[or-cvs] r23234: {} runa testing again (in translation/trunk/projects: . runatest runatest/po runatest/po/de runatest/po/nb runatest/po/nb/docs)

Runa Sandvik runa.sandvik at gmail.com
Sat Sep 18 19:54:42 UTC 2010


Author: runa
Date: 2010-09-18 19:54:41 +0000 (Sat, 18 Sep 2010)
New Revision: 23234

Added:
  translation/trunk/projects/runatest/
  translation/trunk/projects/runatest/po/
  translation/trunk/projects/runatest/po/de/
  translation/trunk/projects/runatest/po/de/3-low.mirrors.po
  translation/trunk/projects/runatest/po/nb/
  translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.bridges.po
  translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.download.po
  translation/trunk/projects/runatest/po/nb/docs/
  translation/trunk/projects/runatest/po/nb/docs/3-low.debian.po
Log:
runa testing again

Added: translation/trunk/projects/runatest/po/de/3-low.mirrors.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/runatest/po/de/3-low.mirrors.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/projects/runatest/po/de/3-low.mirrors.po	2010-09-18 19:54:41 UTC (rev 23234)
@@ -0,0 +1,112 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-15 17:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.5.3\n"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:9
+#, fuzzy
+msgid "Tor: Mirrors"
+msgstr "Tor: Spiegelserver"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:10
+msgid "<hr />"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:13
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The canonical URL of this site is <a href=\"https://www.torproject.org/"
+"\">https://www.torproject.org/</a>, but there are a few mirrors of this site "
+"in other places."
+msgstr ""
+"Die richtige Adresse dieser Seite ist <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/\">https://www.torproject.org</a>. Es gibt "
+"aber einige Spiegel dieser Webseite auf anderen Servern."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:18
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you would like to run a mirror, please <a href=\"<page running-a-mirror>"
+"\">read our instructions for running a mirror</a>."
+msgstr ""
+"Wenn du einen Spiegel (mirror) betreiben willst, lies bitte unsere <a "
+"href=\"<page running-a-mirror>\">Anweisungen, wie man einen Spiegel "
+"betreibt</a>."
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:24
+#, fuzzy
+msgid "Country"
+msgstr "Land"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:25
+#, fuzzy
+msgid "Organisation"
+msgstr "Organisation"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:26
+#, fuzzy
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:27
+#, fuzzy
+msgid "ftp"
+msgstr "FTP"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:28
+#, fuzzy
+msgid "http dist/"
+msgstr "http dist/"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:29
+#, fuzzy
+msgid "http website"
+msgstr "HTTP Webseite"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:30
+#, fuzzy
+msgid "https dist/"
+msgstr "https dist/"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:31
+#, fuzzy
+msgid "https website"
+msgstr "HTTPS Webseite"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:32
+#, fuzzy
+msgid "rsync dist/"
+msgstr "rsync dist/"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><th>
+#: /home/runa/code/website/en/mirrors.wml:33
+#, fuzzy
+msgid "rsync website"
+msgstr "rsync Webseite"

Added: translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.bridges.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.bridges.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.bridges.po	2010-09-18 19:54:41 UTC (rev 23234)
@@ -0,0 +1,429 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-23 20:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-19 09:21-0600\n"
+"Last-Translator: Runa Sandvik <runasand at stud.ntnu.no>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:9
+msgid "<a id=\"BridgeIntroduction\"></a>"
+msgstr "<a id=\"BridgeIntroduction\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:10
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#BridgeIntroduction\">Tor: Bridges</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#BridgeIntroduction\">Tor: Broer</a>"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:11 /tmp/w2MltrQGFU.xml:71
+#: /tmp/w2MltrQGFU.xml:94 /tmp/w2MltrQGFU.xml:117 /tmp/w2MltrQGFU.xml:141
+msgid "<hr />"
+msgstr "<hr />"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:14
+msgid ""
+"Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed "
+"in the main Tor directory. Since there is no complete public list of them, "
+"even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays, they "
+"probably won't be able to block all the bridges. If you suspect your access "
+"to the Tor network is being blocked, you may want to use the bridge feature "
+"of Tor."
+msgstr ""
+"Broreléer (eller broer for å gjøre det kort) er en type Tor-relé som ikke er "
+"oppgitt i Tor sin hovedkatalog. Når det ikke er noen offentlig liste over "
+"alle, og til og med når din ISP filtrerer ut forbindelsene dine til alle "
+"kjente reléer, vil de sannsynligvis ikke klarte å stenge ute alle broene. "
+"Hvis du mistenker at din tilgang til Tor-nettverket blir blokkert, kan du "
+"bruke brofunksjonen i Tor."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:22
+msgid ""
+"The addition of bridges to Tor is a step forward in the blocking resistance "
+"race. It is perfectly possible that even if your ISP filters the Internet, "
+"you do not require a bridge to use Tor. Many filtering programs look for "
+"unencrypted Tor directory requests to recognize that you're using Tor, but "
+"Tor version 0.2.0.23-rc and later use encrypted directory queries by "
+"default. This change means that most filtering programs are now unable to "
+"recognize Tor connections. So you should try to use Tor without bridges "
+"first, since it might work."
+msgstr ""
+"Tillegget med broer som en funksjon i Tor er et stort steg fremover når det "
+"kommer til å stå imot blokkering. Det er veldig sannsynlig at om så din egen "
+"ISP filtrerer internett, vil du ikke trenge å bruke en bro for å bruke Tor. "
+"Flere programmer som filtrerer trafikken din ser etter ukrypterte Tor-"
+"kataloger for å finne ut om du bruker Tor, men fra Tor versjon 0.2.0.23-rc "
+"og senere vil alle forespørslene til katalogene være kryptert utifra "
+"standard. Denne forandringen vil bety at de fleste programmene som står for "
+"filtreringen vil ikke klare å kjenne igjen Tor sine forbindelser. Derfor "
+"burde du prøve å bruke Tor uten broer først, siden det er godt mulig det vil "
+"fungere best."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:33
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that it's also possible that Tor is non-functional for other reasons. "
+"The latest version of <a href=\"<page torbrowser/index>\">The Tor Browser "
+"Bundle</a> on Windows tries to give you better hints about why Tor is having "
+"problems connecting. You should also read <a href="
+"\"<wiki>TorFAQ#IinstalledTorandPolipobutitsnotworking.\">the FAQ about "
+"problems with running Tor properly</a> when you have issues. If you feel "
+"that the issue is clearly blocking, or you'd simply like to try because "
+"you're unsure or feeling adventurous, please read on. Ensure that you're "
+"using the <a href=\"<page download>#Dev\">latest 0.2.1.x or 0.2.2.x bundle "
+"for your platform</a>."
+msgstr ""
+"Ha i mente at det kan også være at Tor ikke fungerer på grunn av andre "
+"omstendigheter. Den siste versjonen av <a href=\"<page torbrowser/index>\">Tor "
+"Nettleser Pakken</a> til Windows prøver å gi deg bedre råd om hvorfor Tor "
+"har problemer med å koble seg til. Du burde også lese <a href=\"https://wiki."
+"torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\">ofte stilte "
+"spørsmål for å kjøre Tor riktig</a> hvis du har problemer. Hvis du føler at "
+"det er uten tvil blokkering, eller du enkelt og greit kun vil prøve, eller "
+"er usikker, så vennligst les videre. Vær sikker på at du bruker den <a "
+"href=\"<page download>#Dev\">nyeste (0.2.1.x eller 0.2.2.x) pakken for din "
+"plattform</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:46
+msgid ""
+"To use a bridge, you'll need to locate one. Furthermore, you'll need to "
+"configure Tor with whatever bridge address you intend to use. You'll do this "
+"with Vidalia, the Tor controller. If your Internet connection requires the "
+"use of a proxy, you'll probably need to configure Vidalia to do so first. If "
+"you don't think you need to configure a proxy for your Internet connection, "
+"you probably don't. Give it a try and if you have issues, ask us for help."
+msgstr ""
+"For å bruke en bro, trenger du først å lokalisere èn. Videre så trenger du å "
+"konfigurere Tor med adressen til broen du har planer om å bruke. Dette gjør "
+"du enkelt med Vidalia, Tor sitt grafiske kontrollrom. Hvis du trenger å gå "
+"igjennom en proxy for å koble deg til internett, er dette nok noe du må "
+"konfigurere i Vidalia først. Hvis du ikke tror at du trenger å være "
+"tilkoblet en proxy for å få tilgang til internett, så trenger du nok ikke "
+"det. Gi det et forsøk, og hvis du har problemer, spør om hjelp."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:55
+msgid ""
+"Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges. You "
+"can view it at <a href=\"http://www.youtube.com/thetorproject\">Youtube: "
+"Freedom4Internet</a> or download it <a href=\"http://media.torproject.org/"
+"video/2009-using-a-bridge-relay-to-access-tor.ogv\">directly</a>. Know of a "
+"better video, or one translated into your language? Let us know!"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:62
+msgid ""
+"At the moment, you can get a bridge by visiting <a href=\"https://bridges."
+"torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</a> with your web browser. "
+"If this page is filtered for you, and you don't have any other proxies or "
+"ways to reach it, there are <a href=\"#FindingMore\">other ways to find "
+"bridges</a> too."
+msgstr ""
+"For øyeblikket kan du skaffe deg en bro ved å besøke <a "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</a> "
+"med din nettleser. Hvis denne siden er blokkert, og du ikke har noen andre "
+"proxyer eller måter å nå den på, er det <a href=\"#FindingMore\">andre måter å "
+"finne broer på</a> også."
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:69
+msgid "<a id=\"Understanding\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Understanding\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:70
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Understanding\">Understanding bridges</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Understanding\">Forstå broer</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:74
+msgid "As an example, you'll get a bridge entry that looks like the following:"
+msgstr "Som et eksempel vil du få en bropost som ser ut som følgende:"
+
+#. type: Content of: <div><pre>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:77
+#, no-wrap
+msgid ""
+"<samp>\n"
+"bridge 141.201.27.48:443 4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413\n"
+"</samp>\n"
+msgstr ""
+"<samp>\n"
+"bridge 141.201.27.48:443 4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413\n"
+"</samp>\n"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:83
+msgid ""
+"Understanding the components of a bridge line isn't strictly required but "
+"may prove useful. You can skip this section if you'd like.<br /> The first "
+"element is the IP address: <tt>'141.201.27.48'</tt><br /> The second element "
+"is the port: <tt>'443'</tt><br /> The third element, the fingerprint, is "
+"optional: <tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt><br />"
+msgstr ""
+"Å forstå komponentene av en bropost er strengt talt ikke nødvendig, men kan "
+"vise seg å være nyttig. Du kan hoppe over denne delen hvis du vil.<br /> Det "
+"første elementet er IP-adressen: <tt>'141.201.27.48'</tt><br /> Det andre "
+"elementet er porten: <tt>'443'</tt><br /> Det tredje elementet, "
+"fingeravtrykket, er valgfritt: "
+"<tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt><br />"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:91
+msgid "<a id=\"UsingBridges\"></a>"
+msgstr "<a id=\"UsingBridges\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:92
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#UsingBridges\">Using bridges with Tor and "
+"Vidalia</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#UsingBridges\">Bruk av broer i Tor og Vidalia</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:97
+msgid ""
+"To use the example bridge address above, go to Vidalia's Network settings "
+"page, and click \"My ISP blocks connections to the Tor network\". Add each "
+"bridge address one at a time in the Vidalia Network settings page, by "
+"pasting it into the \"Add a Bridge\" window and then clicking the \"+\" "
+"sign. Adding a bridge is pictured below:"
+msgstr ""
+"For å bruke eksempelet og broadressen ovenfor, gå til Vidalia sin side for "
+"Nettverksinnstillinger og trykk på \"Min ISP blokkerer forbindelsen til Tor-"
+"nettverket\". Legg så til hver broadresse, ved å lime de inn i \"Legg til "
+"bro\"-vinduet og deretter trykke på \"+\"-tegnet. Hvordan dette er demonstrert "
+"på bildet under:"
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:104
+msgid ""
+"<br /><br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png\" alt=\"Vidalia's "
+"Network settings page\" /> <br /><br />"
+msgstr ""
+"<br /><br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png\" alt=\"Vidalia sin side "
+"for Nettverksinnstillinger\" /> <br /><br />"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:109
+msgid ""
+"You'll want to add as many bridge addresses as you know about, since "
+"additional bridges will increase reliability. One bridge should be enough to "
+"reach the Tor network, but if you only have one bridge and it goes down, you "
+"will be cut off from the Tor network."
+msgstr ""
+"Du bør legge til så mange broer som du vet om. Til flere broer som er lagt "
+"til, til mer stabilt blir det. Èn bro burde være nok til å nå Tor-"
+"nettverket, men hvis du kun har èn bro og den går ned, vil du bli avkoblet "
+"Tor-nettverket."
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:115
+msgid "<a id=\"FindingMore\"></a>"
+msgstr "<a id=\"FindingMore\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:116
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#FindingMore\">Finding more bridges for Tor</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#FindingMore\">Finne flere broer for Tor</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:120
+msgid ""
+"Another way to find public bridge addresses is to send mail to "
+"bridges at torproject.org with the line \"get bridges\" by itself in the body "
+"of the mail. You'll need to send this request from a gmail account, though "
+"&mdash; otherwise we make it too easy for an attacker to make a lot of email "
+"addresses and learn about all the bridges. Almost instantly, you'll receive "
+"a reply that includes:"
+msgstr ""
+"En annen måte å finne flere broadresser på er å sende en epost til "
+"bridges at torproject.org med linjen \"get bridges\" for seg selv i tekstfeltet. "
+"Du må sende denne forespørselen fra en GMail konto, da &mdash; det ellers "
+"ville vært altfor enkelt for en angriper å lage flere falske eposter og så "
+"få vite om alle broene. Nærmest umiddelbart etterpå vil du motta et svar som "
+"inkluderer:"
+
+# Dette er hva som vil stå i eposten, dette vil ikke være på norsk så lar vær å oversett dette.
+#. type: Content of: <div><pre>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:128
+#, no-wrap
+msgid ""
+"Here are your bridge relays:\n"
+"\n"
+" bridge 60.16.182.53:9001 c9111bd74a710c0d25dda6b35e181f1aa7911133\n"
+" bridge 87.237.118.139:444 c18dde4804e8fcb48464341ca1375eb130453a39\n"
+" bridge 60.63.97.221:443 ab5c849ed5896d53052e43966ee9aba2ff92fb82\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Here are your bridge relays:\n"
+"\n"
+"bridge 60.16.182.53:9001 c9111bd74a710c0d25dda6b35e181f1aa7911133\n"
+"bridge 87.237.118.139:444 c18dde4804e8fcb48464341ca1375eb130453a39\n"
+"bridge 60.63.97.221:443 ab5c849ed5896d53052e43966ee9aba2ff92fb82\n"
+"\n"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:136
+msgid ""
+"Once you've received the email with bridge information, you can continue the "
+"Vidalia configuration steps outlined <a href=\"#UsingBridges\">above</a>."
+msgstr ""
+"Når du har mottatt eposten med informasjon om broen kan du fortsette med å "
+"konfigurere Vidalia med stegene som er forklart <a "
+"href=\"#UsingBridges\">ovenfor</a>."
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:139
+msgid "<a id=\"RunningABridge\"></a>"
+msgstr "<a id=\"RunningABridge\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:140
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#RunningABridge\">Running a Tor Bridge</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#RunningABridge\">Kjøre en Tor-bro</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:144
+msgid ""
+"If you want to help out and you can't run a <a href=\"<page docs/tor-doc-"
+"relay>\">normal Tor relay</a>, you should run a bridge relay. You can "
+"configure it either way:"
+msgstr ""
+"Hvis du vil hjelpe til men ikke kan kjøre en <a href=\"<page docs/tor-doc-"
+"relay>\">normal Tor relé</a>, så har du muligheten til å kjøre en brorelé. Du "
+"kan konfigurere det slikt:"
+
+#. type: Content of: <div><p><ul><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:148
+msgid ""
+"manually <a href=\"<wiki>TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean"
+"\">edit your torrc file</a> to be just these four lines:<br />"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p><ul><li><pre>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:151
+#, no-wrap
+msgid ""
+"<code>\n"
+"SocksPort 0\n"
+"ORPort 443\n"
+"BridgeRelay 1\n"
+"Exitpolicy reject *:*\n"
+"</code>"
+msgstr ""
+"<code>\n"
+"SocksPort 0\n"
+"ORPort 443\n"
+"BridgeRelay 1\n"
+"Exitpolicy reject *:*\n"
+"</code>"
+
+#. type: Content of: <div><p><ul><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:157
+msgid ""
+"<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">or using Vidalia</a>:<br /> <img src="
+"\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges-setup.png\" alt=\"Vidalia's Sharing settings "
+"page\" />"
+msgstr ""
+"<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">eller ved bruk av Vidalia</a>:<br /> "
+"<img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges-setup.png\" alt=\"Vidalia sin side for "
+"Deling\" />"
+
+# Feilmeldingen er ikke oversatt til norsk
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:163
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you get \"Could not bind to 0.0.0.0:443: Permission denied\" errors on "
+"startup, you'll need to pick a higher ORPort (e.g. 8080) or do <a href="
+"\"<wiki>TorFAQ#Myfirewallonlyallowsafewoutgoingports.\">some complex port "
+"forwarding</a>."
+msgstr ""
+"Hvis du får opp feilmeldinger som \"Could not bind to 0.0.0.0:443: Permission "
+"denied\" trenger du å velge en høyere ORPort (f.eks. 8080) eller gjøre <a hr"
+"ef=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerForFirew"
+"alledClients\">noen kompliserte portordninger</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:170
+msgid ""
+"When configured as a bridge, your server will <b>not</b> appear in the "
+"public Tor network."
+msgstr ""
+"Når konfigurert som en bro vil <b>ikke</b> din server dukke opp i det "
+"offentlige Tor-nettverket"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:175
+msgid ""
+"Your bridge relay will automatically publish its address to the bridge "
+"authority, which will give it out via https or email as above. You can also "
+"tell a user about your bridge directly: if you're using Vidalia, you can "
+"copy-and-paste the bridge address from the Settings window. If you're on "
+"Linux or BSD, you can construct the bridge address manually using the <a "
+"href=\"#Understanding\">format above</a> (you can find the fingerprint in "
+"your Tor log files or in <tt>/var/lib/tor/fingerprint</tt> depending on your "
+"platform)."
+msgstr ""
+"Din brorelé vil automatisk publisere sin adresse til broautoriteten, som vil "
+"gi det ut via HTTPS eller epost som ovenfor. Du kan også fortelle en bruker "
+"om å bruke broen direkte: hvis du bruker Vidalia så kan du kopiere-og-lim-"
+"inn broadressen fra vinduet \"Innstillinger\". Hvis du er på Linux eller BSD "
+"så kan du konstruere broadressen manuelt med å bruke <a "
+"href=\"#Understanding\">formatet ovenfor</a> (du kan finne fingeravtrykket i "
+"din Tor-loggfil eller i <tt>/var/lib/tor/fingerprint</tt>, avhengig av din "
+"plattform)."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:186
+msgid ""
+"If you would like to learn more about our bridge design from a technical "
+"standpoint, please read the <a href=\"<gitblob>doc/spec/bridges-spec.txt"
+"\">Tor bridges specification</a>. If you're interested in running an "
+"unpublished bridge or other non-standard uses, please do read the "
+"specification."
+msgstr ""
+"Hvis du vil vite mer om designet rundt en bro fra et mer teknisk standpunkt "
+"så kan du lese <a href=\"<gitblob>doc/spec/bridges-spec.txt\">Tor-"
+"brospesifikasjoner</a>. Hvis du er interessert i å kjøre en upublisert bro, "
+"eller til ukonvensjonell bruk av annet slag, vennligst les spesifikasjonene."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges. If "
+#~ "you don't see a video below, view it at <a href=\"http://www.youtube.com/"
+#~ "thetorproject\">Youtube: Freedom4Internet</a> Know of a better video, or one "
+#~ "translated into your language? Let us know!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Freedom House har produsert en video om hvordan man skal skaffe og bruke Tor-"
+#~ "broer. Du kan se videoen hos <a href=\"http://www.youtube.com/"
+#~ "freedom4internet\">: Using Bridge Relays to Access Tor</a>. Kjenner du til "
+#~ "en bedre video, eller én oversatt til ditt språk? Fortell oss om det!"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "manually <a href=\"https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/"
+#~ "TheOnionRouter/TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean\">edit your "
+#~ "torrc file</a> to be just these four lines:<br />"
+#~ msgstr ""
+#~ "manuelt <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/"
+#~ "TorFAQ#torrc\">rediger din torrc-fil</a> til kun disse fire linjene:<br />"

Added: translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.download.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.download.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/projects/runatest/po/nb/1-high.download.po	2010-09-18 19:54:41 UTC (rev 23234)
@@ -0,0 +1,655 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-23 20:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-16 11:14-0600\n"
+"Last-Translator: Cato Auestad <c2auestad at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:9
+msgid "Available Tor Bundles"
+msgstr "Tilgjengelige Tor-pakker"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:13
+msgid ""
+"Warning: Want Tor to really work? ...then please don't just install it and "
+"go on. You need to change some of your habits, and reconfigure your "
+"software! Tor by itself is NOT all you need to maintain your anonymity. "
+"Please take time to read the <a href=\"#Warning\">warning</a> to familiarize "
+"yourself with the pitfalls and limits of Tor."
+msgstr ""
+"Advarsel: Vil du at Tor skal virkelig virke? ... så vennligst ikke bare "
+"installer det og fortsett. Du trenger å forandre noen vaner og omkonfigurere "
+"programvaren! Tor i seg selv er IKKE alt du trenger for å beskytte din "
+"anonymitet. Vennligst ta tid til å lese <a href=\"#Warning\">advarsel</a> for "
+"å gjøre deg kjent med fordeler og ulemper med Tor."
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:25 /tmp/WAHNsuaupO.xml:313
+msgid "Operating System"
+msgstr "Operativsystem"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:26 /tmp/WAHNsuaupO.xml:314
+msgid "Download Stable"
+msgstr "Last ned stabil"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:27 /tmp/WAHNsuaupO.xml:315
+msgid "Download Unstable"
+msgstr "Last ned ustabil"
+
+#. type: Content of: <div><table><thead><tr><th>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:28 /tmp/WAHNsuaupO.xml:316
+msgid "Installation and Configuration"
+msgstr "Innstallasjon og konfigurasjon"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:34
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Windows<br /> <small><em>Windows "
+"7, Vista, XP, 2003 Server</em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Windows<br /> <small><em>Windows 7, "
+"Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:38
+msgid ""
+"<a href=\"<package-win32-bundle-stable>\"><version-win32-bundle-stable></a> "
+"(<a href=\"<package-win32-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-win32-bundle-stable>\"><version-win32-bundle-stable></a> "
+"(<a href=\"<package-win32-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:42
+msgid ""
+"<a href=\"<package-win32-bundle-alpha>\"><version-win32-bundle-alpha></a> "
+"(<a href=\"<package-win32-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-win32-bundle-alpha>\"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a "
+"href=\"<package-win32-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:46 /tmp/WAHNsuaupO.xml:333
+msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Windows</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Windows</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:52
+msgid ""
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor Browser Bundle for Windows "
+"<br /> (Contains Tor, Vidalia, Torbutton, Polipo, and Firefox)"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor Nettleser Pakke til Windows <br "
+"/> (Innholder Tor, Vidalia, Torbutton, Polipo, og Firefox)"
+
+#. PO4ASHARPBEGIN Translators should link to the Browser Bundle for their language,PO4ASHARPEND
+#. PO4ASHARPBEGIN e.g. _ru.exe Russian, _de.exe for Deutsch, etc.PO4ASHARPEND
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:57
+msgid ""
+"<a href=\"torbrowser/dist/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe"
+"\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-browser-"
+"<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"torbrowser/dist/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe"
+"\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-browser"
+"-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:63
+msgid "<a href=\"<page torbrowser/index>\">Windows Browser Bundle</a>"
+msgstr "<a href=\"<page torbrowser/index>\">Windows Nettleser Pakke</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:69
+msgid ""
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor IM Browser Bundle for Windows "
+"<br />(Contains Tor, Vidalia, Torbutton, Polipo, Firefox, and Pidgin)"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/distros/windows.png\" /> Tor IM Leser Pakke til Windows <br "
+"/>(Inneholder Tor, Vidalia, Torbutton, Polipo, Firefox, og Pidgin)"
+
+#. PO4ASHARPBEGIN Translators should link to the IM Browser Bundle for their language,PO4ASHARPEND
+#. PO4ASHARPBEGIN e.g. _ru.exe Russian, _de.exe for Deutsch, etc.PO4ASHARPEND
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:74
+msgid ""
+"<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US."
+"exe\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser-"
+"<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-browser-<version-torimbrowserbundle>_en-"
+"US.exe\"><version-torbrowser-tor></a> (<a href=\"torbrowser/dist/tor-im-"
+"browser-<version-torimbrowserbundle>_en-US.exe.asc\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:80
+msgid "<a href=\"<page torbrowser/index>\">Windows IM Browser Bundle</a>"
+msgstr "<a href=\"<page torbrowser/index>\">Windows IM Leser Pakke</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:86
+msgid ""
+"<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>Intel Only</"
+"em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>Intel "
+"Only</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:90
+msgid ""
+"<a href=\"<package-osx-bundle-stable>\"><version-osx-bundle-stable></a> (<a "
+"href=\"<package-osx-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-osx-bundle-stable>\"><version-osx-bundle-stable></a> (<a "
+"href=\"<package-osx-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:93
+msgid ""
+"<a href=\"<package-osx-bundle-alpha>\"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a "
+"href=\"<package-osx-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-osx-bundle-alpha>\"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href"
+"=\"<package-osx-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:97 /tmp/WAHNsuaupO.xml:115
+#: /tmp/WAHNsuaupO.xml:350 /tmp/WAHNsuaupO.xml:367
+msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Mac OS X</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Mac OS X</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:103
+msgid ""
+"<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>PowerPC Only</"
+"em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/distros/apple.png\" /> Mac<br /> <small><em>Kun "
+"PowerPC</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:107
+msgid ""
+"<a href=\"<package-oldosx-bundle-stable>\"><version-oldosx-bundle-stable></"
+"a> (<a href=\"<package-oldosx-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-oldosx-bundle-stable>\"><version-oldosx-bundle-stable></a> "
+"(<a href=\"<package-oldosx-bundle-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:111
+msgid ""
+"<a href=\"<package-oldosx-bundle-alpha>\"><version-oldosx-bundle-alpha></a> "
+"(<a href=\"<package-oldosx-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-oldosx-bundle-alpha>\"><version-oldosx-bundle-alpha></a> "
+"(<a href=\"<package-oldosx-bundle-alpha-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:121
+msgid ""
+"<img src=\"images/distros/generic.png\" /> Linux/Unix packages<br /> "
+"<small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/distros/generic.png\" /> Linux/Unix pakker<br /> "
+"<small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:125 /tmp/WAHNsuaupO.xml:377
+msgid "<a href=\"<page download-unix>\">Linux/Unix download page</a>"
+msgstr "<a href=\"<page download-unix>\">Linux/Unix nedlastingside</a>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:128 /tmp/WAHNsuaupO.xml:380
+msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Linux/BSD/Unix</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Linux/BSD/Unix</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:135
+msgid "<a id=\"packagediff\"></a>"
+msgstr "<a id=\"packagediff\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:136
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#packagediff\">What's the difference between "
+"Stable &amp; Unstable?</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#packagediff\">Hva er forskjellen mellom Stabil &amp; "
+"Ustabil?</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:139
+msgid ""
+"Stable packages are released when we believe the features and code will not "
+"change for many months."
+msgstr ""
+"Stabile pakker er utgitt når vi mener at funksjonene og koden ikke vil "
+"forandre seg på flere måneder."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:143
+msgid ""
+"Unstable packages are released so you can help us test new features and "
+"bugfixes. Even though they have a higher version number than the stable "
+"versions listed above, there is a much higher chance of serious reliability "
+"and security bugs in these downloads. Please be prepared to <a href="
+"\"https://bugs.torproject.org/\">report bugs</a>."
+msgstr ""
+"Ustabile pakker er utgitt slik at du kan hjelpe oss med å teste nye "
+"funksjoner og for å finne eventuelle feil. Fordi om de har et høyere "
+"versjonnummer enn stabile versjoner listet ovenfor, er det mye større sjanse "
+"for seriøse feil i drift og sikkerhet i disse nedlastingene. Vennligst vær "
+"forberedt på å <a href=\"https://bugs.torproject.org/\">melde inn feil</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:154
+msgid ""
+"Tor is distributed as <a href=\"http://www.fsf.org/\">Free Software</a> "
+"under the <a href=\"<gitblob>LICENSE\">3-clause BSD license</a>. The bundles "
+"also include <a href=\"<page vidalia/index>\">Vidalia</a> and <a href="
+"\"http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/\">Polipo</a>, which are "
+"supporting applications distributed under the GNU GPL."
+msgstr ""
+"Tor er distribuert som <a href=\"http://www.fsf.org/\">fri programvare</a> "
+"under <a href=\"<gitblob>LICENSE\">3-clause BSD license</a>. Pakken inneholder "
+"også <a href=\"<page vidalia/index>\">Vidalia</a> og <a "
+"href=\"http://www.privoxy.org/\">Privoxy</a> som begge er programmer "
+"distribuert under GNU GPL-lisensen."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:161
+msgid ""
+"There is no fee for installing Tor, or using the Tor network, but if you "
+"want Tor to become faster and more usable please consider <a href=\"<page "
+"donate>\">making a tax-deductible donation to The Tor Project</a>."
+msgstr ""
+"Det er ingen utgift i å laste ned og installere Tor, ei heller å bruke Tor "
+"nettverket, men hvis du vil gjøre Tor raskere og mer brukervennlig så vær så "
+"snill og vurder å gjøre en <a href=\"<page donate>\">mva-fri donasjon til "
+"Tor-prosjektet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:170
+msgid ""
+"To keep informed of security advisories and new stable releases, subscribe "
+"to the <a href=\"http://archives.seul.org/or/announce/\">or-announce mailing "
+"list</a> (you will be asked to confirm via email). You can also <a href="
+"\"http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce\">watch the "
+"list's RSS feed</a>."
+msgstr ""
+"For å forbli informert om sikkerhetsråd og nye stabile utgivelser, meld deg "
+"på <a href=\"http://archives.seul.org/or/announce/\">or-announce "
+"epostliste</a> (du vil bli spurt om å bekrefte via epost). Du kan også <a "
+"href=\"http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce\">følge med "
+"listens RSS-feed</a>."
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><div><link>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:177
+msgid "Tor Project OR-announce"
+msgstr "Tor-prosjektet OR-announce"
+
+#. type: Content of: <div><div><form>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:180
+msgid ""
+"<input type=\"hidden\" name=\"mlist\" value=\"or-announce\"/> <input type="
+"\"hidden\" name=\"subscribe\" value=\"1\"/> <input type=\"hidden\" name="
+"\"host\" value=\"freehaven.net\"/> <input name=\"email\" size=\"15\"/> "
+"<input type=\"submit\" value=\"subscribe to or-announce\"/>"
+msgstr ""
+"<input type=\"hidden\" name=\"mlist\" value=\"or-announce\"/> <input type=\"hidden\" "
+"name=\"subscribe\" value=\"1\"/> <input type=\"hidden\" name=\"host\" "
+"value=\"freehaven.net\"/> <input name=\"email\" size=\"15\"/> <input type=\"submit\" "
+"value=\"subscribe to or-announce\"/>"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:190
+msgid "<a id=\"Warning\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Warning\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:191
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#Warning\">Warning: Want Tor to really work?</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#Warning\">Advarsel: Vil du at Tor virkelig skal "
+"fungere?</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:195
+msgid ""
+"...then please don't just install it and go on. You need to change some of "
+"your habits, and reconfigure your software! Tor by itself is <em>NOT</em> "
+"all you need to maintain your anonymity. There are several major pitfalls "
+"to watch out for:"
+msgstr ""
+"... så vennligst ikke bare installer det og fortsett. Du trenger å forandre "
+"noen vaner og omkonfigurere programvaren! Tor i seg selv er <em>IKKE</em> "
+"alt du trenger for å beskytte din anonymitet. Det er flere store hull man må "
+"passe på:"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:203
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor only protects Internet applications that are configured to send their "
+"traffic through Tor &mdash; it doesn't magically anonymize all your traffic "
+"just because you install it. We recommend you use <a href=\"http://www."
+"mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html\">Firefox</a> with the <a href="
+"\"<page torbutton/index>\">Torbutton</a> extension."
+msgstr ""
+"Tor beskytter kun internett-programmer som er konfigurert til å sende deres "
+"trafikk gjennom Tor &mdash; det betyr ikke at all trafikk magisk blir "
+"anonymisert bare fordi du innstallerer det. Vi anbefaler at du bruker <a "
+"href=\"http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html\">Firefox</a> med "
+"en <a href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">Torbutton</a> "
+"utvidelse."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:211
+msgid ""
+"Torbutton blocks browser plugins such as Java, Flash, ActiveX, RealPlayer, "
+"Quicktime, Adobe's PDF plugin, and others: they can be manipulated into "
+"revealing your IP address. For example, that means Youtube is disabled. If "
+"you really need your Youtube, you can <a href=\"<page torbutton/faq>#noflash"
+"\">reconfigure Torbutton</a> to allow it; but be aware that you're opening "
+"yourself up to potential attack. Also, extensions like Google toolbar look "
+"up more information about the websites you type in: they may bypass Tor and/"
+"or broadcast sensitive information. Some people prefer using two browsers "
+"(one for Tor, one for unsafe browsing)."
+msgstr ""
+"Torbutton blokkerer plugin-er til nettleseren som Java, Flash, ActiveX, "
+"RealPlayer, Quicktime, Adobe sin PDF-plugin, og andre: Disse kan lett bli "
+"manipulert til å gi ut din IP-adresse. For eksempel, så betyr dette at "
+"YouTube vil bli deaktivert. Hvis du virkelig trenger YouTube kan du <a "
+"href=\"<page torbutton/faq>#noflash\">omkonfigurere Torbutton</a> til å "
+"tillate det; men ha i mente at du åpner deg selv opp til potensielle angrep. "
+"Også, utvidelser som Google Toolbar blar opp mer informasjon om nettsider "
+"du besøker: Disse kan gå forbi Tor og/eller videresende sensitive "
+"informasjon. Noen foretrekker å bruke to nettlesere (en for Tor, og en for "
+"utrygg nettlesing)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:224
+msgid ""
+"Beware of cookies: if you ever browse without Tor and a site gives you a "
+"cookie, that cookie could identify you even when you start using Tor again. "
+"Torbutton tries to handle your cookies safely. <a href=\"https://addons."
+"mozilla.org/firefox/82/\">CookieCuller</a> can help protect any cookies you "
+"do not want to lose."
+msgstr ""
+"Vær obs på informasjonskapsler: Hvis du er på internett uten Tor og en "
+"nettside gir deg en informasjonskapsel, så kan nettsiden identifisere deg "
+"neste gang du besøker siden, om du så har Tor aktivert eller ei. Torbutton "
+"prøver å behandle dine informasjonskapsler trygt. <a "
+"href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/82/\">CookieCuller</a>kan hjelpe deg "
+"med å beskytte deg mot informasjonskapsler du ikke vil miste."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:232
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor anonymizes the origin of your traffic, and it encrypts everything "
+"between you and the Tor network and everything inside the Tor network, but "
+"<a href=\"<wiki>TorFAQ#SoImtotallyanonymousifIuseTor\">it can't encrypt your "
+"traffic between the Tor network and its final destination.</a> If you are "
+"communicating sensitive information, you should use as much care as you "
+"would on the normal scary Internet &mdash; use HTTPS or other end-to-end "
+"encryption and authentication."
+msgstr ""
+"Tor anonymiserer hvor din trafikk stammer fra, og krypterer alt mellom deg "
+"og Tor-nettverket, og samtidig alt innenfor Tor-nettverket. Men <a href=\"htt"
+"ps://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers\">de"
+"t kan ikke kryptere trafikken mellom Tor-nettverket og målet du sender "
+"trafikken til.</a> Hvis du sender sensitiv informasjon, burde du bruke like "
+"mye forsiktighet som du ville hvis du hadde brukt internett normalt &mdash; "
+"med HTTPS eller annen kryptering og autentisering."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:243
+msgid ""
+"While Tor blocks attackers on your local network from discovering or "
+"influencing your destination, it opens new risks: malicious or misconfigured "
+"Tor exit nodes can send you the wrong page, or even send you embedded Java "
+"applets disguised as domains you trust. Be careful opening documents or "
+"applications you download through Tor, unless you've verified their "
+"integrity."
+msgstr ""
+"Fordi om Tor blokkerer angripere på ditt lokale nettverk fra å finne ut "
+"eller gi innflytelse på ditt mål, åpner det fortsatt egne risikoer: "
+"feilkonfigurerte eller ondsinnede Tor-noder kan sende deg til feil plass, "
+"eller til og med sende deg til innebygde Java applets som er forkledd som "
+"domener du tror du kan stole på.  "
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:252
+msgid "<br />"
+msgstr "<br />"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:254
+msgid ""
+"Be smart and learn more. Understand what Tor does and does not offer. This "
+"list of pitfalls isn't complete, and we need your help <a href=\"<page "
+"volunteer>#Documentation\">identifying and documenting all the issues</a>."
+msgstr ""
+"Vær smart og lær mer. Forstå hva Tor tilbyr og ikke tilbyr. Denne listen av "
+"hull er ikke fullstendig, og vi trenger din hjelp til å <a href=\"<page "
+"volunteer>#Documentation\">identifisere og dokumentere alle problemer</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:264
+#, fuzzy
+msgid ""
+"See our <a href=\"<page verifying-signatures>\">instructions on verifying "
+"package signatures</a>, which allows you to make sure you've downloaded the "
+"file we intended you to get."
+msgstr ""
+"Se vår <a href=\"<page verifying-signatures>\">Ofte Stilte Spørsmål-side om "
+"hvordan man skal bekrefte pakkesignaturer</a>, som tillater deg å være "
+"sikker på at du har lastet ned den filen vi ville at du skulle få."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:270
+msgid ""
+"If you would like to research any past release of Tor source, packages, or "
+"other binaries, see <a href=\"http://archive.torproject.org/tor-package-"
+"archive/\">the archive</a>."
+msgstr ""
+"Hvis du vil undersøke noen eldre versjoner av Tor sin kildekode, pakker "
+"eller andre kjørbare filer, se <a href=\"http://archive.torproject.org/tor-"
+"package-archive/\">arkivet</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:276
+msgid ""
+"See the <a href=\"<page documentation>#Developers\">developer documentation</"
+"a> for instructions on fetching Tor from Git to get the very latest "
+"development version source code. You can also download the <a href=\"dist/"
+"\">Privoxy source</a> or <a href=\"dist/vidalia-bundles/?C=M;O=D\">Vidalia "
+"source</a>."
+msgstr ""
+"Se <a href=\"<page documentation>#Developers\">utviklerdokumentasjon</a> for "
+"instruksjoner på hvordan man kan skaffe Tor fra Git for å få kildekoden til "
+"den helt nyeste utviklerversjonen. Du kan også laste ned <a "
+"href=\"dist/\">kildekoden til Privoxy</a> eller <a href=\"dist/vidalia-"
+"bundles/?C=M;O=D\">kildekoden til Vidalia</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:287
+msgid ""
+"If you have trouble downloading Tor from this site, here is a <a href="
+"\"<page mirrors>\">list of sites mirroring the Tor site</a>."
+msgstr ""
+"Hvis du har problemer med å laste ned Tor fra denne siden så kan se på en <a "
+"href=\"<page mirrors>\">liste av sider som speiler Tor-siden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:291
+msgid "<a id=\"ChangeLog\"></a> <a id=\"Stable\"></a> <a id=\"Testing\"></a>"
+msgstr "<a id=\"ChangeLog\"></a> <a id=\"Stable\"></a> <a id=\"Testing\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:295
+#, fuzzy
+msgid ""
+"For a list of what has changed in each stable Tor release, see the <a href="
+"\"<gitblobstable>ReleaseNotes\">ReleaseNotes</a>. For a list of changes in "
+"both stable and development versions, see the <a href=\"<gitblob>ChangeLog"
+"\">ChangeLog</a>."
+msgstr ""
+"For en liste over hva som har forandret seg i hver stabile utgave av Tor, se "
+"<a href=\"<gitblob>ReleaseNotes\">utgivelses notater</a>. For en liste av "
+"forandringer i både stabil- og utviklerversjonen, se <a "
+"href=\"<gitblob>ChangeLog\">forandrings loggen</a>."
+
+#. type: Content of: <div>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:303
+msgid "<a id=\"Dev\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Dev\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:304
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Dev\">Expert Packages &amp; Source Code</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Dev\">Ekspertpakker &amp; Kildekode</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:307
+msgid ""
+"Expert packages only contain Tor. In all cases, you must configure Tor on "
+"your own."
+msgstr ""
+"Ekspertpakker inneholder kun Tor. Du er nødt til å konfigurere Tor helt på "
+"egenhånd hvis du velger denne."
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:322
+msgid ""
+"<img src=\"images/ico-win.png\" /> Windows (Contains only Tor)<br /> "
+"<small><em>Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/ico-win.png\" /> Windows (Inneholder bare Tor)<br /> "
+"<small><em>Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:326
+msgid ""
+"<a href=\"<package-win32-stable>\"><version-win32-stable></a> (<a href="
+"\"<package-win32-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-win32-stable>\"><version-win32-stable></a> (<a href"
+"=\"<package-win32-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:329
+msgid ""
+"<a href=\"<package-win32-alpha>\"><version-win32-alpha></a> (<a href="
+"\"<package-win32-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-win32-alpha>\"><version-win32-alpha></a> (<a href"
+"=\"<package-win32-alpha-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:339
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<img src=\"images/ico-osx-uni.png\" /> Mac (Contains only Tor)<br /> "
+"<small><em>Intel Only, no Snow Leopard (10.6) support</em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/ico-osx-uni.png\" /> Mac (Inneholder bare Tor)<br /> "
+"<small><em>Kun Intel</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:343
+msgid ""
+"<a href=\"<package-osx-stable>\"><version-osx-stable></a> (<a href="
+"\"<package-osx-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-osx-stable>\"><version-osx-stable></a> (<a href=\"<package-"
+"osx-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:346
+msgid ""
+"<a href=\"<package-osx-alpha>\"><version-osx-alpha></a> (<a href=\"<package-"
+"osx-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-osx-alpha>\"><version-osx-alpha></a> (<a href=\"<package-"
+"osx-alpha-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:356
+msgid "Mac (Contains only Tor)<br /> <small><em>PowerPC Only</em></small>"
+msgstr "Mac (Inneholder bare Tor)<br /> <small><em>Kun PowerPC</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:360
+msgid ""
+"<a href=\"<package-oldosx-stable>\"><version-oldosx-stable></a> (<a href="
+"\"<package-oldosx-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-oldosx-stable>\"><version-oldosx-stable></a> (<a href"
+"=\"<package-oldosx-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:363
+msgid ""
+"<a href=\"<package-oldosx-alpha>\"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="
+"\"<package-oldosx-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-oldosx-alpha>\"><version-oldosx-alpha></a> (<a href"
+"=\"<package-oldosx-alpha-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:373
+msgid ""
+"<img src=\"images/ico-tux.png\" /> Linux/Unix packages (Contains only Tor)"
+"<br /> <small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
+msgstr ""
+"<img src=\"images/ico-tux.png\" /> Linux/Unix pakker (Inneholder bare Tor)<br "
+"/> <small><em>Redhat/CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE</em></small>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:386
+msgid ""
+"Source tarballs<br /> <kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/"
+"tor</kbd>"
+msgstr ""
+"Kildekode tar-fil<br /> <kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; "
+"src/or/tor</kbd>"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:390
+msgid ""
+"<a href=\"<package-source-stable>\"><version-stable></a> (<a href=\"<package-"
+"source-stable-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-source-stable>\"><version-stable></a> (<a href=\"<package-"
+"source-stable-sig>\">sig</a>)"
+
+#. type: Content of: <div><table><tr><td>
+#: /home/runa/tor/website/en/download.wml:394
+msgid ""
+"<a href=\"<package-source-alpha>\"><version-alpha></a> (<a href=\"<package-"
+"source-alpha-sig>\">sig</a>)"
+msgstr ""
+"<a href=\"<package-source-alpha>\"><version-alpha></a> (<a href=\"<package-"
+"source-alpha-sig>\">sig</a>)"

Added: translation/trunk/projects/runatest/po/nb/docs/3-low.debian.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/runatest/po/nb/docs/3-low.debian.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/projects/runatest/po/nb/docs/3-low.debian.po	2010-09-18 19:54:41 UTC (rev 23234)
@@ -0,0 +1,277 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-15 17:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.5.3\n"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:11
+msgid "<a id=\"debian\"></a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:12
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#debian\">Option one: Tor on Debian lenny, Debian "
+"sid, or Debian testing</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:14 /tmp/LoR_C_qp1J.xml:41
+#: /tmp/LoR_C_qp1J.xml:100 /tmp/LoR_C_qp1J.xml:135
+msgid "<br />"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:17
+msgid ""
+"If you're using Debian stable (lenny), unstable (sid), or testing (squeeze), "
+"just run<br /> <tt>apt-get install tor tor-geoipdb</tt> as root."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:24
+msgid ""
+"Note that this might not always give you the latest stable Tor version, but "
+"you will receive important security fixes. To make sure that you're running "
+"the latest stable version of Tor, see option two below."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:30 /tmp/LoR_C_qp1J.xml:81
+#: /tmp/LoR_C_qp1J.xml:126 /tmp/LoR_C_qp1J.xml:169
+msgid ""
+"Now Tor is installed and running. Move on to <a href=\"<page docs/tor-doc-"
+"unix>#polipo\">step two</a> of the \"Tor on Linux/Unix\" instructions."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:35
+msgid "<hr /> <a id=\"ubuntu\"></a> <a id=\"packages\"></a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:39
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#ubuntu\">Option two: Tor on Ubuntu or Debian</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:44
+msgid ""
+"<b>Do not use the packages in Ubuntu's universe.</b> They are unmaintained "
+"and out of date. That means you'll be missing stability and security fixes."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:50
+msgid ""
+"You'll need to set up our package repository before you can fetch Tor. "
+"First, you need to figure out the name of your distribution. If you're using "
+"Ubuntu 10.04 it's \"lucid\", 9.10 is \"karmic\", 9.04 is \"jaunty\", 8.10 is "
+"\"intrepid\", and 8.04 is \"hardy\". If you're using Debian Etch, it's \"etch"
+"\", and Debian Lenny is \"lenny\". Then add this line to your <tt>/etc/apt/"
+"sources.list</tt> file:<br />"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:58
+#, no-wrap
+msgid "deb   http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:60
+msgid ""
+"where you put the codename of your distribution (i.e. etch, lenny, sid, "
+"lucid, karmic, jaunty, intrepid, hardy or whatever it is) in place of &lt;"
+"DISTRIBUTION&gt;."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:66
+msgid ""
+"Then add the gpg key used to sign the packages by running the following "
+"commands at your command prompt:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:69
+#, no-wrap
+msgid ""
+"gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89\n"
+"gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:72
+msgid ""
+"Now refresh your sources and install Tor by running the following commands "
+"(as root) at your command prompt:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:75
+#, no-wrap
+msgid ""
+"apt-get update\n"
+"apt-get install tor tor-geoipdb\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:87
+msgid ""
+"The DNS name <code>deb.torproject.org</code> is actually a set of "
+"independent servers in a DNS round robin configuration. If you for some "
+"reason cannot access it you might try to use the name of one of its part "
+"instead. Try <code>deb-master.torproject.org</code>, <code>mirror."
+"netcologne.de</code> or <code>tor.mirror.youam.de</code>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:95
+msgid "<hr /> <a id=\"development\"></a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:98
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#development\">Option three: Using the "
+"development branch of Tor on Debian or Ubuntu</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:102
+msgid ""
+"If you want to use the <a href=\"<page download>#packagediff\">development "
+"branch</a> of Tor instead (more features and more bugs), you need to add a "
+"different set of lines to your <tt>/etc/apt/sources.list</tt> file:<br />"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:107
+#, no-wrap
+msgid ""
+"deb   http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main\n"
+"deb   http://deb.torproject.org/torproject.org experimental-&lt;DISTRIBUTION&gt; main\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:110
+msgid ""
+"where you again substitute the name of your distro (etch, lenny, sid, lucid, "
+"karmic, jaunty, intrepid, hardy) in place of &lt;DISTRIBUTION&gt;."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:116
+msgid "Then run the following commands at your command prompt:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:118
+#, no-wrap
+msgid ""
+"gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89\n"
+"gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -\n"
+"apt-get update\n"
+"apt-get install tor tor-geoipdb\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:131
+msgid "<hr /> <a id=\"source\"></a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:134
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#source\">Building from source</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:138
+msgid ""
+"If you want to build your own debs from source you must first add an "
+"appropriate <tt>deb-src</tt> line to <tt>sources.list</tt>."
+msgstr ""
+
+#. PO4ASHARPBEGIN For the stable version.PO4ASHARPEND
+#. PO4ASHARPBEGIN For the unstable version.PO4ASHARPEND
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:141
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main\n"
+"\n"
+"\n"
+"deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main\n"
+"deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org experimental-&lt;DISTRIBUTION&gt; main\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:148
+msgid ""
+"You also need to install the necessary packages to build your own debs and "
+"the packages needed to build Tor:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:151
+#, no-wrap
+msgid ""
+"apt-get install build-essential fakeroot devscripts\n"
+"apt-get build-dep tor\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:154
+msgid "Then you can build Tor in ~/debian-packages:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:156
+#, no-wrap
+msgid ""
+"mkdir ~/debian-packages; cd ~/debian-packages\n"
+"apt-get source tor\n"
+"cd tor-*\n"
+"debuild -rfakeroot -uc -us\n"
+"cd ..\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:162
+msgid "Now you can install the new package:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p><pre>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:164
+#, no-wrap
+msgid "sudo dpkg -i tor_*.deb\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:174
+msgid "<hr />"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/code/website/docs/en/debian.wml:176
+msgid ""
+"If you have suggestions for improving this document, please <a href=\"<page "
+"contact>\">send them to us</a>. Thanks!"
+msgstr ""More information about the tor-commits mailing list