[or-cvs] r22334: {translation} Commit from The Tor Translation Portal by user runa. 29 of 3 (translation/trunk/projects/orbot/nb)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Sat May 15 18:53:37 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-05-15 18:53:37 +0000 (Sat, 15 May 2010)
New Revision: 22334

Modified:
   translation/trunk/projects/orbot/nb/strings.po
Log:
Commit from The Tor Translation Portal by user runa. 29 of 32 messages translated (0 fuzzy).

Modified: translation/trunk/projects/orbot/nb/strings.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/orbot/nb/strings.po	2010-05-15 18:32:00 UTC (rev 22333)
+++ translation/trunk/projects/orbot/nb/strings.po	2010-05-15 18:53:37 UTC (rev 22334)
@@ -2,97 +2,96 @@
 # Copyright (C) YEAR The Tor Project, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-05-15 19:39+0300\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-15 12:48-0600\n"
+"Last-Translator: Runa Sandvik <runa.sandvik at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
+"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:3
 #, no-wrap
 msgid "Orbot"
-msgstr ""
+msgstr "Orbot"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:4
 #, no-wrap
 msgid "0.0.5"
-msgstr ""
+msgstr "0.0.5"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:5
 #, no-wrap
 msgid "http://orbot/"
-msgstr ""
+msgstr "http://orbot/"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:6
 #, no-wrap
 msgid "http://check.torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "http://check.torproject.org"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:7
 #, no-wrap
 msgid "https://check.torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "https://check.torproject.org"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:8
 #, no-wrap
 msgid "https://check.torproject.org/?TorButton=true"
-msgstr ""
+msgstr "https://check.torproject.org/?TorButton=true"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:9
 #, no-wrap
 msgid "start and stop Tor"
-msgstr ""
+msgstr "start og stopp Tor"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:10
 #, no-wrap
 msgid "torproxyservice"
-msgstr ""
+msgstr "torproxyservice"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:12
 #, no-wrap
 msgid "Orbot is starting..."
-msgstr ""
+msgstr "Orbot starter..."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:13
 #, no-wrap
 msgid "Connected to the Tor network"
-msgstr ""
+msgstr "Tilkoblet Tor-nettverket"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:14
 #, no-wrap
 msgid "\"Orbot is Deactivated"
-msgstr ""
+msgstr "\"Orbot er deaktivert"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:15
 #, no-wrap
 msgid "Orbot is shutting down"
-msgstr ""
+msgstr "Orbot skrur seg av"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:17
 #, no-wrap
 msgid "Starting Tor..."
-msgstr ""
+msgstr "Starter Tor..."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:18
@@ -104,13 +103,13 @@
 #: strings.xml:19
 #, no-wrap
 msgid "complete."
-msgstr ""
+msgstr "ferdig."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:20
 #, no-wrap
 msgid "waiting."
-msgstr ""
+msgstr "venter."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:22
@@ -120,66 +119,69 @@
 "applications to use HTTP proxy 127.0.0.1:8118 or SOCKS4A or SOCKS5 proxy "
 "127.0.0.1:9050"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Trafikken din er ikke anonym helt enda! Vær vennlig og konfigurer "
+"applikasjonene dine til å bruke HTTP proxy 127.0.0.1:8118 eller SOCKS4A "
+"eller SOCKS5 proxy 127.0.0.1:9050"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:23
 #, no-wrap
 msgid "Home"
-msgstr ""
+msgstr "Hjem"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:24
 #, no-wrap
 msgid "Browse"
-msgstr ""
+msgstr "Gå til"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:25
 #, no-wrap
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Innstillinger"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:26
 #, no-wrap
 msgid "Log"
-msgstr ""
+msgstr "Logg"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:27 strings.xml:34
 #, no-wrap
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "Hjelp"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:28
 #, no-wrap
 msgid "Apps"
-msgstr ""
+msgstr "Applikasjoner"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:29
 #, no-wrap
 msgid "Start"
-msgstr ""
+msgstr "Start"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:30
 #, no-wrap
 msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Stopp"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:35
 #, no-wrap
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "Avslutt"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:36
 #, no-wrap
 msgid "About"
-msgstr ""
+msgstr "Om"
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:38
@@ -190,6 +192,9 @@
 "Please visit https://www.torproject.org/docs/android.html for the latest "
 "information."
 msgstr ""
+"Orbot krever forskjellig konfigurasjon avhengig av hvilken versjon av "
+"Android du bruker.\n"
+"Se https://www.torproject.org/docs/android.html for oppdatert informasjon."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:41
@@ -200,6 +205,10 @@
 "the HTTP Proxy to 127.0.0.1 and port 8118, for HTTP traffic only (HTTP/S "
 "will not work)."
 msgstr ""
+"For ikke-rootede Android 1.x enheter (G1, MyTouch3G, Hero): Bruk nettleseren "
+"\"ProxySurf\" fra Android Market, og sett \n"
+"HTTP Proxy til 127.0.0.1 og port 8118 for kun HTTP trafikk (HTTP/S vil ikke "
+"fungere)."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:44
@@ -208,6 +217,8 @@
 "For Instant Messaging, try \"Beem\" in the market, and set the SOCKS5 proxy "
 "to 127.0.0.1 / port 9050."
 msgstr ""
+"For IM, prøv \"Beem\" fra Android Market. Sett SOCKS5 proxy til 127.0.0.1 med "
+"port 9050."
 
 #. type: Content of: <resources><string>
 #: strings.xml:46



More information about the tor-commits mailing list