[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Apr 7 09:45:05 UTC 2012


commit 05f6f41871ad8c97a2010fd6019883465be41840
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Apr 7 09:45:04 2012 +0000

    Update translations for gettor
---
 eu/gettor.po |   18 +++++++++---------
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/eu/gettor.po b/eu/gettor.po
index 5fd3996..352db66 100644
--- a/eu/gettor.po
+++ b/eu/gettor.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-13 12:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-07 09:38+0000\n"
 "Last-Translator: Antxon Baldarra <baldarra at euskalerria.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
 "human at this support email address: help at rt.torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Galderaren bat baldin badaukazu edo ez badabil, pertsona batekin\nharremanetan jar zaitezke laguntza email helbide honetan: help at rt.torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:46
 msgid ""
@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr ""
+msgstr "Heltzen ez bada, paketea handiegia izan daiteke zure email hornitzailearentzat.\nSaiatu mezua GMAIL.COM, YAHOO.CN edo YAHOO.COM kontu batetik \nberbidaltzen."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:185
 msgid ""
@@ -333,7 +333,7 @@ msgstr ".z fitxategiak erauzirik lortzeko beste modu bat eurak .zip bezala\nberr
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
 "in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
-msgstr ""
+msgstr "Mesedez erantzun mezu honi, eta esaidazu pakete izen bakar bat \nzure erantzunaren edozein atalean. Hemen duzu pakete hauek zer \ndiren inguruko azalpen labur bat:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:213
 msgid ""
@@ -417,11 +417,11 @@ msgid ""
 "The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
 "The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
 "Just extract it and run."
-msgstr ""
+msgstr "The Browser Bundle (TBB) da erabiltzaile gehienentzako gomendatzen\ndugun paketea.\nBundlea Interneta segurtasunez arakatzeko behar duzun guztiarekin \ndator. Besterik gabe erauzi eta exekutatu."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:261
 msgid "What package should I request?"
-msgstr ""
+msgstr "Zer pakete eskatu behar dut?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:263
 msgid ""
@@ -429,11 +429,11 @@ msgid ""
 "operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
 "is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
 "systems there are suitable for:"
-msgstr ""
+msgstr "Darabilzun sistema eragilearen arabera. Esate baterako, zure \nsistema eragilea Microsoft Windows bada, \"windows\" eskatu \nbeharko zenuke. Hemen duzu eskatu beharrezko pakete guztien \neta zer sistema eragileetarako egokiak diren inguruko azalpen \nlabur bat:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:268
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
-msgstr ""
+msgstr "Nola erauzten dut/ditut bidali didazun/dizkidazun fitxategia(k)?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:270
 msgid "QUESTION:"
@@ -453,4 +453,4 @@ msgid ""
 "  https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
 "  https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
 "  https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
-msgstr ""
+msgstr "Barkatu, baina eskatu duzun paketea (%s) handiegia da zure \nhornitzaileak eranskin bezala onar dezan. Saiatu email eranskin\nhandiagoak baimentzen dituen beste hornitzaile batekin. Edo saiatu\nhurrengo ispiluren batekin:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list