[or-cvs] r23153: {translation} updated files from pootle (in translation/trunk/projects/website: ar fa fa/docs fa/vidalia it)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Thu Sep 9 07:23:05 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-09-09 07:23:05 +0000 (Thu, 09 Sep 2010)
New Revision: 23153

Modified:
  translation/trunk/projects/website/ar/1-high.bridges.po
  translation/trunk/projects/website/ar/2-medium.torusers.po
  translation/trunk/projects/website/fa/1-high.bridges.po
  translation/trunk/projects/website/fa/1-high.download.po
  translation/trunk/projects/website/fa/1-high.finding-tor.po
  translation/trunk/projects/website/fa/docs/1-high.tor-doc-windows.po
  translation/trunk/projects/website/fa/vidalia/4-optional.index.po
  translation/trunk/projects/website/it/2-medium.documentation.po
Log:
updated files from pootle

Modified: translation/trunk/projects/website/ar/1-high.bridges.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/ar/1-high.bridges.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/ar/1-high.bridges.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -2,20 +2,21 @@
 # Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 20:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-09 06:45+0200\n"
+"Last-Translator: osamakm <osamak.wfm at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: ar\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.5.3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:9

Modified: translation/trunk/projects/website/ar/2-medium.torusers.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/ar/2-medium.torusers.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/ar/2-medium.torusers.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -20,22 +20,22 @@
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:9
 msgid "Inception"
-msgstr ""
+msgstr "مقدمة"
 
 #. type: Content of: <div><div><h3>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:13
 msgid "Who uses Tor?"
-msgstr ""
+msgstr "من يستخدم تور؟"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:15
 msgid "<a href=\"<page torusers>#normalusers\">Normal people use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"<page torusers>#normalusers\">الأشخاص العاديون يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:16
 msgid "<a href=\"<page torusers>#military\">Militaries use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"<page torusers>#military\">القوات العسكرية تستخدم تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:17
@@ -43,6 +43,7 @@
 "<a href=\"<page torusers>#journalist\">Journalists and their audience use "
 "Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<page torusers>#journalist\">الصحفيون ومتابعوهم يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:18
@@ -50,6 +51,8 @@
 "<a href=\"<page torusers>#lawenforcement\">Law enforcement officers use Tor</"
 "a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<page torusers>#lawenforcement\">مسؤولو إنفاذ سلطة القانون يستخدمون "
+"تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:19
@@ -57,29 +60,31 @@
 "<a href=\"<page torusers>#activists\">Activists &amp; Whistleblowers use "
 "Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<page torusers>#activists\">النشطاء والمبلغون عن الأفعال المشينة</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:20
 msgid ""
 "<a href=\"<page torusers>#spotlight\">High &amp; low profile people use Tor</"
 "a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"<page torusers>#spotlight\">ذوو الدخل المرتفع والمحدود</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:21
 msgid "<a href=\"<page torusers>#executives\">Business executives use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"<page torusers>#executives\">مدراء الشركات يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:22
 msgid "<a href=\"<page torusers>#bloggers\">Bloggers use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"<page torusers>#bloggers\">المدونون يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:23
 msgid ""
 "<a href=\"<page torusers>#itprofessionals\">IT Professionals use Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<page torusers>#itprofessionals\">خبراء التقنية يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:28 /tmp/P8jDJJjIme.xml:38
@@ -87,7 +92,7 @@
 #: /tmp/P8jDJJjIme.xml:147 /tmp/P8jDJJjIme.xml:214 /tmp/P8jDJJjIme.xml:245
 #: /tmp/P8jDJJjIme.xml:282 /tmp/P8jDJJjIme.xml:294
 msgid "<hr />"
-msgstr ""
+msgstr "<hr />"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:30
@@ -100,16 +105,22 @@
 "journalists, law enforcement officers, activists, and many others. Here are "
 "some of the specific uses we've seen or recommend."
 msgstr ""
+"صُمّم تور ونُفّذ ونُشر في الأصل كمشروع جيل ثالث ل<a href=\"http://www.onion-"
+"router.net/\">التوجيه البصلي (onion routing) لمخبتر أبحاث سلاح البحرية</a>. "
+"كان تطويره الأصلي لسلاح البحرية الأمريكي بغرض تأمين اتصالات الحكومة لكن "
+"اليوم يستخدمه الجيش والصحفيون والمسؤولون عن إنفاذ سلطة القانون والنشطاء "
+"وغيرهم كثير لأغراض متنوعة. أدناه بعض الاستخدامات المعينة التي رأينها أو نوصي "
+"بها."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:36
 msgid "<a name=\"normalusers\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"normalusers\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:37
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#normalusers\">Normal people use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#normalusers\">الناس العاديون يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:40
@@ -128,6 +139,17 @@
 "engines</a>) you visit have their own logs, containing the same or more "
 "information."
 msgstr ""
+"<strong>يحمون خصوصيتهم من المعلنين معدومي الإحساس ومن سارقي الهوية.</strong> "
+"إن مزودي الخدمية (ISPs) <a href=\"http://seekingalpha.com/article/29449"
+"-compete-ceo-isps-sell-clickstreams-for-5-a-month\">يبيعون سجلات تصفحك "
+"للإنترنت</a> للمعلنين أو لأي شخص آخر مستعد للدفع للحصول عليها. يدعي مزودو "
+"الخدمة أنهم يجعلون البيانات مجهولة المصدر عن طريق عدم تقديم البيانات "
+"الشخصية، لكن <a href=\"http://www.wired.com/politics/security/news/2006/08/71"
+"579?currentPage=all\">ذلك أثبت خطأ</a>. يمكن أن تشمل البيانات سجلا كاملا بكل "
+"المواقع التي زرتها وبنصوص البحث الذي أجريتها وبمعلومات مُعرّفات المستخدم بل "
+"وحتى كلمات السر. بالإضافة إلى مزودي الخدمة لك، فإن لدى المواقع (<a "
+"href=\"http://www.google.com/privacy_faq.html\">ومحركات البحث</a>) التي تزورها "
+"سجلاتها التي تحتوي نفس البيانات أو أكثر."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:49
@@ -142,6 +164,14 @@
 "your data is often not well protected by those you are supposed to trust to "
 "keep it safe."
 msgstr ""
+"<strong>يحمون اتصالاتهم من الشركات غير المسؤولة.</strong> ينصح في كل مكان "
+"على الإنترنت باستخدام تور للأشخاص حديثي عهد بالخصوصية لمواجهة الانتهاكات "
+"المتزايدة لبيانات الخاصة وإفشائها. من <a "
+"href=\"http://www.securityfocus.com/news/11048\">تضييع الأقراص التي تحتوي "
+"النسخ الاحتياطية</a> إلى <a href=\"http://www.nytimes.com/2006/08/09/technolo"
+"gy/09aol.html?ex=1312776000&amp;en=f6f61949c6da4d38&amp;ei=5090\">إعطاء "
+"بيانتك للباحثين</a>، يمكن أن تعرف أن الذين يفترض أن تثق بحفظهم لبيانتك هم "
+"الذين لا يحمونها."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:55
@@ -155,6 +185,13 @@
 "are connecting to the Internet. In the United States, the government is "
 "pushing to make this mapping increasingly precise."
 msgstr ""
+"<strong>يحمون أطفالهم على الإنترنت.</strong> يمكن أن تخبر أبناءك ألا يدلوا "
+"بالمعلومات التي تكشف هويتهم على الإنترنت، لكنهم مكانهم بمجرد عدم إخفاءهم "
+"لعنوان IP. يجري بازدياد <a href=\"http://whatismyipaddress.com/\">تحديد أماكن "
+"عناوين IP إلى مدينة معينة أو حتى شارع معين</a>، ويمكن أن <a "
+"href=\"http://whatsmyip.org/more/\">تكشف معلومات أخرى</a> عن كيفية اتصالك "
+"بالإنترنت. تسعى الحكومة الأمريكية على نحو متواصل إلى الضغط لجعل الأماكن أكثر "
+"دقة."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:60
@@ -165,16 +202,21 @@
 "stories/2002/12/03/tech/main531567.shtml\">Tibetan culture</a>, or world "
 "religions is behind a national firewall."
 msgstr ""
+"<strong>يبحثون عن مواضيع حساسة.</strong> يوجد كم هائل من المعلومات على "
+"الإنترنت، لكن ربما في بلدك الوصول إلى معلومات عند الإيدز أو تحديد النسل أو "
+"<a "
+"href=\"http://www.cbsnews.com/stories/2002/12/03/tech/main531567.shtml\">ثقافة "
+"التبت</a> أو الأديان العالمية محجوزًا بجدار ناري وطني."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:67
 msgid "<a name=\"military\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"military\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:68
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#military\">Militaries use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#military\">القوات العسكرية تستخدم تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:73
@@ -186,6 +228,11 @@
 "protecting military interests and operations, as well as protecting "
 "themselves from physical harm."
 msgstr ""
+"<strong>الميدانيون:</strong>: ليس صعبًا على الثائرين مراقبة بيانات الإنترنت "
+"واكتشاف كل الفنادق والأمكان الأخرى التي يتصل الناس منها بخوادم عسكرية "
+"معروفة. يستخدم العملاء الميدانيون العسكريون المندوبون إلى خارج البلاد تور "
+"لإخفاء المواقع التي يزورونها ليحموا النشاطات والعمليات العسكرية وليحموا "
+"أنفسهم من الأضرار البدنية."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:82
@@ -198,6 +245,12 @@
 "reachable online. Tor's hidden services capacity allows military command "
 "and control to be physically secure from discovery and takedown."
 msgstr ""
+"<strong>الخدمات المخفية:</strong> عندما صممت DARPA الإنترنت كان غرضها "
+"الأساسي تسهيل الاتصالات الموزعة (غير المركزية) والقوية في ظروف الاجتياح "
+"المحلي لكن بعض المزايا يجب أن تكون مركزية مثل مواقع الأوامر والسيطرة. من "
+"طبيعية الإنترنت كشف المواقع الجغرافية لأي خادوم يمكن الوصول له على الإنترنت. "
+"ميزة الخدمات المخفية في تور تُؤمّن أماكن مراكز الأوامر والسيطرة من أن "
+"تُكتشف وأن يُستولى عليها."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:88
@@ -207,11 +260,14 @@
 "webserver logs on an insurgent website to record a military address, thereby "
 "revealing the surveillance."
 msgstr ""
+"<strong>جمع المعلومات الاستخباراتية</strong>: العسكريون بحاجة إلى استخدام "
+"موارد إلكترونية يشغلها ويرصدها الثائرون وهم لا يريدون أن يسجل خادوم الثائرين "
+"سجلا لعنوان عسكري لأن المراقبة قد تكشف."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:94
 msgid "<a name=\"journalist\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"journalist\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:95
@@ -219,6 +275,7 @@
 "<a class=\"anchor\" href=\"#journalist\">Journalists and their audience use "
 "Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#journalist\">الصحفيون ومتابعوهم يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:98
@@ -228,6 +285,10 @@
 "journalists all over the world. They advise journalists, sources, bloggers, "
 "and dissidents to use Tor to ensure their privacy and safety."
 msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.rsf.org/\">صحفيون بلا حدود</a></strong> تتبع "
+"سجناء الفكر بسبب الإنترنت والصحفين المسجونين أو المعذبين في كل أرجاء العالم "
+"وهو ينصحون الصحفيين والشهود والمدونين والمعارضين باستخدام تور لحماية "
+"خصوصيتهم وأمنهم."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:102
@@ -240,6 +301,12 @@
 "perspective on controversial topics including democracy, economics and "
 "religion."
 msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.ibb.gov/\">المكتب الإذاعي العالمي</a> "
+"الأمريكي</strong> (Voice of America/Radio Free Europe/Radio Free Asia) يدعم "
+"تطوير تور لمساعدة مستخدمي الإنترنت في الدول التي لا تتيح وصولا آمنًا إلى "
+"الإعلام الحر. يوفر تور إمكانية الوصول إلى نظرة عالمية عن القضايا الخلافية "
+"مثل الديمقراطية والاقتصاد والدين لمن هم خلف جدر نارية وطنية وللذين يخضعون "
+"لرقابة الأنظمة الاستبدادية."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:108
@@ -247,6 +314,8 @@
 "<strong>Citizen journalists in China</strong> use Tor to write about local "
 "events to encourage social change and political reform."
 msgstr ""
+"<strong>الصحفيون المدنيون في الصين</strong> يستخدمون تور للكتابة عن الأحداث "
+"المحلية لتشجيع التغيير الاجتماعي والإصلاح السياسي."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:111
@@ -257,11 +326,16 @@
 "controlled media, and to avoid risking the personal consequences of "
 "intellectual curiosity."
 msgstr ""
+"<strong>المواطنون والصحفيون في <a "
+"href=\"http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554\">ثقوب الإنترنت "
+"السوداء</a></strong> يستخدمون تور لدراسة الدعايات التي تروج لها الدولة "
+"والتوجهات المعارضة لها لكتابة تقارير بدعم من الجهات الإعلامية الذي لا تتحكم "
+"بها الدولة ولتجنب عواقب المخاطرة بأنفسهم مقابل حب الاطلاع والمعرفة."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:119
 msgid "<a name=\"lawenforcement\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"lawenforcement\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:120
@@ -269,6 +343,8 @@
 "<a class=\"anchor\" href=\"#lawenforcement\">Law enforcement officers use "
 "Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#lawenforcement\">المسؤولون عن إنفاذ سلطة القانون "
+"يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:123
@@ -279,6 +355,10 @@
 "see multiple connections from government or law enforcement IP addresses in "
 "usage logs, investigations may be hampered."
 msgstr ""
+"<strong>مراقبة الإنترنت:</strong> يسمح تور للمسؤولين تصفح مواقع الوب "
+"والخدمات المشبوهة دون ترك أثر. على سبيل المثال يمكن أن يعيق التحقيق أن يرى "
+"مدير أحد مواقع القمار غير القانونية اتصالات متكررة من عناوين IP تابعة "
+"للحكومة أو لوكالة لفرض القانون في سجلات الاستخدام."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:130
@@ -288,6 +368,9 @@
 "good an undercover officer's &ldquo;street cred&rdquo; may be, if the "
 "communications include IP ranges from police addresses, the cover is blown."
 msgstr ""
+"<strong>الإيقاع بالمجرمين</strong>: وعلى نحو مشابه، تسمح السرية للمسؤولين "
+"القانونين بالانضمام إلى عمليات &rdquo;التنكر&ldquo;؛ لأنه مهما كانت ثقة "
+"الطرف الآخر به، بإن إجراء الاتصال من عنوان IP تابع للشرطة يفسد القناع."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:136
@@ -299,11 +382,17 @@
 "a result, tip line web sites that do not encourage anonymity are limiting "
 "the sources of their tips."
 msgstr ""
+"<strong>بلاغات سرية فعلا:</strong> رغم انتشار مواقع البلاغات (tip line) "
+"المجهولة على الإنترنت، إلا أن انعدام السرية يجعلها أقل فائدة بكثير. الشهود "
+"الحقيقيون يعون أنه وعلى الرغم من أن الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني ليس "
+"مرتبطًا بالبيانات الحقيقة إلا أن سجلات الخوادم يمكن أن تكشف هويتهم بسهولة "
+"وسرعة. ولذلك فإن مواقع البلاغات التي لا تشجع الخصصوصية تقلل من مصادر "
+"البلاغات."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:145
 msgid "<a name=\"activists\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"activists\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:146
@@ -311,6 +400,8 @@
 "<a class=\"anchor\" href=\"#activists\">Activists &amp; Whistleblowers use "
 "Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#activists\">النشطاء والمبلغون عن الأفعال المشينة "
+"يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:149
@@ -322,6 +413,12 @@
 "are within the law, it does not mean they are safe. Tor provides the ability "
 "to avoid persecution while still raising a voice."
 msgstr ""
+"<strong>يستخدم نشطاء حقوق الإنسان تور للإبلاغ عن الإساءات من المواقع "
+"الخطرة.</strong> يستخدم نشطاء حقوق العمال في مختلف أنحاء العالم تور وغيره من "
+"وسائل السرية على الإنترنت وخارج الإنترنت لينطموا عمل النشطاء لتحقيق الإعلان "
+"العالمي لحقوق الإنسان (Universal Declaration of Human Rights)، ورغم أنهم "
+"يعملون في إطار القانون إلا أن ذلك لا يعني أنهم آمنون. يوفر تور إمكانية تجنب "
+"الاضطهاد مع إتاحة الجهر بالأمر."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:156
@@ -332,6 +429,11 @@
 "under laws meant to protect against terrorism, many peaceful agents of "
 "change rely on Tor for basic privacy during legitimate activities."
 msgstr ""
+"عندما <strong>ازدادت <a href=\"http://www.afsc.org/news/2005/government-"
+"spying.htm\">مراقبة</a> بعض الجماعات في الولايات المتحدة مثل لجنة خدمة "
+"الأصدقاء والجماعات البيئة</strong> باسم القوانين التي يفترض أن تستخدم "
+"للحماية ضد الإرهاب، اعتمد كثير من وكالات السلام على تور أثناء النشاطات "
+"والحملات التشريعية."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:161
@@ -346,6 +448,15 @@
 "and recommend that human rights workers throughout the globe use Tor for "
 "&ldquo;secure browsing and communications.&rdquo;"
 msgstr ""
+"تنصح <strong><a href=\"http://hrw.org/doc/?t=internet\">Human Rights "
+"Watch</a></strong> باستخدام تور في تقريرها &ldquo; <a "
+"href=\"http://www.hrw.org/reports/2006/china0806/\">Race to the Bottom: "
+"Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship</a>.&rdquo; قابل كاتب "
+"الدراسة المشارك قائد مشروع تور Roger Dingledine وتحدثا عن استخدام تور. كتبوا "
+"عن تور أيضًا في قسمهم عن كيفية اختراق <a href=\"http://www.hrw.org/reports/2"
+"006/china0806/3.htm#_Toc142395820\">&ldquo;الجدار الناري العظيم في "
+"الصين&rdquo;</a> ونصحوا نشطاء حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم باستخدام تور "
+"ل&rdquo;تأمين تصفحهم واتصالاتهم&ldquo;."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:171
@@ -356,6 +467,10 @@
 "irrepressible.info/static/pdf/FOE-in-china-2006-lores.pdf\">full report</a> "
 "on China Internet issues."
 msgstr ""
+"تطوع تور لتقديم الاتشارة لمساعدة <strong>حملة Amnesty International الحديثة "
+"عن <a href=\"http://irrepressible.info/\">مسؤولية الشركات</a></strong>. راجع "
+"أيضًا <a href=\"http://irrepressible.info/static/pdf/FOE-in-"
+"china-2006-lores.pdf\">تقريرها الكامل</a> عن مشاكل الإنترنت في الصين."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:176
@@ -365,6 +480,9 @@
 "href=\"http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/\"> web site.</"
 "a>"
 msgstr ""
+"توصي<a href=\"http://www.globalvoicesonline.org\">Global Voices</a>باستخدام "
+"تور ولا سيما <strong>للتدوين السري</strong> عبر <a "
+"href=\"http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/\">موقعها</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:181
@@ -374,6 +492,9 @@
 "transparency or corporate accountability can use Tor to seek justice without "
 "personal repercussions."
 msgstr ""
+"سلبت المحكمة الأمريكية العليا الحماية القانونية من المبلغين عن الأفعال "
+"الحكومية المشينة؛ لكن المبلغين الذين يسعون لشفافية الحكومة ولمساءة الشركات "
+"يمكن أن يستخدموا تور لجلب العدالة دون المخاطرة بأنفسهم."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:186
@@ -387,6 +508,12 @@
 "whistleblow on government corruption</strong> in order to continue their "
 "work."
 msgstr ""
+"أبلغنا أحد مراسلينا الذي يعمل لصالح منظمة صحية غير هادفة للربح في أفريقيا أن "
+"منظمته <strong>تدفع 10% من دخلها للدفع لصور عديدة من الفساد</strong>، منها "
+"الرشوات وغيرها. عندما تزيد هذه النسبة ببطء، فلن يصل بهم الأمر إلى ألا "
+"يتمكنوا من دفع الرشوات فحسب، بل لن يتمكنوا من الشكوى أيضًا وهي المرحلة التي "
+"يمكن أن يصبح فيها الاعتراض العلني خطرًا؛ ولذلك فإن منظمته <strong>تستخدم تور "
+"للإبلاغ عن فساد الحكومة</strong> لتواصل أعمالها."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:193
@@ -398,6 +525,11 @@
 "She is fully cognizant that the kind of organizing she was doing "
 "<strong>could lead to harm or &ldquo;fatal accidents.&rdquo;</strong>"
 msgstr ""
+"تحدث مندوب تور في مؤتمر قريب مع امرأة تعمل لدى &rdquo;شركة القرية&ldquo; في "
+"إحدى قرى شرق الولايات المتحدة. كانت تسعى للتدوين بشكل سري <strong>لحث السكان "
+"المحليين على المطالبة بإصلاح الشركة</strong> التي هيمنت على اقتصاد القرية "
+"وعلى العقود الحكومية. كانت مدركة تمامًا إلى أن مثل هذا التنظيم <strong>يمكن "
+"أن يسبب لها أذى أو &rdquo;حوادث مميتة&ldquo;</strong>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:200
@@ -406,6 +538,8 @@
 "information regarding sweatshops</strong> that produce goods for western "
 "countries and to organize local labor."
 msgstr ""
+"استخدم بعض منظمي النقابات في شرق آسيا أدوات السرية <strong>للفضح مصنع يسيء "
+"لعماله</strong> وينتج بضائع للدول الغربية؛ كما استخدموها لتنظيم النقابات."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:205
@@ -415,11 +549,15 @@
 "story/2005/07/24/telus-sites050724.html\">Canadian ISP blocked access to a "
 "union website used by their own employees</a> to help organize a strike."
 msgstr ""
+"يمكن أن يساعد تور النشطاء في تفادي رقابة الحكومات أو الشركات التي تعيق عمل "
+"المنظمات. على سبيل المثال <a href=\"http://www.cbc.ca/canada/story/2005/07/24"
+"/telus-sites050724.html\">قام أحد مزودي خدمة الإنترنت في كندا بحجب الوصول إلى "
+"موقع النقابة الذي يستخدمه موظفها</a> لتنظيم اضراب عام."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:212
 msgid "<a name=\"spotlight\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"spotlight\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:213
@@ -427,6 +565,8 @@
 "<a class=\"anchor\" href=\"#spotlight\">High &amp; low profile people use "
 "Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#spotlight\">ذوو الدخل المرتفع والمحدود يستخدمون "
+"تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:216
@@ -439,6 +579,11 @@
 "secure that he can express his opinion without consequences to his public "
 "role."
 msgstr ""
+"هل كونك مشهورًا يحجب عنك حق أن تعيش حياة خاصة إلى الأبد على الإنترنت؟ أحد "
+"محامي إقليم نيو إنجلاند يبقي مدونته سرية لأنه ومع تنوع زبائن مكتبه القانوني "
+"المرموق، <strong>سوف تجرح معتقادته السياسية أحدهم</strong>. لكنه أيضًا لا "
+"يريد السكوت عن القضايا التي يتهم بها. يساعده تور على تأمين إمكانية تعبيره عن "
+"رأيه دون عواقب على منصبه العلني."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:224
@@ -461,17 +606,31 @@
 "offline civic engagement has changed, and how the population sees this "
 "continuing into the future."
 msgstr ""
+"لا يشترك الفقراء بشكل كامل في المجتمع المدني، ليس بسبب تجاهلهم أو عدم "
+"اهتمامهم بل بسبب الخوف. إذا قرأ مديرك شيئًا كتبته، فهل سيتسبب ذلك في طردك؟ "
+"إذا قرأ الموظف الحكومي رأيك في الخدمة، هل سيعاملك بشكل مختلف؟ إن السرية تعطي "
+"صوتًا لمن لا صوت له. ولدعم ذلك فإن <strong>تور يعرض وظيفة شاغرة تابعة "
+"لبرنامجي Americorps و VISTA الحكوميين الأمريكيين</strong>. سوف تكفل منحة "
+"الحكومة هذه مرتب دوام كامل لمتطوع يجهز دورة <strong>تعرض للسكان محدودي الدخل "
+"كيفية استخدام أدوات السرية على الإنترنت لانخراط أأمن في الحياة "
+"المدنية</strong>. على الرغم من أنه دائمًا يقال أن الفقراء لا يستغلون الوصول "
+"إلى الإنترنت للانخراط في الحياة المدنية وهو خطأ منهم إلا أن نظرتنا (التي "
+"بنيناها على نقاشات شخصية ومعلومات متناقلة) أن &rdquo;السجل الدائم&ldquo; "
+"المتروك على الإنترنت هو تحديدًا ما يمنع كثيرًا من الفقراء من التحدث على "
+"الإنترنت. نأمل أن نري الناس كيف يمكنهم الانخراط بطريقة أكثر أمنًا ثم نُقيّم "
+"في نهاية السنة كيف تغير الانخراط في الحياة المدنية على الإنترنت وخارجها وما "
+"أثر ذلك على المستقبل."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:243
 msgid "<a name=\"executives\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"executives\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:244
 msgid ""
 "<a class=\"anchor\" href=\"#executives\">Business executives use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#executives\">مدراء الشركات يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:247
@@ -487,6 +646,12 @@
 "system. Tor allows such repositories of sensitive information to resist "
 "compromises."
 msgstr ""
+"<strong>تجميع معلومات الاختراقات الأمنية:</strong> تخيل أن منظمة اقتصادية ما "
+"مشتركة في جمع معلومات عن اختراقات الإنترنت في مخزن للبيانات. سوف يحتاج "
+"الأعضاء المشتركون إلى إبلاغ مجموعة معينة مركزية عن الاختراقات لتقوم بالبحث "
+"عن أسبابها لاكتشاف العامل المشترك وإرسال التحذيرات للبنوك الأخرى. لو تم "
+"اختراق بنك معين فلن يرغب طاقمه بأن يعرف أي مهاجم يراقب المخزن بذلك؛ وعلى "
+"الرغم من أن كل الحزم مُعمّاة؛ إلا أن عنوان IP سوف يكشف مكان النظام المخترق."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:257
@@ -498,6 +663,10 @@
 "disinformation to your staff. Tor allows a business to view their sector as "
 "the general public would view it."
 msgstr ""
+"<strong>زر منافسك كما يزوره السوق:</strong> إذا كنت تحاول مشاهدة أسعار "
+"منافسك فقط لا تجد أي معلومات على موقه وقد تجد معلومات مضلِلة؛ السبب في ذلك "
+"أنه قد يكون ضبط خادومه ليكتشف اتصالات المنافسين ويحجب عنهم البيانات أو "
+"يضللهم. يسمح تور للشركات برؤية قطاعهم كما يراه الناس."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:264
@@ -508,6 +677,10 @@
 "and the vulnerability of the surveillance of such data, is starting to be "
 "more widely recognized in several areas of the business world."
 msgstr ""
+"<strong>الحفاظ على سرية الاستراتيجيات:</strong> لا يرغب بنك استثمار (على "
+"سبيل المثال) في أن يتعقب أحدد المواقع التي يزوها خبراؤه. إن الأهمية "
+"الاستراتيجية لتلك البيانات وحساسيتها هو ما دفع كثيرًا من قطاعات الأعمال إلى "
+"الاعتراف بالخطر الأمني."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:271
@@ -518,16 +691,20 @@
 "disclose internal malfeasance. Tor facilitates internal accountability "
 "before it turns into whistleblowing."
 msgstr ""
+"<strong>المساءلة:</strong> في العصر الذي تسببت فيه النشاطات غير المسؤولة "
+"وغير المبلغ عنها في تدمير شركات بمليارات الدولارات، يحرص المدراء الأمناء "
+"فعلا على إعطاء الطاقم بأسره حرية الكشف عن المخالفات. إن تور يسهل المساءلة "
+"الداخلية قبل أن تتحول إلى فضيحة."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:280
 msgid "<a name=\"bloggers\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"bloggers\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:281
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#bloggers\">Bloggers use Tor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#bloggers\">المدونون يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:284
@@ -538,6 +715,11 @@
 "worker-blogs-usat_x.htm\">fired</a> for saying perfectly legal things "
 "online, in their blog."
 msgstr ""
+"نسمع دائمًا عن <a href=\"http://online.wsj.com/public/article/SB1125419092217"
+"26743-Kl4kLxv0wSbjqrkXg_DieY3c8lg_20050930.html\">مقاضاة</a> المدونين أو <a "
+"href=\"http://www.usatoday.com/money/workplace/2005-06-14-worker-blogs-"
+"usat_x.htm\">طردهم</a> لمجرد أنهم تحدثوا بقانونية تامة على الإنترنت في "
+"مدوناتهم."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:288
@@ -545,6 +727,8 @@
 "We recommend the <a href=\"http://www.eff.org/issues/bloggers/legal\">EFF "
 "Legal Guide for Bloggers</a>."
 msgstr ""
+"ننصح ب<a href=\"http://www.eff.org/issues/bloggers/legal\">دليل مؤسسة الجبهة "
+"الإلكترونية القانوني للمدونين</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:289
@@ -552,17 +736,21 @@
 "Global Voices maintains a <a href=\"http://advocacy.globalvoicesonline.org/"
 "projects/guide/\">guide to anonymous blogging with Wordpress and Tor</a>."
 msgstr ""
+"ترعى Global Voices <a "
+"href=\"http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/\">دليلا عن "
+"التدوين السري باستخدام ووردبرس وتور</a>."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:292
 msgid "<a name=\"itprofessionals\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"itprofessionals\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:293
 msgid ""
 "<a class=\"anchor\" href=\"#itprofessionals\">IT Professionals use Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#itprofessionals\">خبراء التقنية يستخدمون تور</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:296
@@ -572,6 +760,9 @@
 "configurations by using an IP number outside of the company's alloted IP "
 "block."
 msgstr ""
+"للتأكد من إعدادات الجدر النارية حيث يمكن أن تسمح سياسات بعض الجدر النارية "
+"لعناوين أو نطاقات IP معينة فقط. يمكن أن يستخدم تور للتأكد من هذه الإعدادات "
+"عبر استخدام رقم IP من خارج نطاق عناوين IP التابعة الشركة."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:297
@@ -582,6 +773,10 @@
 "violation. Tor can be used to verify the information without an exception "
 "being put into corporate security systems."
 msgstr ""
+"لتجاوز أنظمتهم الأمنية لنشاطات مهنية حساسة: يمكن أن تُقيّد شركة ما المواد "
+"التي يمكن لموظفيها مشاهدتها على الإنترنت. إذا وُجد خرق محتمل لتلك السياسة في "
+"السجل، يمكن أن يُستخدم تور للتأكد من المعلومات دون التسبب في تسجيل تحذير في "
+"أنظمة الشركة الأمنية."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:298
@@ -590,6 +785,9 @@
 "remotely connect back to services, without the need for an external machine "
 "and user account, as part of operational testing."
 msgstr ""
+"للاتصال بالخدمات المنشورة: يمكن لمهندس شبكة أن يستخدم تور للاتصال بالخدمات "
+"التي يشغلها دون الحاجة إلى جهاز خارجي وحساب مستخدم. يتم ذلك عادة لغرض "
+"الاختبار."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:299
@@ -598,6 +796,9 @@
 "employees is usually different. Tor can allow unfettered access to the "
 "internet while leaving standard security policies in place."
 msgstr ""
+"للوصول إلى موارد الإنترنت: تختلف عادة سياسات السماح باستخدام الإنترنت بين "
+"الطاقم التقني والموظفين العاديين. يمكن أن يستخدم تور للوصول غير المقيد "
+"للإنترنت مع ترك سياسات الأمن دون تغيير."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:300
@@ -606,6 +807,9 @@
 "or DNS problems, Tor can make internet resources available, when the actual "
 "ISP is malfunctioning. This can be invaluable is crisis situations."
 msgstr ""
+"لمعالجة مشاكل شبكة مزود الإنترنت: يمكن أن يجعل تور محتويات الإنترنت متوفرة "
+"في الأوقات التي يواجه فيها مزود الإنترنت مشاكل في التوجيه أو في DNS. قد لا "
+"يقدر هذا بثمن في الحالات الطارئة."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:304
@@ -619,6 +823,12 @@
 "explained that he uses Tor every day for his work &mdash; but he quickly "
 "followed up with a request not to provide details or mention his name."
 msgstr ""
+"من فضلك أرسل لنا القصص الإيجابية لأنها مفيدة جدًا لأن تور يوفر السرية. تتلقى "
+"<a href=\"<page faq-abuse>\">الاستخدامات غير المرغوب فيها</a> ضجة كبيرة، لكن "
+"لا أحد يلاحظ الجانب الإيجابي، وقد تكون قصص المستخدمين رائعة لكننا لا نتمكن "
+"من نشرها لأن ذلك قد يعود بآثار سلبية على الأشخاص أو المنظمات التي تستفيد من "
+"السرية. على سبيل المثال تحدثنا مع ضابط FBI ذكر أنه يستخدم تور كل يوم في "
+"عمله، لكن سرعان ما طلب ألا ننشر التفاصيل أو نذكر اسمه."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 #: /home/runa/code/website/en/torusers.wml:313
@@ -653,3 +863,28 @@
 "Tor, this page shows a few of the many important ways anonymity is used "
 "online today."
 msgstr ""
+"مثل كل التقنيات من أقلام الرصاص إلى الهواتف النقالة، يمكن أن تستخدم السرية "
+"لأغراض جيدة وسيئة. ربما شاهدت مختلف النقاشات (<a href=\"http://www.wired.com/"
+"politics/security/commentary/securitymatters/2006/01/70000\">المؤيدة</a> و<a "
+"href=\"http://www.edge.org/q2006/q06_4.html#kelly\">المعارضة</a> و<a "
+"href=\"http://web.mit.edu/gtmarx/www/anon.html\">الأكاديمية</a>) عن السرية. إن "
+"مشروع تور مبني على الاعتقاد أن السرية ليست جيدة فحسب، بل ضرورة لحرية "
+"المجتمع وسيره. <a href=\"http://www.eff.org/issues/anonymity\">تشرف مؤسسة "
+"الجبهة الإلكترونية (EFF) على ملخص جيد</a> لدور السرية الأساسي في تأسيس "
+"الولايات المتحدة. لقد أقرت المحاكم السرية حقًا أساسيًا وهامًا. في الحقيقة "
+"الحكومات تلتزم بالسرية في أحوال كثيرة مثل: <a "
+"href=\"https://www.crimeline.co.za/default.asp\">البلاغات الأمنية</a> و<a href"
+"=\"http://www.texasbar.com/Content/ContentGroups/Public_Information1/Legal_Re"
+"sources_Consumer_Information/Family_Law1/Adoption_Options.htm#sect2\">خدمات "
+"التبني</a> و<a "
+"href=\"http://writ.news.findlaw.com/aronson/20020827.html\">هويات ضباط "
+"الشرطة</a> وغيرها. من الصعوبة بمكان سرد مناقشة السرية بالكامل هنا لأنها قضية "
+"كبيرة جدًا ولها ظلال كثيرة وتوجد أماكن أخرى عديدة يمكن أن تجد تلك المناقشات "
+"فيها. لدينا صفحة تتناول بعد حالات <a href=\"<page faq-abuse>\">إساءة استعمال "
+"تور</a> لكنها تخلص إلى أنك لو أردت إساءة استعمال النظام فإما أنك ستجد الطريق "
+"مسودًا أمام أهدافك (على سبيل المثال معظم تحويلات تور لا تدعم SMTP لمنع "
+"إرسال الرسائل المزعجة المجهولة) أو -إذا كنت أحد <a href=\"http://www.schneier"
+".com/blog/archives/2005/12/computer_crime_1.html\">فرسان رؤيا يوحنا "
+"الأربعة</a>- فستجد خيارات أفضل من تور. تحاول هذه الصفحة إظهار بعض "
+"الاستخدامات الكثيرة الهامة للسرية على الإنترنت اليوم دون تجاهل إمكانية إساءة "
+"استغلال تور."

Modified: translation/trunk/projects/website/fa/1-high.bridges.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/fa/1-high.bridges.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/fa/1-high.bridges.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -7,8 +7,8 @@
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 20:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-05 02:21+0200\n"
-"Last-Translator: iranfree <green.dove88 at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-09 06:43+0200\n"
+"Last-Translator: carolyn anhalt <carolyn at anhalt.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: fa\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,7 +20,7 @@
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:9
 msgid "<a id=\"BridgeIntroduction\"></a>"
-msgstr "<a id=مقدمه پل\"></a>"
+msgstr "<a id=\"BridgeIntroduction\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:10

Modified: translation/trunk/projects/website/fa/1-high.download.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/fa/1-high.download.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/fa/1-high.download.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 20:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-05 02:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-05 23:26+0200\n"
 "Last-Translator: iranfree <green.dove88 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: fa\n"
@@ -63,8 +63,8 @@
 "<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Windows<br /> <small><em>Windows "
 "7, Vista, XP, 2003 Server</em></small>"
 msgstr ""
-"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> ويندوز<br /> <small><em>Windows 7, "
-"Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>"
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Windows<br /> <small><em>Windows 7, "
+"Vista, XP, 2003 Server</em></small>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:38
@@ -72,7 +72,7 @@
 "<a href=\"<package-win32-bundle-stable>\"><version-win32-bundle-stable></a> "
 "(<a href=\"<package-win32-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
 msgstr ""
-"<a href=\"<بسته نرم افزاري 32 بيتي پايدار>\"><version-win32-bundle-stable></a> "
+"<a href=\"<package-win32-bundle-stable>\"><version-win32-bundle-stable></a> "
 "(<a href=\"<package-win32-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
@@ -87,7 +87,7 @@
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:46 /tmp/WAHNsuaupO.xml:333
 msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Windows</a>"
-msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">ويندوز</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Windows</a>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:52
@@ -95,8 +95,8 @@
 "<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor Browser Bundle for Windows "
 "<br /> (Contains Tor, Vidalia, Torbutton, Polipo, and Firefox)"
 msgstr ""
-"<img src=\"images/distros/windows.png\" />بسته مرورگر تُر براي ويندوز </br> "
-"(شامل تُر، ويداليا، تُرباتِن، پوليپو و فايرفاكس)"
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor Browser Bundle for Windows <br "
+"/> (شامل تُر، ويداليا، تُرباتِن، پوليپو و فايرفاكس)"
 
 #. PO4ASHARPBEGIN Translators should link to the Browser Bundle for their language,PO4ASHARPEND
 #. PO4ASHARPBEGIN e.g. _ru.exe Russian, _de.exe for Deutsch, etc.PO4ASHARPEND
@@ -114,7 +114,7 @@
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:63
 msgid "<a href=\"<page torbrowser/index>\">Windows Browser Bundle</a>"
-msgstr "<a href=\"<page torbrowser/index>\">بسته مرورگر ويندوز</a>"
+msgstr "<a href=\"<page torbrowser/index>\">Windows Browser Bundle</a>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:69
@@ -122,8 +122,8 @@
 "<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor IM Browser Bundle for Windows "
 "<br />(Contains Tor, Vidalia, Torbutton, Polipo, Firefox, and Pidgin)"
 msgstr ""
-"<img src=\"images/distros/windows.png\" />بسته مرورگر مسنجر تُر براي ويندوز "
-"</br> (شامل تُر، ويداليا، تُرباتِن، پوليپو، فايرفاكس و پيجين)"
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor IM Browser Bundle for Windows "
+"<br />(شامل تُر، ويداليا، تُرباتِن، پوليپو، فايرفاكس ومسنجر پيجين)"
 
 #. PO4ASHARPBEGIN Translators should link to the IM Browser Bundle for their language,PO4ASHARPEND
 #. PO4ASHARPBEGIN e.g. _ru.exe Russian, _de.exe for Deutsch, etc.PO4ASHARPEND
@@ -134,9 +134,9 @@
 "exe\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser-"
 "<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc\">sig</a>)"
 msgstr ""
-"<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_fa.exe"
-"\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser"
-"-<version-torimbrowserbundle>_fa.exe.asc\">sig</a>)"
+"<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-"
+"US.exe\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-"
+"browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc\">sig</a>)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:80
@@ -149,8 +149,8 @@
 "<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>Intel Only</"
 "em></small>"
 msgstr ""
-"<img src=\"images/distros/apple.png\" />مكينتاش</br><small>فقط براي پردازنده "
-"اينتل</em></small>"
+"<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>Intel "
+"Only</em></small>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:90
@@ -167,14 +167,14 @@
 "<a href=\"<package-osx-bundle-alpha>\"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a "
 "href=\"<package-osx-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
 msgstr ""
-"a href=\"<package-osx-bundle-alpha>\"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href"
+"<a href=\"<package-osx-bundle-alpha>\"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href"
 "=\"<package-osx-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:97 /tmp/WAHNsuaupO.xml:115
 #: /tmp/WAHNsuaupO.xml:350 /tmp/WAHNsuaupO.xml:367
 msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Mac OS X</a>"
-msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">سيستم عامل مكينتاش</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Mac OS X</a>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:103
@@ -182,8 +182,8 @@
 "<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>PowerPC Only</"
 "em></small>"
 msgstr ""
-"<img src=\"images/distros/apple.png\" />مكينتاش</br><small><em>فقط براي پاور "
-"پي‌سي</em></small>"
+"<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>PowerPC "
+"Only</em></small>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:107
@@ -209,18 +209,18 @@
 "<img src=\"images/distros/generic.png\" /> Linux/Unix packages<br /> "
 "<small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
 msgstr ""
-"<img src=\"images/distros/generic.png\" />بسته‌هاي لينوكس/يونيكس "
-"</br><small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
+"<img src=\"images/distros/generic.png\" /> Linux/Unix packages<br /> "
+"<small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:125 /tmp/WAHNsuaupO.xml:377
 msgid "<a href=\"<page download-unix>\">Linux/Unix download page</a>"
-msgstr "<a href=\"<page download-unix>\">صفحه بارگذاري لينوكس/يونيكس</a>"
+msgstr "<a href=\"<page download-unix>\">Linux/Unix download page</a>"
 
 #. type: Content of: <div><table><tr><td>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:128 /tmp/WAHNsuaupO.xml:380
 msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Linux/BSD/Unix</a>"
-msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">لينوكس/بي‌اس‌دي/يونيكس</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Linux/BSD/Unix</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:135
@@ -241,8 +241,8 @@
 "Stable packages are released when we believe the features and code will not "
 "change for many months."
 msgstr ""
-"ورژن هاي نهاييي، هنگامي كه ما مطمئن باشيم مشخصات و كدهاي آنها در طي چندين "
-"ماه تغيير نخواهند كرد، منتشر مي‌شوند."
+"ورژن هاي نهايي، هنگامي كه ما مطمئن باشيم مشخصات و كدهاي آنها در طي چندين ماه "
+"تغيير نخواهند كرد، منتشر مي‌شوند."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/tor/website/en/download.wml:143

Modified: translation/trunk/projects/website/fa/1-high.finding-tor.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/fa/1-high.finding-tor.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/fa/1-high.finding-tor.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-04 22:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-05 23:53+0200\n"
 "Last-Translator: iranfree <green.dove88 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: fa\n"
@@ -109,12 +109,12 @@
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/code/website/en/finding-tor.wml:58
 msgid "<a id=\"Mail\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Mail\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/en/finding-tor.wml:59
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Mail\">Fetching Tor via Gmail: gettor</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Mail\">دريافت تُر از طريق ايميل: gettor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 #: /home/runa/code/website/en/finding-tor.wml:63
@@ -124,6 +124,9 @@
 "can get a copy of Tor. A user only needs to send us a request with 'help' in "
 "the body of the email, and instructions will be sent as a reply."
 msgstr ""
+"اين امكان وجود دارد كه يك نسخه از تُر به يك ايميل ادرس خاص ارسال شود: "
+"'<tt>gettor AT torproject.org</tt>'.كافيست كلمه\"help\"را به آدرس بالا ايميل "
+"كنيد.راهنمايي هاي لازم براي شما ارسال خواهد شد."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 #: /home/runa/code/website/en/finding-tor.wml:70
@@ -136,3 +139,6 @@
 "doesn't use DKIM, we'll send a short explanation and then ignore the email "
 "address for the next day or so."
 msgstr ""
+"براي اينكه ايميلهاي جعلي ارسال نشود ،ما فقط سرويس هاي ايميلي را ژشتيباني مي "
+"كنيم كه href=\"http://www.dkim.org/\">DKIM</a>را دارا باشند.به طور مثال جيميل "
+"از اين خاصيت پشتيباني مي كند."

Modified: translation/trunk/projects/website/fa/docs/1-high.tor-doc-windows.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/fa/docs/1-high.tor-doc-windows.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/fa/docs/1-high.tor-doc-windows.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -7,8 +7,8 @@
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-04 22:51+0200\n"
-"Last-Translator: hosein1370 <khorshidyhosein at ymail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-07 21:37+0200\n"
+"Last-Translator: iranfree <green.dove88 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: fa\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,7 +21,7 @@
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:11
 msgid ""
 "Running the <a href=\"<page index>\">Tor</a> client on Microsoft Windows"
-msgstr "اجرا کنید Tor به عنوان موکل ویندوز ماکروسافت"
+msgstr "اجراي تُر در ويندوز ماکروسافت"
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:12
@@ -39,6 +39,10 @@
 "read the <a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">Configuring a relay</a> guide."
 "</b>"
 msgstr ""
+"<b>توجه كنيد كه اين راهنماي نصب مخصوص اجراي تُر در ويندوز مايكروسافت "
+"است(2000, XP, Vista, 7, and Server Editions). اگر شما مي خواهيد با اجرا به "
+"صورت بازپخش به شبكه تُر و كاربران سانسور شده كمك كنيد،لطفاً را <a "
+"href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">تنظيمات بازپخش </a> بخوانيد.</b>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:22
@@ -48,11 +52,15 @@
 "\">How to install Tor on Windows</a>. Know of a better video, or one "
 "translated into your language? Let us know!"
 msgstr ""
+"خانه آزادي يك ويدئو براي چگونگي نصب تُر ساخته است.شما مي توانيد آنرا از "
+"اينجا<a href=\"http://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-"
+"tor.ogv\">\"چگونه تُر را در ويندوز نصب كنيم\"</a> ببينيد.اگر ويدئو بهتري مي "
+"شناسيد و يا اين ويدئو را ترجمه كرده ايد،براي ما هم بفرستيد!"
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:31
 msgid "<hr /> <a id=\"installing\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<hr /> <a id=\"installing\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:33
@@ -60,6 +68,7 @@
 "<a class=\"anchor\" href=\"#installing\">Step One: Download and Install Tor</"
 "a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#installing\">مرحله اول:تُر را دانلود و نصب كنيد</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:37
@@ -74,6 +83,16 @@
 "win32-bundle-alpha>\">experimental</a> version of the Windows bundle, or "
 "look for more options on the <a href=\"<page download>\">download page</a>."
 msgstr ""
+"Microsoft Windows bundles contain <a href=\"<page index>\">Tor</a>, <a "
+"href=\"<page vidalia/index>\">Vidalia</a> (a GUI for Tor), <a "
+"href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">Torbutton</a> (a plugin for "
+"Mozilla Firefox), and <a "
+"href=\"http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/\">Polipo</a> (a web "
+"proxy) packaged into one bundle, with the four applications pre-configured "
+"to work together. Download either the <a href=\"../<package-win32-bundle-"
+"stable>\">stable</a> or the <a href=\"../<package-win32-bundle-"
+"alpha>\">experimental</a> version of the Windows bundle, or look for more "
+"options on the <a href=\"<page download>\">download page</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:49
@@ -81,6 +100,8 @@
 "<img alt=\"tor installer splash page\" src=\"../img/screenshot-win32-"
 "installer-splash.png\" />"
 msgstr ""
+"<img alt=\"tor installer splash page\" src=\"../img/screenshot-win32-installer-"
+"splash.png\" />"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:51
@@ -88,6 +109,8 @@
 "If you have previously installed Tor, Vidalia, or Polipo you can deselect "
 "whichever components you do not need to install in the dialog shown below."
 msgstr ""
+"اگر قبلاً تُر،ويداليا،يا پوليپو را نصب كرده ايد ميتواني از كادر زير هر كدام "
+"از اجزائ بسته را كه نمي خواهيد نصب كنيد غير فعال كنيد."
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:56
@@ -95,6 +118,8 @@
 "<img alt=\"select components to install\" src=\"../img/screenshot-win32-"
 "installer-components.png\" />"
 msgstr ""
+"<img alt=\"select components to install\" src=\"../img/screenshot-win32"
+"-installer-components.png\" />"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:58
@@ -102,6 +127,8 @@
 "After you have completed the installer, the components you selected will "
 "automatically be started for you."
 msgstr ""
+"بعد از اينكه فرآيند نصب كامل شد،تمامي برنامه هاي نصب شده به صورت خودكار شروع "
+"به كار خواهد كرد."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:62
@@ -109,12 +136,12 @@
 "Tor comes configured as a client by default. It uses a built-in default "
 "configuration file, and most people won't need to change any of the "
 "settings. Tor is now installed."
-msgstr ""
+msgstr "تر به طور پيش فرض پيکربندی شده است.تُر هم اكنون نصب شده است."
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:67
 msgid "<hr /> <a id=\"using\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<hr /> <a id=\"using\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:69
@@ -122,6 +149,8 @@
 "<a class=\"anchor\" href=\"#using\">Step Two: Configure your applications to "
 "use Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#using\">مرحله دوم:تنظيم برنامه براي استفاده از "
+"تُر</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:72
@@ -129,6 +158,8 @@
 "After installing Tor and Polipo, you need to configure your applications to "
 "use them. The first step is to set up web browsing."
 msgstr ""
+"بعد از نصب تُر،شما نياز به تنظيم برنامه داريد تا از بتوانيد از آن استفاده "
+"كنيد.مرحله اول تنظيم كردن مرورگرتان است."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:75
@@ -137,6 +168,9 @@
 "installs the <a href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">Torbutton "
 "plugin</a> for you. Restart your Firefox, and you're all set:"
 msgstr ""
+"براي آسانترين تنظيمات از فايرفاكس با افزونه\"تُر باتن\"استفاده كنيد.بسته نصب "
+"خودكار <a href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">Torbutton "
+"plugin</a> را نصب خواهد كرد.فايرفاكس را دوباره باز كنيد،حالا تنظيم شده است."
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:81
@@ -144,6 +178,8 @@
 "<img alt=\"Torbutton plugin for Firefox\" src=\"../img/screenshot-torbutton."
 "png\" border=\"1\"/> <br />"
 msgstr ""
+"<img alt=\"Torbutton plugin for Firefox\" src=\"../img/screenshot-"
+"torbutton.png\" border=\"1\"/> <br />"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:86
@@ -153,6 +189,9 @@
 "TorFAQ#SocksListenAddress\">FAQ entry for running Tor on a different "
 "computer</a>."
 msgstr ""
+"اگر مي خواهيد اين فاير فاكس را روي كامپيوتر ديگر اجرا كنيد،صفحه<a href=\"http"
+"s://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress\">پر"
+"سش و پاسخ پيرامون اجراي تُر بر روي كامپيوتر ديگر</a>را ببينيد."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #: /home/runa/code/website/docs/en/tor-doc-windows.wml:91

Modified: translation/trunk/projects/website/fa/vidalia/4-optional.index.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/fa/vidalia/4-optional.index.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/fa/vidalia/4-optional.index.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -2,25 +2,25 @@
 # Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-05 23:55+0200\n"
+"Last-Translator: iranfree <green.dove88 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: fa\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.5.3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/code/website/vidalia/en/index.wml:11
 msgid "Vidalia"
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia"
 
 #. type: Content of: <div><div>
 #: /home/runa/code/website/vidalia/en/index.wml:16
@@ -28,6 +28,8 @@
 "<img src=\"../img/Screenshot-Vidalia-Control-Panel.png\" width=\"261\" "
 "height=\"255\" alt=\"Vidalia Control Panel Screenshot\" />"
 msgstr ""
+"<img src=\"../img/Screenshot-Vidalia-Control-Panel.png\" width=\"261\" "
+"height=\"255\" alt=\"Vidalia Control Panel Screenshot\" />"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 #: /home/runa/code/website/vidalia/en/index.wml:21

Modified: translation/trunk/projects/website/it/2-medium.documentation.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/it/2-medium.documentation.po	2010-09-09 07:22:08 UTC (rev 23152)
+++ translation/trunk/projects/website/it/2-medium.documentation.po	2010-09-09 07:23:05 UTC (rev 23153)
@@ -7,8 +7,8 @@
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-30 17:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-04 06:18+0200\n"
-"Last-Translator: vinz65 <vinz65 at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-07 23:45+0200\n"
+"Last-Translator: Leandro che traduce tor <lnoferin at cybervalley.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "Language: it\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -146,7 +146,7 @@
 "bugtracker.) The <a href=\"#MailingLists\">or-talk mailing list</a> can also "
 "be useful."
 msgstr ""
-"Se hai domande esiste un canale IRC (per utenti, opreatori di nodo e "
+"Se hai domande esiste un canale IRC (per utenti, operatori di nodo e "
 "sviluppatori) <a href=\"irc://irc.oftc.net/tor\">#tor su irc.oftc.net</a>. Se "
 "devi segnalare un bug, in special modo un bug che provoca un crash leggi "
 "prima <a href=\"<wiki>TorFAQ#MyTorkeepscrashing.\">come riportare un bug di "
@@ -408,7 +408,7 @@
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:188
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#DesignDoc\">Design Documents</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#DesignDoc\">Documenti di design</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:190
@@ -419,6 +419,12 @@
 "href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html"
 "\">HTML</a> versions available."
 msgstr ""
+"Il <b>documento di design</b> (pubblicato alla conferenza Usenix Security "
+"del 2004) fornisce le ragioni e le analisi di sicurezza alla base della "
+"progettazione di Tor: sono disponibili le versioni <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-"
+"design.pdf\">PDF</a> e <a href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects"
+"/design-paper/tor-design.html\">HTML</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:195
@@ -428,6 +434,10 @@
 "\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/challenges.pdf\">PDF "
 "draft</a>."
 msgstr ""
+"Il nostro documento di risposta <b>challenges in low-latency anonymity</b> "
+"(ancora in bozza) dettaglia esperienze e idee più recenti: <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-"
+"paper/challenges.pdf\">bozza PDF</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:199
@@ -437,6 +447,10 @@
 "matters for their security: <a href=\"http://freehaven.net/anonbib/cache/"
 "usability:weis2006.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
+"Il nostro documento pubblicato al WEIS 2006 &mdash; <b>Anonymity Loves "
+"Company: Usability and the Network Effect</b> &mdash; spiega perché "
+"l'usabilità nei sistemi anonimizzanti è un problema per la sicurezza: <a "
+"href=\"http://freehaven.net/anonbib/cache/usability:weis2006.pdf\">PDF</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:203
@@ -448,6 +462,14 @@
 "torproject.org/svn/projects/design-paper/blocking.html\">HTML draft</a>. "
 "Want to <a href=\"<page volunteer>#Coding\">help us build it</a>?"
 msgstr ""
+"La nostra idea preliminare per rendere più difficoltoso per i grandi "
+"firewall filtrare gli accessi alla rete Tor è descritta nel documento "
+"<b>design of a blocking-resistant anonymity system</b>: <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-"
+"paper/blocking.pdf\">bozza in PDF</a> e in <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-"
+"paper/blocking.html\">HTML</a>. Ci vuoi <a href=\"<page "
+"volunteer>#Coding\">aiutare a realizzarla</a>?"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:209
@@ -455,11 +477,14 @@
 "The <b>specifications</b> aim to give developers enough information to build "
 "a compatible version of Tor:"
 msgstr ""
+"Le <b>specifiche</b> vuole fornire agli sviluppatori sufficienti "
+"informazioni per riuscire a creare un'altra versione compatibile con Tor:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:212
 msgid "<a href=\"<gitblob>doc/spec/tor-spec.txt\">Main Tor specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/tor-spec.txt\">Specifiche principali di Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:213
@@ -469,6 +494,10 @@
 "\">version 1</a> and <a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-spec-v2.txt\">version "
 "2</a> directory specifications)"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-spec.txt\">Le specifiche della versione 3 del "
+"directory server</a> (quelle passate <a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-"
+"spec-v1.txt\">versione 1</a> e <a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-"
+"spec-v2.txt\">version 2</a>)"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:218
@@ -476,12 +505,16 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/control-spec.txt\">Tor control protocol "
 "specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/control-spec.txt\">specifiche del protocollo di "
+"controllo di Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:220
 msgid ""
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/rend-spec.txt\">Tor rendezvous specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/rend-spec.txt\">specifiche del rendezvous di "
+"Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:222
@@ -489,12 +522,16 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/path-spec.txt\">Tor path selection "
 "specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/path-spec.txt\">specifiche della selezione del "
+"path di Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:224
 msgid ""
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/address-spec.txt\">Special hostnames in Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/address-spec.txt\">Nomi di host speciali di "
+"Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:226
@@ -502,6 +539,8 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/socks-extensions.txt\">Tor's SOCKS support and "
 "extensions</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/socks-extensions.txt\">Supporto SOCKS di Tor ed "
+"estensioni</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:228
@@ -509,6 +548,8 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/version-spec.txt\">How Tor version numbers work</"
 "a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/version-spec.txt\">Come funzionano i numeri di "
+"versione di Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:230
@@ -516,16 +557,18 @@
 "<a href=\"<gittree>doc/spec/proposals\">In-progress drafts of new "
 "specifications and proposed changes</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gittree>doc/spec/proposals\">Proposte di nuove specifiche e "
+"modifiche</a>"
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:236
 msgid "<a id=\"NeatLinks\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"NeatLinks\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:237
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#NeatLinks\">Neat Links</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#NeatLinks\">Altri link</a>"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The <a href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor\">Tor wiki</a> "
@@ -538,6 +581,8 @@
 "<a href=\"<wiki>SupportPrograms\">A list of supporting programs you might "
 "want to use in association with Tor</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"<wiki>SupportPrograms\">Lista di programmi di supporto da usare "
+"insieme a Tor</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:246
@@ -546,6 +591,9 @@
 "\"http://torcheck.xenobite.eu/\">the other Tor detector</a> try to guess if "
 "you're using Tor or not."
 msgstr ""
+"<a href=\"https://check.torproject.org/\">The Tor detector</a> or <a "
+"href=\"http://torcheck.xenobite.eu/\">the other Tor detector</a> cercano di "
+"determinare se stai usando Tor o no."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:249
@@ -557,6 +605,13 @@
 "be as accurate as what your Tor client uses, because your client fetches its "
 "own directory information and examines it locally."
 msgstr ""
+"Controlla i siti che visualizzano lo stato della rete di Tor come <a "
+"href=\"http://torstatus.blutmagie.de/\">blutmagie</a>, o <a "
+"href=\"http://trunk.torstatus.kgprog.com/index.php\">kgprog</a> o <a "
+"href=\"https://torstat.xenobite.eu/\">Tor node status</a> di Xenobite. "
+"Attenzione però che queste liste potrebbero essere meno accurate di quelle "
+"in uso dal tuo client perché questo scarica le informazioni delle directory "
+"e le esamina in locale."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:256
@@ -565,36 +620,41 @@
 "html#Anonymous_20communication\">these papers</a> (especially the ones in "
 "boxes) to get up to speed on the field of anonymous communication systems."
 msgstr ""
+"Leggi <a href=\\\"http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communic"
+"ation\">questi documenti</a> (specialmente quelli nel riquadro) per "
+"cominciare ad entrare nel campo dei sistemi di comunicazione anonimi."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:262
 msgid "<a id=\"Developers\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Developers\"></a>"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:263
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Developers\">For Developers</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Developers\">Per sviluppatori</a>"
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:264
 msgid "Browse the Tor <b>source repository</b>:"
-msgstr ""
+msgstr "Sfoglia il <b>repository dei sorgenti</b> di Tor:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:266
 msgid "<a href=\"<gitrepo>\">Browse the repository's source tree directly</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitrepo>\">Sfoglia il repository dell'albero dei sorgenti "
+"direttamente</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:267
 msgid "Git and SVN access:"
-msgstr ""
+msgstr "Accesso Git e SVN:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:269
 msgid "<kbd>git clone git://git.torproject.org/git/tor</kbd>"
-msgstr ""
+msgstr "<kbd>git clone git://git.torproject.org/git/tor</kbd>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:270
@@ -602,12 +662,15 @@
 "The development branch is <kbd>master</kbd>. The active maintenance "
 "branches are <kbd>maint-0.2.0</kbd> and <kbd>maint-0.2.1</kbd>."
 msgstr ""
+"Il ramo di sviluppo è <kbd>master</kbd>, i rami stabili sono "
+"<kbd>maint-0.2.0</kbd> e <kbd>maint-0.2.1</kbd>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:271
 msgid ""
 "<kbd>svn checkout https://svn.torproject.org/svn/website/trunk website</kbd>"
 msgstr ""
+"<kbd>svn checkout https://svn.torproject.org/svn/website/trunk website</kbd>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:274
@@ -615,6 +678,8 @@
 "<a href=\"https://gitweb.torproject.org//githax.git?a=blob;f=doc/Howto.txt;"
 "hb=HEAD\">Basic instructions for using Git to contribute to Tor software.</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"https://gitweb.torproject.org//githax.git?a=blob;f=doc/Howto.txt;hb"
+"=HEAD\">Istruzioni di base all'uso di Git per contribuire a Tor.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:239
@@ -622,3 +687,5 @@
 "The <a href=\"<wiki>\">Tor wiki</a> provides a plethora of helpful "
 "contributions from Tor users. Check it out!"
 msgstr ""
+"Il <a href=\"<wiki>\">wiki di Tor</a> fornisce una quantità di utili "
+"contributi dagli utenti di Tor: controllalo!"More information about the tor-commits mailing list