[or-cvs] r22265: {translation} updated files from pootle (translation/trunk/projects/torbutton/pl)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Mon May 3 12:04:51 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-05-03 12:04:51 +0000 (Mon, 03 May 2010)
New Revision: 22265

Modified:
   translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.dtd.po
   translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.properties.po
Log:
updated files from pootle

Modified: translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.dtd.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.dtd.po	2010-05-03 12:03:56 UTC (rev 22264)
+++ translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.dtd.po	2010-05-03 12:04:51 UTC (rev 22265)
@@ -2,12 +2,12 @@
 #. extracted from src/chrome/locale/en/torbutton.dtd
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: Torbutton\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-07 15:30-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-17 11:30-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-27 11:30-0700\n"
 "Last-Translator: saint <kochambrowar at gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language-Team: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -416,11 +416,11 @@
 
 #: torbutton.prefs.no_proxies_on
 msgid "No Proxies for: "
-msgstr ""
+msgstr "Brak proxy dla: "
 
 #: torbutton.prefs.no_proxy_warning
 msgid "Warning: Avoid using any hostnames above"
-msgstr ""
+msgstr "Uwaga: Unikaj podawania nazw hostów powyżej"
 
 #: torbutton.prefs.disable_livemarks
 #, fuzzy
@@ -437,37 +437,39 @@
 
 #: torbutton.prefs.dtd_crucial
 msgid "(crucial)"
-msgstr ""
+msgstr "(ważne)"
 
 #: torbutton.prefs.update_torbutton_via_tor
 msgid "Redirect Torbutton updates through Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Przekieruj aktualizajce Torbutton przez Tora"
 
 #: torbutton.prefs.dodge_google_captcha
 msgid ""
 "Automatically use an alternate search engine when presented with a Google "
 "Captcha:"
 msgstr ""
+"Automatycznie używaj alternatywnej wyszukiwarki, gdy natrafisz na Google "
+"Captcha:"
 
 #: torbutton.prefs.engine1
 msgid "ixquick.com"
-msgstr ""
+msgstr "ixquick.com"
 
 #: torbutton.prefs.engine2
 msgid "Bing.com"
-msgstr ""
+msgstr "Bing.com"
 
 #: torbutton.prefs.engine3
 msgid "Yahoo.com"
-msgstr ""
+msgstr "Yahoo.com"
 
 #: torbutton.prefs.engine4
 msgid "scroogle.org"
-msgstr ""
+msgstr "scroogle.org"
 
 #: torbutton.prefs.fix_google_srch
 msgid "Strip platform and language off of Google Search Box queries"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń nazwę systemu i język z zapytań Google"
 
 #~ msgid "Disable updates during Tor usage (recommended)"
 #~ msgstr "Zablokuj aktualizacje podczas używania Tora (zalecane)"

Modified: translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.properties.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.properties.po	2010-05-03 12:03:56 UTC (rev 22264)
+++ translation/trunk/projects/torbutton/pl/torbutton.properties.po	2010-05-03 12:04:51 UTC (rev 22265)
@@ -2,12 +2,12 @@
 #. extracted from src/chrome/locale/en/torbutton.properties
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: Torbutton\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-06 18:45-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-17 12:18-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-27 12:18-0700\n"
 "Last-Translator: saint <kochambrowar at gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language-Team: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -67,6 +67,14 @@
 "To reload the tab in this Tor state, hit 'enter' in the URL location box.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Torbutton zablokował działalność z karty załadowanej w innym stanie Tora.\n"
+"\n"
+"Ma to na celu obejście błędów Firefoksa o numerach 409737 i 417869.\"\n"
+"Jeśli to okienko pojawiło się bez powodu, jedna z kart próbuje przeładować "
+"się w tle, i to zostało zablokowane.\n"
+"\n"
+"Aby przeładować tę kartę w tym stanie Tora, wciśnij 'enter' w pasku adresu.\n"
+"\n"
 
 #: torbutton.popup.plugin.warning
 msgid ""
@@ -129,6 +137,12 @@
 "Note: If you have fixed the problem, you can rerun the test in the Torbutton "
 "Proxy Preferences window to eliminate this warning."
 msgstr ""
+"Najnowszemu testowi proxy Tor nie udało się skorzystać z Tora.\n"
+"\n"
+"Na pewno chcesz włączyć mimo tego?\n"
+"\n"
+"Uwaga: Jeśli problem został poprawiony, możesz ponownie uruchomić test w "
+"oknie Preferencji Proxy Torbuttona, aby wyłączyć to ostrzeżenie."
 
 #: torbutton.popup.test.ff3_notice
 msgid ""
@@ -166,13 +180,15 @@
 
 #: torbutton.popup.external.title
 msgid "Load external content?"
-msgstr ""
+msgstr "Załadować zewnętrzną zawartość?"
 
 #: torbutton.popup.external.app
 msgid ""
 "An external application is needed to handle:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Zawnętrzna aplikacja jest wymagana, aby obsłużyć:\n"
+"\n"
 
 #: torbutton.popup.external.note
 msgid ""
@@ -180,6 +196,10 @@
 "\n"
 "NOTE: External applications are NOT Tor safe by default and can unmask you!\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"UWAGA: Zewnętrzne aplikacje NIE są domyślnie bezpieczne przy używaniu Tora i "
+"mogą Cię odkryć!\n"
 
 #: torbutton.popup.external.suggest
 msgid ""
@@ -189,6 +209,11 @@
 "or consider using a transparent Tor proxy like Amnesia LiveCD, torsocks, or "
 "TorVM.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Jesli ten plik jest niezaufany, powinno się go zachować do oglądania offline "
+"lub w maszynie wirtualnej,\n"
+"lub rozważyć używanie przezroczystego proxy Tor, jak Amnesia LiveCD, "
+"torsocks lub TorVM.\n"
 
 #: torbutton.popup.launch
 msgid "Launch application"
@@ -213,13 +238,15 @@
 
 #: torbutton.popup.captcha.title
 msgid "Avoid Google Captchas?"
-msgstr ""
+msgstr "Unikać Google Captcha?"
 
 #: torbutton.popup.captcha.ask
 msgid ""
 "Torbutton detected a Google Captcha. Would you like to be redirected to "
 "another search engine for this query?"
 msgstr ""
+"Torbutton wykrył Google Captcha. Czy chcesz, aby Cię przekierować na inną "
+"wyszukiwarkę dla tego zapytania?"
 
 #: torbutton.popup.captcha.always
 #, fuzzy
@@ -228,11 +255,11 @@
 
 #: torbutton.popup.redirect
 msgid "Redirect"
-msgstr ""
+msgstr "Przekieruj"
 
 #: torbutton.popup.no_redirect
 msgid "Don't Redirect"
-msgstr ""
+msgstr "Nie przekierowywuj"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Torbutton blocked changed-state history manipulation. This is to work "More information about the tor-commits mailing list