MB vedhæftninger.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:105
+msgid ""
+"After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
+"one package again. This is done as follows:"
+msgstr "Efter du har modtaget alle dele skal du sammensætte dem til én pakke igen.\nDette gøres sådan:\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:108
+msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
+msgstr "1.) Gem alle modtagede vedhæftninger i én folder på din disk.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:110
+msgid ""
+"2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
+"a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
+"know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
+msgstr "2). Udpak alle filer der ender på. \".z\". Hvis du har gemt alle vedhæftede filer til en ny mappe, før skal du blot udpakke alle filer i den mappe. Hvis du ikke ved, hvordan man kan udpakke. .z-filer, se udpakning af filer sektion."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:114
+msgid ""
+"3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
+"each package. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Verificer alle filer som beskrevet i det brev du modtog med\nhver pakke. (gpg --verify)\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:117
+msgid ""
+"4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
+"clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
+"process automatically."
+msgstr "4.) Nu Pak det multi-volume arkiv i en fil ved at dobbeltklikke på filen der ender på \"..split.part01.exe\". Dette bør starte processen automatisk."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:121
+msgid ""
+"5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
+"\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
+"that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
+msgstr "5.) Efter du har udpakket, burde du finde en ny \".exe\"-fil i din\ndestinationsfolder. Dobbeltklik på denne, og Tor Browser Bundle\nstarter inden for et par sekunder.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:125
+msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
+msgstr "6.) Det var det. Du er færdig. Tak for at du bruger Tor og hav sjov!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:127
+msgid ""
+"SUPPORT\n"
+"======="
+msgstr "SUPPORT\n========"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:133
+msgid ""
+"Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
+"package and verify the signature."
+msgstr "Her er din ønskede software som en zip-fil. Udpak venligst pakken og verificer signaturen."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:136
+msgid ""
+"VERIFY SIGNATURE\n"
+"================\n"
+"If your computer has GnuPG installed, use the gpg commandline \n"
+"tool as follows after unpacking the zip file:\n"
+"\n"
+"  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "Bekræfte signatur\n=============\nHvis din computer har GnuPG installeret, kan du bruge GPG kommandolinje værktøjet som følger efter udpakning zip-filen: \n\n  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en- US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:143
+msgid ""
+"The output should look somewhat like this:\n"
+"\n"
+"  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "Besked der kommer skal se nogenlunde sådan ud:\n\ngpg: God signatur fra 'Erinn Clark <...>'"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:147
+msgid ""
+"If you're not familiar with commandline tools, try looking for\n"
+"a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
+"\n"
+"  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Hvis du ikke er bekendt med kommandolinje værktøjer, prøv at kigge efter en grafisk brugergrænseflade til GnuPG på denne hjemmeside:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:152
+msgid ""
+"BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
+"==========================="
+msgstr "BLOKERET ADGANG / CENSUR\n========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:155
+msgid ""
+"If your Internet connection blocks access to the Tor network, you\n"
+"may need a bridge relay. Bridge relays (or \"bridges\" for short)\n"
+"are Tor relays that aren't listed in the main directory. Since there\n"
+"is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
+"connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
+"to block all the bridges."
+msgstr "Hvis din internetforbindelse blokerer adgang til Tor-netværket, er du\nmåske nød til at benytte et bridge relay. Bridge relays (eller kort;\n\"bridges\") er Tor-relays der ikke er listet på hovedcentralen. Siden\nder ikke er nogen komplet offentlig liste af dem, og selv hvis din\nudbyder filtrerer forbindelser til alle de kendte Tor-relays, har de\nsandsynligvis ikke mulighed for at blokere alle bridges.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:162
+msgid ""
+"You can acquire a bridge by sending an email that contains \"get bridges\"\n"
+"in the body of the email to the following email address:\n"
+"\n"
+"  bridges at torproject.org"
+msgstr "Du kan få fat i en bro ved at sende en e-mail, der indeholder \"get bridges\" i selve e-mailen til følgende e-mail-adresse:\n\n  bridges at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:167
+msgid ""
+"It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
+"url: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Det er også muligt at hente bridges via en internetbrowser på følgende url:\nhttps://bridges.torproject.org/\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:170
+msgid ""
+"IMPORTANT NOTE:\n"
+"Since this is part of a split-file request, you need to wait for\n"
+"all split files to be received by you before you can save them all\n"
+"into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
+"first file."
+msgstr "VIGTIG BESKED:\nSiden dette er en del af en split-fil forespørgsel er du nød til\nat vente til at alle split-filer er modtaget af dig før du kan gemme\ndem alle i den samme folder og udpakke dem ved at dobbeltklikke på\nden første fil.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:176
+msgid ""
+"Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
+"all packages before you attempt to unpack them!"
+msgstr "Pakker kommer måske ude af rækkefølge! Vær' sikker på du har\nmodtaget alle pakker før du prøver at udpakke dem!\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:179
+#, python-format
+msgid ""
+"It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
+"Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
+msgstr "Det var med succes forstået. Din anmodning er i øjeblikket under behandling. Din pakke (%s) skulle ankomme inden for de næste ti minutter."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:182
+msgid ""
+"If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
+"Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
+msgstr "Hvis den ikke kommer, kan pakken være for stor til din mail-udbyder. Prøv at gensende mail fra en GMAIL.COM, YAHOO.CN eller YAHOO.COM konto."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:185
+msgid ""
+"Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
+"your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
+msgstr "Vi oplever desværre problemer i øjeblikket, og vi kan ikke fuldføre din\nforespørgsel lige nu. Vær venligst tålmodig mens vi prøver at løse problemet.\n\n  "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:188
+msgid ""
+"Unfortunately there is no split package available for the package you\n"
+"requested. Please send us another package name or request the same package \n"
+"again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
+"package. Make sure this is what you want."
+msgstr "Desværre er der ingen split-pakke tilgængelig for den pakke du \nforespurgte. Send os venligst et andet pakkenavn eller forespørg den samme pakke\nigen, men fjern nøgleordet 'split'. I så fald vil vi sende dig hele\npakken. Sørg for at sikre at dette er hvad vil have."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:193
+msgid ""
+"UNPACKING THE FILES\n"
+"==================="
+msgstr "UDPAKNING AF FILERNE\n===================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:196
+msgid ""
+"The easiest way to unpack the files you received is to install 7-Zip,\n"
+"a free file compression/uncompression tool. If it isn't installed on\n"
+"your computer yet, you can download it here:\n"
+"\n"
+"  http://www.7-zip.org/"
+msgstr "Den nemmeste måde at udpakke de filer du har modtaget, er at installere 7-Zip, en gratis fil kompression / dekomprimeringens værktøj. Hvis det ikke er installeret på din computer endnu, kan du downloade den her: \n\n  http://www.7-zip.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:202
+msgid ""
+"When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
+"us by double-clicking on it."
+msgstr "Når 7-Zip er installeret, kan du åbne .z arkivet du har modtaget fra os ved at dobbeltklikke på det."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:205
+msgid ""
+"An alternative way to get the .z files extraced is to rename them to\n"
+".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
+"\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
+"file archiver programs that probably are already installed on your computer."
+msgstr "En alternativ måde at få .z filer udpakket er at omdøbe dem til .zip. For eksempel, hvis du har modtaget en fil kaldet \"windows.z\" omdøb den til \"windows.zip\". Du bør derefter være i stand til at udpakke arkivet med admindelige fil arkivering programmer, der sikkert allerede er installeret på din computer."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:210
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
+"in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
+msgstr "Besvar venligst denne mail, og fortæl mig en enkelt pakke navn overalt i dit svar. Her er en kort forklaring på, hvad disse pakker er:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:213
+msgid ""
+"windows:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
+"running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
+"Windows 7, this is the package you should get."
+msgstr "Windows:\nTor Browser Bundle-pakke til Windows-operativsystemer. Hvis du kører en version af Windows, som Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, dette er den pakke, du burde få."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:218
+msgid ""
+"macos-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
+"general, newer Mac hardware will require you to use this package."
+msgstr "MacOS-i386:\nTor Browser Bundle-pakke til OS X, Intel CPU-arkitektur. Generelt vil nyere Mac-hardware kræve, at du bruge denne pakke."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:222
+msgid ""
+"macos-ppc:\n"
+"This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
+"OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
+msgstr "MacOS-ppc:\nDette er en ældre installationsprogram (den \"Vidalia bundle\") for ældre Mac kører OS X på PowerPC CPU'er. Bemærk, at denne pakke vil være forældet snart."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:226
+msgid ""
+"linux-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
+msgstr "linux-i386:\nTor Browser Bundle-pakke til Linux, 32 bits versioner."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:229
+msgid ""
+"Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
+"allow for attachments of about 30MB in size."
+msgstr "Bemærk, at denne pakke er temmelig stor og har brug for din e-mail-udbyder for at give mulighed for vedhæftede filer på omkring 30 MB i størrelse."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:232
+msgid ""
+"linux-x86_64:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
+msgstr "linux-x86_64:\nTor Browser Bundle-pakke til Linux, 64bit versioner."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:235
+msgid ""
+"source:\n"
+"The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
+msgstr "source:\nDen Tor kildekode, for eksperter. De fleste brugere ønsker ikke denne pakke."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:238
+msgid ""
+"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
+"=========================="
+msgstr "OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL\n======================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:241
+msgid "What is Tor?"
+msgstr "Hvad er Tor?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:243
+msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
+msgstr "Navnet \"Tor\" kan henvise til flere forskellige komponenter."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:245
+msgid ""
+"The Tor software is a program you can run on your computer that helps \n"
+"keep you safe on the Internet. Tor protects you by bouncing your \n"
+"communications around a distributed network of relays run by volunteers \n"
+"all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection \n"
+"from learning what sites you visit, and it prevents the sites you visit from \n"
+"learning your physical location. This set of volunteer relays is called the \n"
+"Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
+"\n"
+"  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Den Tor software er et program du kan køre på din computer, som hjælper med at holde dig sikker på internettet. Tor beskytter dig ved at kaste din kommunikation omkring et distribueret netværk af formidlere, der drives af frivillige over hele verden: det forhindrer nogen at se din internetforbindelse fra at lære hvilke websteder du besøger, og det forhindrer de websteder, du besøger fra at lære din fysiske placering. Dette sæt af frivillige relæer kaldes Tor-netværket. Du kan læse mere om, hvordan Tor fungerer her:   https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:255
+msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
+msgstr "Hvad er Tor Browser Bundle?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:257
+msgid ""
+"The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
+"The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
+"Just extract it and run."
+msgstr "The Browser Bundle (TBB) er den pakke, vi anbefaler til de fleste brugere. Pakken kommer med alt hvad du behøver til sikkert at surfe på internettet. Bare pak den ud og kør."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:261
+msgid "What package should I request?"
+msgstr "Hvilken pakke burde jeg anmode om?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:263
+msgid ""
+"This depends on the operating system you use. For instance, if your\n"
+"operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
+"is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
+"systems there are suitable for:"
+msgstr "Det afhænger af operativsystemet, bruger du. For eksempel, operativsystemet Microsoft Windows, bør du bede om \"windows\". Her er en kort forklaring på alle pakker til at anmode om, og hvad operativsystemer der er egnet til:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:268
+msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
+msgstr "Hvordan kan jeg udpakke filen du sendte mig?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:270
+msgid "QUESTION:"
+msgstr "SPØRGSMÅL:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:272
+msgid "ANSWER:"
+msgstr "SVAR:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:274
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, but the package you requested (%s) is too large for your \n"
+"provider to accept as an attachment. Try using another provider that allows \n"
+"for larger email attachments. Or try one of the following mirrors:\n"
+"\n"
+" https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
+" https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
+" https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "Desværre er den pakke du forespurgte (%s) for stor til at din udbyder kan acceptere den som vedhæftning. Prøv at bruge en anden udbyder der tillader større e-mail-vedhæftninger. Eller prøv en af de følgende alternative sider:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list