[tor-commits] [translation/vidalia_alpha_completed] Update translations for vidalia_alpha_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Apr 8 19:15:15 UTC 2012


commit fff6bc2a5e578a559a8fac642ed387d3780622a3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Apr 8 19:15:15 2012 +0000

    Update translations for vidalia_alpha_completed
---
 nl/vidalia_nl.po |  608 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 371 insertions(+), 237 deletions(-)

diff --git a/nl/vidalia_nl.po b/nl/vidalia_nl.po
index ab83aef..86629fc 100644
--- a/nl/vidalia_nl.po
+++ b/nl/vidalia_nl.po
@@ -1,13 +1,14 @@
 # 
 # Translators:
+#   <commonsensible at hush.com>, 2012.
 # runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011.
-# Shondoit Walker <shondoit+transifex at gmail.com>, 2011.
+# Shondoit Walker <shondoit+transifex at gmail.com>, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-03 14:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-14 10:04+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-08 19:01+0000\n"
 "Last-Translator: Shondoit Walker <shondoit+transifex at gmail.com>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -100,7 +101,7 @@ msgstr "Cookie"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Password"
-msgstr "paswoord"
+msgstr "Paswoord"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Randomly Generate"
@@ -195,12 +196,50 @@ msgid "Select a file to use for Tor socket path"
 msgstr "Selecteer een bestande om als Tor socket pad te gebruiken."
 
 msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Configure ControlPort automatically"
+msgstr "Configureer ControlPort automatisch"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"<b>WARNING</b>: If you hand pick the password it will be saved as plain text"
+" in Vidalia's configuration file. Using a random password is safer."
+msgstr "<b>WAARSCHUWING</b>: Als je zelf een wachtwoord invult dan wordt deze als leesbare tekst in Vidalia's configuratiebestand opgeslagen. Een willekeurig wachtwoord gebruiken is veilliger."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Panic"
+msgstr "Paniek"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"<b>WARNING</b>: The panic button will erease the application if pressed"
+msgstr "<b>WAARSCHUWING</b>: De paniekknop wist het programma bij indrukken."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Enable panic button"
+msgstr "Paniekknop activeren"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Panic path:"
+msgstr "Paniek pad:"
+
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid ""
+"You've checked the autoconfiguration option for the ControlPort, but "
+"provided no Data Directory. Please add one, or uncheck the \"Configure "
+"ControlPort automatically\" option."
+msgstr "Je hebt de autoconfiguratie optie aangevinkt voor de ControlPort, maar hebt geen data folder opgegeven. Voeg er één toe of vink \"Configureer ControlPort automatisch\" uit."
+
+msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
 "Vidalia was unable to remove the Tor service.\n"
 "\n"
 "You may need to remove it manually."
 msgstr "Vidalia kon de Tor service niet verwijderen.\n\nDe service moet misschien manueel verwijderd worden."
 
+msgctxt "AdvancedPage"
+msgid "Select a Directory to Use for Panic"
+msgstr "Selecteer een map om te gebruiken voor paniek"
+
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Language"
 msgstr "Taal"
@@ -221,6 +260,23 @@ msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Vidalia was unable to load the selected language translation."
 msgstr "Vidalia kon de gekozen taal niet laden."
 
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid ""
+"System Icon Preferences (changes will take effect when you restart Vidalia)"
+msgstr "Systeemvak-icoon instellingen (aanpassingen zijn pas effectief wanneer je Vidalia herstart)"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Show the Tray Icon and Dock Icon (default)"
+msgstr "Geef het systeemvak- en het dock-icoon weer (standaard)"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Hide the Tray Icon"
+msgstr "Verberg het systeemvak-icoon"
+
+msgctxt "AppearancePage"
+msgid "Hide the Dock Icon"
+msgstr "Verberg het dock-icoon"
+
 msgctxt "BandwidthGraph"
 msgid "Since:"
 msgstr "Sinds:"
@@ -386,10 +442,6 @@ msgid "Sharing"
 msgstr "Delen"
 
 msgctxt "ConfigDialog"
-msgid "Services"
-msgstr "Diensten"
-
-msgctxt "ConfigDialog"
 msgid "Appearance"
 msgstr "Uiterlijk"
 
@@ -435,6 +487,12 @@ msgstr "Probleem tijdens verbinding maken met Tor"
 
 msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
 msgid ""
+"Vidalia can try to restart Tor for you.  Doing so will close all currently "
+"active connections through your Tor process."
+msgstr "Vidalia kan proberen om Tor voor je te herstarten. Dit zal alle momenteel actieve verbindingen via je Tor process afsluiten."
+
+msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
+msgid ""
 "Tor is already running, but Vidalia can't connect to it.\n"
 "\n"
 "This can happen when something else (such as another active Vidalia process, or a Vidalia process that crashed) launched Tor."
@@ -446,12 +504,6 @@ msgid ""
 "one."
 msgstr "Je zult het Tor proces af moeten sluiten voordat Vidalia een nieuwe kan starten."
 
-msgctxt "ControlPasswordInputDialog"
-msgid ""
-"Vidalia can try to restart Tor for you.  Doing so will close all currently "
-"active connections through your Tor process."
-msgstr "Vidalia kan proberen om Tor voor je te herstarten. Dit zal alle momenteel actieve verbindingen via je Tor process afsluiten."
-
 msgctxt "ControlSocket"
 msgid "Control socket is not connected."
 msgstr "Control socket is niet verbonden."
@@ -1273,24 +1325,6 @@ msgid "Vidalia encountered an error and needed to close"
 msgstr "Vidalia is een fout tegengekomen en moest afgesloten worden"
 
 msgctxt "CrashReportDialog"
-msgid ""
-"A crash report has been created that you can automatically send to the "
-"Vidalia developers to help identify and fix the problem. The submitted "
-"report does not contain any personally identifying information, but your "
-"connection to the crash reporting server may not be anonymous."
-msgstr "Er is een crashrapportage gemaakt die je automatisch naar de Vidalia ontwikkelaars kan versturen om problemen te helpen te identificeren en op te lossen. De verstuurde rapportage bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar de verbinding met de crashraportage server mag niet anoniem zijn."
-
-msgctxt "CrashReportDialog"
-msgid ""
-"Please also describe what you were doing before the application crashed "
-"(optional):"
-msgstr "Beschrijf wat je deed voordat de applicatie crashte (optioneel):"
-
-msgctxt "CrashReportDialog"
-msgid "Send my crash report to the Vidalia developers"
-msgstr "Stuur mijn crashraportage naar de Vidalia ontwikkelaars"
-
-msgctxt "CrashReportDialog"
 msgid "Restart Vidalia"
 msgstr "Herstart Vidalia"
 
@@ -1308,17 +1342,44 @@ msgid ""
 "manually."
 msgstr "We waren niet in staat om Vidalia automatisch te herstarten. Start Vidalia handmatig opnieuw op."
 
-msgctxt "CrashReportUploader"
-msgid "Connecting..."
-msgstr "Verbinden..."
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid "Please fill a ticket in:"
+msgstr "Vul a.u.b. een ticket in:"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket\">https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket</a>"
+msgstr "<a href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket\">https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket</a>"
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"A crash report has been created that you can send to the Vidalia developers "
+"to help identify and fix the problem. The submitted report does not contain "
+"any personally identifying information."
+msgstr "Er is een crash-rapportage gegenereerd dat u naar de Vidalia ontwikkelaars kunt versturen om hen te helpen het probleem te identificeren en op te lossen. Het ingediende report bevat geen persoonlijke gegevens."
+
+msgctxt "CrashReportDialog"
+msgid ""
+"with a description of what you were doing before the application crashed, "
+"along with the following files corresponding to the crash report:"
+msgstr "met een beschrijving van waarmee u bezig was, samen met de volgende bestanden aan het crash report gerelateerd zijn:"
+
+msgctxt "DebugDialog"
+msgid "Plugin debug output"
+msgstr "Plugin debug uitvoer"
+
+msgctxt "DebugDialog"
+msgid "Plugin Output"
+msgstr "Plugin uitvoer"
 
-msgctxt "CrashReportUploader"
-msgid "Sending crash report..."
-msgstr "Bezig met crashraport versturen..."
+msgctxt "DebugDialog"
+msgid "Syntax Errors"
+msgstr "Syntaxis fouten"
 
-msgctxt "CrashReportUploader"
-msgid "Receiving response..."
-msgstr "Bezig met antwoord ontvangen..."
+msgctxt "DebugDialog"
+msgid "Exceptions"
+msgstr "Uitzonderingen"
 
 msgctxt "GeneralPage"
 msgid "Executables (*.exe)"
@@ -1329,10 +1390,6 @@ msgid "Select Path to Tor"
 msgstr "Kies het Pad naar Tor"
 
 msgctxt "GeneralPage"
-msgid "Select Proxy Executable"
-msgstr "Proxy-toepassing selecteren"
-
-msgctxt "GeneralPage"
 msgid "You must specify the name of your Tor executable."
 msgstr "Er moet een naam gekozen worden voor de tor-toepassing"
 
@@ -1349,18 +1406,6 @@ msgid "Tor"
 msgstr "Tor"
 
 msgctxt "GeneralPage"
-msgid "Proxy Application (optional)"
-msgstr "Proxy toepassing (optioneel)"
-
-msgctxt "GeneralPage"
-msgid "Start a proxy application when Tor starts"
-msgstr "De proxy toepassing starten als Tor start"
-
-msgctxt "GeneralPage"
-msgid "Proxy Application Arguments:"
-msgstr "Proxy toepassingsargumenten:"
-
-msgctxt "GeneralPage"
 msgid "Software Updates"
 msgstr "Software Updates"
 
@@ -1654,10 +1699,6 @@ msgid "Help"
 msgstr "Help"
 
 msgctxt "MainWindow"
-msgid "New Identity"
-msgstr "Nieuwe Identiteit"
-
-msgctxt "MainWindow"
 msgid "Tor"
 msgstr "Tor"
 
@@ -1666,30 +1707,6 @@ msgid "View"
 msgstr "Bekijk"
 
 msgctxt "MainWindow"
-msgid "Error starting web browser"
-msgstr "Fout tijdens het starten van de browser"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Vidalia was unable to start the configured web browser"
-msgstr "Vidalia kon de geconfigureerde browser niet starten"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Error starting IM client"
-msgstr "Fout tijdens het starten van de IM-toepassing"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Vidalia was unable to start the configured IM client"
-msgstr "Vidalia kon de geconfigureerde IM-toepassing niet starten"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Error starting proxy server"
-msgstr "Fout tijdens het start van de proxy server"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Vidalia was unable to start the configured proxy server"
-msgstr "Vidalia kon de geconfigureerde proxy server niet starten"
-
-msgctxt "MainWindow"
 msgid "Connecting to a relay directory"
 msgstr "Verbinden met een verbindingslijst"
 
@@ -1730,10 +1747,6 @@ msgid "Connected to the Tor network!"
 msgstr "Verbonden met het Tor netwerk!"
 
 msgctxt "MainWindow"
-msgid "Unrecognized startup status"
-msgstr "Onbekende opstartstatus"
-
-msgctxt "MainWindow"
 msgid "miscellaneous"
 msgstr "willekeurig"
 
@@ -1952,12 +1965,6 @@ msgstr "De volgende fout vond plaats:"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
-"One of your applications%1appears to be making a potentially unencrypted and"
-" unsafe connection to port %2."
-msgstr "Eén van je applicaties%1a lijkt een mogelijk onversleutelde en onveilige verbinding te maken naar poort %2."
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid ""
 "Anything sent over this connection could be monitored. Please check your "
 "application's configuration and use only encrypted protocols, such as SSL, "
 "if possible."
@@ -1968,14 +1975,6 @@ msgid "toolBar"
 msgstr "Werkbalk"
 
 msgctxt "MainWindow"
-msgid "Start"
-msgstr "Start"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Stop"
-msgstr "Stop"
-
-msgctxt "MainWindow"
 msgid "Restart"
 msgstr "Herstart"
 
@@ -1993,6 +1992,79 @@ msgstr "Bezig met bootstrappen van torrc van %1 naar %2"
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
+"Vidalia tried to restart Tor, but was not able to. Please check your Task "
+"Manager to ensure there are no other Tor processes running."
+msgstr "Vidalia probeerde Tor te herstarten, maar was daartoe niet in staat. Controleer je taakbeheer om er voor te zorgen dat er geen andere Tor processen uitgevoerd worden."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Error reloading configuration"
+msgstr "Fout tijdens laden van configuratie"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Vidalia was unable to reload Tor's configuration."
+msgstr "Vidalia was niet in staat om Tor's configuratie te herladen."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "No dettached tabs"
+msgstr "Geen losgekoppelde tabbladen"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Panic is enabled"
+msgstr "Paniek is geactiveerd"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"<b>WARNING:</b> The Panic button is enabled. Use it carefully because it "
+"will remove Tor completely."
+msgstr "<b>WAARSCHUWING</b>: De paniekknop is geactiveerd. Voorzichtig bij gebruik, zal Tor volledig wissen."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "New Circuit"
+msgstr "Nieuw Circuit"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Debug output"
+msgstr "Debug output"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Panic!"
+msgstr "Paniek!"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Reattach tabs"
+msgstr "Plaats tabbladen weer terug"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Plugins"
+msgstr "Plugins"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid "Your clock is wrong"
+msgstr "Uw klok staat verkeerd"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Your computer's clock is wrong, tor may not work as expected. Please check "
+"the Message Log for more information."
+msgstr "Uw computerklok staat verkeerd, mogelijk werkt Tor niet als verwacht. Controleer het Berichten Logboek voor meer informatie."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"Vidalia can't find out how to talk to Tor because it can't access this file: %1\n"
+"\n"
+"Here's the last error message:\n"
+" %2"
+msgstr "Vidalia weet niet hoe met Tor te communiceren omdat het dit bestand niet kan openen: %1\n\nHier is het laatste foutbericht: %2"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"It seems Tor has stopped running since Vidalia started it.\n"
+"\n"
+"See the Advanced Message Log for more information."
+msgstr "Het lijkt er op dat Tor gestopt is sinds Vidalia het gestart heeft.\n\nZie het geavanceerde berichten logboek voor meer informatie."
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
 "You are currently running a relay. Terminating your relay will interrupt any open connections from clients.\n"
 "\n"
 "Would you like to shutdown gracefully and give clients time to find a new relay?"
@@ -2003,25 +2075,25 @@ msgid ""
 "Vidalia detected that the Tor software exited unexpectedly.\n"
 "\n"
 "Please check the message log for recent warning or error messages."
-msgstr "Vidalia ontdekte dat de Tor software onverwacht stopte.\n\nControleert u alstublieft de berichtenlog voor recente waarschuwingen of foutmeldingen."
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid ""
-"Vidalia tried to restart Tor, but was not able to. Please check your Task "
-"Manager to ensure there are no other Tor processes running."
-msgstr "Vidalia probeerde Tor te herstarten, maar was daartoe niet in staat. Controleer je taakbeheer om er voor te zorgen dat er geen andere Tor processen uitgevoerd worden."
+msgstr "Vidalia ontdekte dat de Tor software onverwacht stopte.\n\nControleert u alstublieft het Berichten Logboek voor recente waarschuwingen of foutmeldingen."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid "failed (%1)"
 msgstr "mislukt (%1)"
 
 msgctxt "MainWindow"
-msgid ", probably Telnet,"
-msgstr ", mogelijk Telnet,"
+msgid "(probably Telnet)"
+msgstr "(waarschijnlijk Telnet)"
 
 msgctxt "MainWindow"
-msgid ", probably an email client,"
-msgstr ", mogelijk een email cliënt,"
+msgid "(probably an email client)"
+msgstr "(waarschijnlijk een e-mailclient)"
+
+msgctxt "MainWindow"
+msgid ""
+"One of your applications %1 appears to be making a potentially unencrypted "
+"and unsafe connection to port %2."
+msgstr "Eén van je applicaties %1 maakt mogelijk een onversleutelde en onveilige verbinding naar poort %2."
 
 msgctxt "MainWindow"
 msgid ""
@@ -2029,14 +2101,6 @@ msgid ""
 "Click 'Stop' again to stop your relay now."
 msgstr "Uw relay is aan het afsluiten.\nKlik opnieuw op 'Stop' om uw relay nu te stoppen."
 
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Error reloading configuration"
-msgstr "Fout tijdens laden van configuratie"
-
-msgctxt "MainWindow"
-msgid "Vidalia was unable to reload Tor's configuration."
-msgstr "Vidalia was niet in staat om Tor's configuratie te herladen."
-
 msgctxt "MessageLog"
 msgid "Error Setting Filter"
 msgstr "Fout bij Instellen Filter"
@@ -2267,11 +2331,11 @@ msgstr "Debug"
 
 msgctxt "MessageLog"
 msgid "Message Log History"
-msgstr "Berichten Log Geschiedenis"
+msgstr "Berichten Logboek Geschiedenis"
 
 msgctxt "MessageLog"
 msgid "Number of messages to display in the message log window"
-msgstr "Aantal berichten dat tegelijk wordt weergeven in berichtenlog scherm"
+msgstr "Aantal berichten dat tegelijk wordt weergeven in berichten logboek scherm"
 
 msgctxt "MessageLog"
 msgid "messages"
@@ -2290,14 +2354,14 @@ msgid "Automatically save new log messages to a file"
 msgstr "Automatisch nieuwe log berichten opslaan naar bestand"
 
 msgctxt "MessageLog"
-msgid "Always Save New Log Messages"
-msgstr "Altijd Nieuwe Log Berichten Opslaan"
-
-msgctxt "MessageLog"
 msgid "toolbar"
 msgstr "werkbalk"
 
 msgctxt "MessageLog"
+msgid "Always Save New Log Messages"
+msgstr "Altijd Nieuwe Log Berichten Opslaan"
+
+msgctxt "MessageLog"
 msgid ""
 "Messages that appear when something has \n"
 "gone very wrong and Tor cannot proceed."
@@ -2452,13 +2516,27 @@ msgctxt "NetViewer"
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-msgctxt "NetworkPage"
-msgid "Invalid Bridge"
-msgstr "Ongeldige Brug"
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "<a href=\"server.offline\">Why is my relay offline?</a>"
+msgstr "<a href=\"server.offline\">Waarom is mijn relay offline?</a>"
 
-msgctxt "NetworkPage"
-msgid "The specified bridge identifier is not valid."
-msgstr "De opgegeven bridge identifier is niet geldig."
+msgctxt "NetViewer"
+msgid ""
+"If your relay isn't listed among the others, it may be because it doesn't "
+"have a Running flag yet. <a href=\"server.consensus\">What's this?</a>"
+msgstr "Als je relay niet bij de andere in de lijst staat, kan dit zijn omdat het nog geen 'Draaiend' vlag heeft. <a href=\"server.consensus\">Wat is dit?</a>"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Exit circuits"
+msgstr "Exit circuits"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Internal circuits"
+msgstr "Interne circuits"
+
+msgctxt "NetViewer"
+msgid "Hidden Service circuits"
+msgstr "Verborgen Service circuits"
 
 msgctxt "NetworkPage"
 msgid "Copy (Ctrl+C)"
@@ -2593,13 +2671,75 @@ msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
 msgctxt "NetworkPage"
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
-msgctxt "NetworkPage"
 msgid "HTTP / HTTPS"
 msgstr "HTTP / HTTPS"
 
+msgctxt "NetworkPage"
+msgid "You must specify one or more bridges."
+msgstr "Je moet één of meerdere bridges opgeven."
+
+msgctxt "PluginEngine"
+msgid "WARNING: %1 doesn't have an info file."
+msgstr "WAARSCHUWING: %1 heeft geen info bestand."
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%1: Processing..."
+msgstr "%1: Bezig met verwerken..."
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid ""
+"%4: ERROR: Line: %1 - Column: %2\n"
+"%3"
+msgstr "%4: FOUT: Regel: %1 - Kolom: %2\n%3"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%1: Error opening file %2"
+msgstr "%1: Fout tijdens openen van bestand %2"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%2: ERROR: Cannot open %1"
+msgstr "%2: FOUT: Kan %1 niet openen"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%2: ERROR: Parsing %1"
+msgstr "%2: FOUT: Verwerken van %1"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid ""
+"Line: %1 - Column: %2\n"
+"Message: %3"
+msgstr "Regel: %1 - Kolom: %2\nBericht: %3"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%1: Starting..."
+msgstr "%1: Bezig met starten..."
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%1: Stoping..."
+msgstr "%1: Bezig met stoppen..."
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "%1: WARNING: doesn't have a GUI, and buildGUI() was called"
+msgstr "%1: Waarschuwing: heeft geen grafische interface en buildGUI() was aageroepen"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid ""
+"%2:\n"
+"*** Exception in line %1"
+msgstr "%2:\n*** Fout in regel %1"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "*** Backtrace:"
+msgstr "*** Backtrace:"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "(untitled)"
+msgstr "(naamloos)"
+
+msgctxt "PluginWrapper"
+msgid "Error: buildGUI() failed for plugin %1"
+msgstr "Fout: buildGUI() was mislukt voor plugin %1"
+
 msgctxt "Policy"
 msgid "accept"
 msgstr "toestaan"
@@ -2608,6 +2748,36 @@ msgctxt "Policy"
 msgid "reject"
 msgstr "weigeren"
 
+msgctxt "QDialogButtonBox"
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+msgctxt "QObject"
+msgid "There were some settings that Vidalia wasn't able to apply together"
+msgstr "Er waren sommige instellingen die Vidalia niet samen toe kon passen"
+
+msgctxt "QObject"
+msgid ""
+"Failed to set %1:\n"
+"Reason: %2"
+msgstr "Mislukt om %1 in te stellen:\nReden: %2"
+
+msgctxt "QObject"
+msgid ""
+"The failed options were saved in your torrc and will be applied when you "
+"restart."
+msgstr "De mislukte opties zijn opgeslagen in je torrc en zullen toegepast worden wanneer je herstart."
+
+msgctxt "QObject"
+msgid ""
+"The failed options were NOT saved in your torrc and will be applied when you"
+" restart."
+msgstr "De mislukte opties zijn NIET opgeslagen in je torrc en zullen toegepast worden wanneer je herstart."
+
+msgctxt "QObject"
+msgid "Vidalia was unable to save the options to the torrc file."
+msgstr "Vidalia was niet in staat om de opties op te slaan in je torrc bestand."
+
 msgctxt "RouterDescriptor"
 msgid "Online"
 msgstr "Online"
@@ -3038,83 +3208,61 @@ msgid ""
 "problem with your relay. You might also include your PGP or GPG fingerprint."
 msgstr "E-mailadres waarop u kan worden bereikt als er een probleem is met uw server. Je kan ook je PGP of GPG fingerprint toevoegen."
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Error while trying to unpublish all services"
-msgstr "Fout tijdens depubliceren van services"
-
-msgctxt "ServicePage"
-msgid ""
-"Please configure at least a service directory and a virtual port for each "
-"service you want to save. Remove the other ones."
-msgstr "Configureer tenminste één service directory en een virtuele poort voor elke dienst die je wilt opslaan. Verwijder de andere."
-
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Error"
-msgstr "Fout"
-
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Please select a Service."
-msgstr "Selecteer een Service."
-
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Select Service Directory"
-msgstr "Kies service directory"
-
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Virtual Port may only contain valid port numbers [1..65535]."
-msgstr "Virtuele poort mag alleen geldige poortnummers bevatten [1..65535]."
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "day"
+msgstr "dag"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Target may only contain address:port, address, or port."
-msgstr "Doel kan alleen adres:port, adres of poort bevatten."
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "week"
+msgstr "week"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Directory already in use by another service."
-msgstr "Folder is al in gebruik door een andere service."
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "month"
+msgstr "maand"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Provided Hidden Services"
-msgstr "Aangeboden hidden services"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Enable accounting"
+msgstr "Accounting inschakelen"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Onion Address"
-msgstr "Onion-adres"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "h:mm"
+msgstr "h:mm"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Virtual Port"
-msgstr "Virtuele poort"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "at"
+msgstr "bij"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Target"
-msgstr "Doel"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "per"
+msgstr "per"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Directory Path"
-msgstr "Directory pad"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "bytes"
+msgstr "bytes"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Enabled"
-msgstr "Ingeschakeld"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Add new service to list"
-msgstr "Voeg een nieuwe service toe aan de lijst"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Remove selected service from list"
-msgstr "Verwijder geselecteerde service uit de lijst"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "GB"
+msgstr "GB"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Copy onion address of selected service to clipboard"
-msgstr "Kopieer onion-adres van de geselecteerde service naar het klembord"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "TB"
+msgstr "TB"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Browse in local file system and choose directory for selected service"
-msgstr "Blader in het lokale bestandssysteem en folder voor de gekozen service"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "Push no more than"
+msgstr "Push niet meer dan"
 
-msgctxt "ServicePage"
-msgid "Created by Tor"
-msgstr "Gemaakt door Tor"
+msgctxt "ServerPage"
+msgid "time"
+msgstr "tijd"
 
 msgctxt "StatusEventWidget"
 msgid "Copy to Clipboard"
@@ -3367,7 +3515,7 @@ msgstr "Status"
 
 msgctxt "StatusTab"
 msgid "Message Log"
-msgstr "Berichtenlog"
+msgstr "Berichten Logboek"
 
 msgctxt "StatusTab"
 msgid "Tor Status"
@@ -3419,6 +3567,22 @@ msgid ""
 "started it."
 msgstr "Vidalia heeft Tor niet gestart. Je moet Tor stoppen de interface waarmee je het gestart hebt."
 
+msgctxt "TorControl"
+msgid "Start failed: %1"
+msgstr "Start mislukt: %1"
+
+msgctxt "TorControl"
+msgid "Process finished: ExitCode=%1"
+msgstr "Proces afgesloten: ExitCode=%1"
+
+msgctxt "TorControl"
+msgid "Connection failed: %1"
+msgstr "Connectie mislukt: %1"
+
+msgctxt "TorControl"
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Verbinding verbroken"
+
 msgctxt "TorProcess"
 msgid "Process %1 failed to stop. [%2]"
 msgstr "Stoppen van proces %1 mislukt. [%2]"
@@ -3440,12 +3604,6 @@ msgid "Editing torrc"
 msgstr "Bezig met bewerken van torrc"
 
 msgctxt "TorrcDialog"
-msgid ""
-"Save settings. If unchecked it will only apply settings to the current Tor "
-"instance."
-msgstr "Instellingen opslaan. Indien niet aangevinkt zal het alleen toegepast worden op de huidige Tor instantie."
-
-msgctxt "TorrcDialog"
 msgid "Cut"
 msgstr "Knippen"
 
@@ -3470,26 +3628,6 @@ msgid "Select All"
 msgstr "Alles selecteren"
 
 msgctxt "TorrcDialog"
-msgid "Apply all"
-msgstr "Alles toepassen"
-
-msgctxt "TorrcDialog"
-msgid "Apply selection only"
-msgstr "Alleen selectie toepassen"
-
-msgctxt "TorrcDialog"
-msgid "Error connecting to Tor"
-msgstr "Fout tijdens verbinden met Tor"
-
-msgctxt "TorrcDialog"
-msgid "Selection is empty. Please select some text, or check \"Apply all\""
-msgstr "Selectie is leeg. Selecteer een stuk tekst, of vink \"Alles toepassen\" aan"
-
-msgctxt "TorrcDialog"
-msgid "Error at line %1: \"%2\""
-msgstr "Fout op regel %1: \"%2\""
-
-msgctxt "TorrcDialog"
 msgid "Error"
 msgstr "Fout"
 
@@ -3649,14 +3787,6 @@ msgctxt "UpdatesAvailableDialog"
 msgid "Version"
 msgstr "Versie"
 
-msgctxt "UploadProgressDialog"
-msgid "Uploading Crash Report"
-msgstr "Bezig met uploaden van crashraportage"
-
-msgctxt "UploadProgressDialog"
-msgid "Unable to send report: %1"
-msgstr "Kan rapport niet verzenden: %1"
-
 msgctxt "VMessageBox"
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
@@ -3750,6 +3880,10 @@ msgid "Unable to open log file '%1': %2"
 msgstr "Openen mislukt van log bestand '%1': %2"
 
 msgctxt "Vidalia"
+msgid "Value required for parameter :"
+msgstr "Waarde nodig voor parameter:"
+
+msgctxt "Vidalia"
 msgid "Invalid language code specified:"
 msgstr "Ongeldige taalcode opgegeven:"
 More information about the tor-commits mailing list