[or-cvs] r22350: {translation} Commit from The Tor Translation Portal by user runa. 37 of 3 (translation/trunk/projects/website/pl)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Sun May 16 12:21:56 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-05-16 12:21:56 +0000 (Sun, 16 May 2010)
New Revision: 22350

Modified:
   translation/trunk/projects/website/pl/1-high.bridges.po
Log:
Commit from The Tor Translation Portal by user runa. 37 of 37 messages translated (0 fuzzy).

Modified: translation/trunk/projects/website/pl/1-high.bridges.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/pl/1-high.bridges.po	2010-05-16 11:59:02 UTC (rev 22349)
+++ translation/trunk/projects/website/pl/1-high.bridges.po	2010-05-16 12:21:56 UTC (rev 22350)
@@ -21,23 +21,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 #
-#. type: Content of: <div>
 #: bridges.wml:9
 msgid "<a id=\"BridgeIntroduction\"></a>"
 msgstr "<a id=\"BridgeIntroduction\"></a>"
 
-#. type: Content of: <div><h2>
 #: bridges.wml:10
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#BridgeIntroduction\">Tor: Bridges</a>"
 msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#BridgeIntroduction\">Tor: Mostki</a>"
 
-#. type: Content of: <div>
-#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:11 /tmp/aks63R_ARE.xml:75
-#: /tmp/aks63R_ARE.xml:98 /tmp/aks63R_ARE.xml:121 /tmp/aks63R_ARE.xml:145
-msgid "<hr />"
-msgstr "<hr />"
-
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:14
 msgid ""
 "Bridge relays (or \"bridges\" for short) are Tor relays that aren't listed "
@@ -49,12 +40,11 @@
 msgstr ""
 "Mostkowe przekaźniki sieci (lub po prostu \"mostki\") to węzły sieci Tora, "
 "które niesą wpisane do głównego katalogu. Jako że nie ma pełnej publicznej "
-"listy mostków,to nawet jeśli Twój dostawca internetu blokuje połączenia do "
+"listy mostków, to nawet jeśli Twój dostawca internetu blokuje połączenia do "
 "wszystkich znanychwęzłów Tora, prawdopodobnie nie będzie mógł zablokować "
-"wszystkich mostków.Jeśli podejrzewasz, że masz zablokowany dostęp do sieci "
+"wszystkich mostków. Jeśli podejrzewasz, że masz zablokowany dostęp do sieci "
 "Tor, możesz skorzystaćz mostków Tora."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:22
 msgid ""
 "The addition of bridges to Tor is a step forward in the blocking resistance "
@@ -66,17 +56,16 @@
 "recognize Tor connections. So you should try to use Tor without bridges "
 "first, since it might work."
 msgstr ""
-"Dodanie mostków do Tora jest krokiem naprzód w opieraniu się blokowaniu.Jest "
-"całkiem możliwe, że nie musisz mieć mostka, by używać Tora. Spróbuj "
-"najpierwpoużywać Tora, a jeśli masz kłopoty, to możliwe, że potrzebujesz "
-"mostka, by obejść blokadę.Wiele programów filtrujących szuka nieszyfrowanych "
-"żądań pobrania katalogu Tora, bypoznać, że używasz Tora, ale od wersji "
-"0.2.0.23-rc Tor wysyła szyfrowane zapytaniado katalogu. Ta zmiana oznacza, "
-"że wiele programów filtrujących nie potrafi rozpoznaćpołączenia Tora. "
-"Powinieneś/aś więc najpierw spróbować użyć Tora bez mostków, gdyżjest "
+"Dodanie mostków do Tora jest krokiem naprzód w opieraniu się blokowaniu. "
+"Jest całkiem możliwe, że nie musisz mieć mostka, by używać Tora. Spróbuj "
+"najpierw poużywać Tora, a jeśli masz kłopoty, to możliwe, że potrzebujesz "
+"mostka, by obejść blokadę. Wiele programów filtrujących szuka "
+"nieszyfrowanych żądań pobrania katalogu Tora, bypoznać, że używasz Tora, ale "
+"od wersji 0.2.0.23-rc Tor wysyła szyfrowane zapytania do katalogu. Ta zmiana "
+"oznacza, że wiele programów filtrujących nie potrafi rozpoznać połączenia "
+"Tora. Powinieneś/aś więc najpierw spróbować użyć Tora bez mostków, gdyżjest "
 "możliwe, że będzie działał."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:33
 msgid ""
 "Note that it's also possible that Tor is non-functional for other reasons. "
@@ -101,7 +90,6 @@
 "href=\"<page download>\">najnowszą wersję 0.2.1.x lub 0.2.2.x na swój "
 "system</a>."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:46
 msgid ""
 "To use a bridge, you'll need to locate one. Furthermore, you'll need to "
@@ -112,29 +100,26 @@
 "you probably don't.  Give it a try and if you have issues, ask us for help."
 msgstr ""
 "By korzystać z mostka, musisz najpierw jakiś znaleźć. Ponadto, będziesz "
-"musiałskonfigurować Tora, podając adres mostka, którego zamierzasz używać. "
-"Robi się tow kontrolerze Tora - programie Vidalia. Jeśli Twoje połączenie z "
-"Internetem wymagaserwera pośredniczącego (proxy), musisz od tego zacząć "
-"konfigurację Vidalii.Jeśli uważasz, że nie musisz konfigurować serwera "
-"pośredniczącego do swojegopołączenia, to pewnie nie musisz. Spróbuj, a w "
-"razie problemów poproś nas o pomoc."
+"musiał/a skonfigurować Tora, podając adres mostka, którego zamierzasz "
+"używać. Robi się tow kontrolerze Tora - programie Vidalia. Jeśli Twoje "
+"połączenie z Internetem wymaga serwera pośredniczącego (proxy), musisz od "
+"tego zacząć konfigurację Vidalii. Jeśli uważasz, że nie musisz konfigurować "
+"serwera pośredniczącego do swojego połączenia, to pewnie nie musisz. "
+"Spróbuj, a w razie problemów poproś nas o pomoc."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:55
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges.  If "
 "you don't see a video below, view it at <a href=\"http://www.youtube.com/"
 "freedom4internet\">Youtube: Freedom4Internet</a> Know of a better video, or "
 "one translated into your language? Let us know!"
 msgstr ""
-"Freedom House wyprodukował film o tym, jak pozyskać i używać mostków Tora."
-"Możecie zobaczyć ten film pod adresem: <ahref=\"http://tinyvid.tv/"
-"show/3uiwckrlqynqv\">TinyVid: Używanie Przekaźników Mostkowychaby dostać się "
-"do Tora</a>.Znasz lepszy film lub taki, który jest przetłumaczony na Twój "
-"język? Daj nam znać!"
+"Freedom House wyprodukował film o tym, jak pozyskać i używać mostków Tora. "
+"Jeśli nie widzicie filmy poniżej, możecie zobaczyć go pod adresem: <a href="
+"\"http://www.youtube.com/freedom4internet\">Youtube: Freedom4Internet</a>. "
+"Znasz lepszy film lub taki, który jest przetłumaczony na Twój język? Daj nam "
+"znać!"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:66
 msgid ""
 "At the moment, you can get a bridge by visiting <a href=\"https://bridges."
@@ -143,30 +128,26 @@
 "ways to reach it, there are <a href=\"#FindingMore\">other ways to find "
 "bridges</a> too."
 msgstr ""
-"W chwili obecnej, możesz dostać mostek, odwiedzając<a href=\"https://bridges."
-"torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</a>swoją przeglądarką. "
-"Jeśli ta strona jest filtrowana i nie masz żadnych innych serwerówproxy, by "
-"się do niej dostać, są <a href=\"#FindingMore\">inne sposoby naznalezienie "
-"mostka</a>."
+"W chwili obecnej, możesz dostać mostek, odwiedzając <a href=\"https://"
+"bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</a> swoją "
+"przeglądarką. Jeśli ta strona jest filtrowana i nie masz żadnych innych "
+"serwerów proxy, by się do niej dostać, są <a href=\"#FindingMore\">inne "
+"sposoby naznalezienie mostka</a>."
 
-#. type: Content of: <div>
 #: bridges.wml:73
 msgid "<a id=\"Understanding\"></a>"
 msgstr "<a id=\"Understanding\"></a>"
 
-#. type: Content of: <div><h2>
 #: bridges.wml:74
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Understanding\">Understanding bridges</a>"
 msgstr ""
 "<a class=\"anchor\" href=\"#Understanding\"Zrozumienie jak działają mostki</"
 "a>"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:78
 msgid "As an example, you'll get a bridge entry that looks like the following:"
 msgstr "Przykładowo, możesz dostać informacje o mostku wyglądające tak:"
 
-#. type: Content of: <div><pre>
 #: bridges.wml:81
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -178,36 +159,46 @@
 "bridge 141.201.27.48:443 4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413\n"
 "</samp>\n"
 
-#. type: Content of: <div><p>
-#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:87
+# type: Content of: <div><p>
+#: bridges.wml:87
 msgid ""
 "Understanding the components of a bridge line isn't strictly required but "
-"may prove useful. You can skip this section if you'd like.<br /> The first "
-"element is the IP address: <tt>'141.201.27.48'</tt><br /> The second element "
-"is the port: <tt>'443'</tt><br /> The third element, the fingerprint, is "
-"optional: <tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt><br />"
+"may prove useful. You can skip this section if you'd like."
 msgstr ""
-"Zrozumienie powyższego przykładu nie jest wymagane, ale może się przydać."
-"Możesz pominąć tę sekcję, jeśli chcesz.Pierwszym elementem jest adres IP: "
-"<tt>'141.201.27.48'</tt><br />Drugi element to port: <tt>'443'</tt><br /"
-">Trzeci, opcjonalny element to odcisk palca:"
-"<tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt><br />"
+"Zrozumienie składników linii z mostkiem nie jest wymagane, lecz może "
+"się przydać. Jeśli chcesz, możesz ominąć tę sekcję."
 
-#. type: Content of: <div>
+# type: Content of: <div><p>
+#: bridges.wml:89
+msgid "The first element is the IP address: <tt>'141.201.27.48'</tt>"
+msgstr "Pierwszy element to adres IP: <tt>'141.201.27.48'</tt>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: bridges.wml:90
+msgid "The second element is the port: <tt>'443'</tt>"
+msgstr "Drugi element to port: <tt>'443'</tt>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: bridges.wml:91
+msgid ""
+"The third element, the fingerprint, is optional: "
+"<tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt>"
+msgstr ""
+"Trzeci element, odcisk palca, jest opcjonalny: "
+"<tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt>"
+
 #: bridges.wml:95
 msgid "<a id=\"UsingBridges\"></a>"
 msgstr "<a id=\"UsingBridges\"></a>"
 
-#. type: Content of: <div><h2>
 #: bridges.wml:96
 msgid ""
 "<a class=\"anchor\" href=\"#UsingBridges\">Using bridges with Tor and "
 "Vidalia</a>"
 msgstr ""
-"<h2><a class= href=>Korzystanie z mostków w Torze\n"
-"\n"
+"<a class=\"anchor\" href=\"#UsingBridges\">Korzystanie z mostków w Torze i "
+"Vidalii</a>"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:101
 msgid ""
 "To use the example bridge address above, go to Vidalia's Network settings "
@@ -217,22 +208,17 @@
 "sign. Adding a bridge is pictured below:"
 msgstr ""
 "By skorzystać z powyższego przykładowego adresu mostka, wejdź do ustawień "
-"sieciowychprogramu Vidalia i kliknij \"Mój dostawca blokuje połączenia do "
-"sieci Tor\"(\"My ISP blocks connections to the Tor network\").Dodawaj adresy "
-"mostków jeden po drugim na stronie ustawień sieciowychVidalii, wklejając je "
-"do okienka \"Dodaj mostek\" (\"Add a Bridge\") i klikając znak .Wszystko to "
-"ujęte jest na obrazku:"
+"sieciowych programu Vidalia i kliknij \"Mój dostawca blokuje połączenia do "
+"sieci Tor\" (\"My ISP blocks connections to the Tor network\"). Dodawaj "
+"adresy mostków jeden po drugim na stronie ustawień sieciowych Vidalii, "
+"wklejając je do okienka \"Dodaj mostek\" (\"Add a Bridge\") i klikając znak ."
+"Wszystko to ujęte jest na obrazku:"
 
-#. type: Content of: <div>
-#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:108
-msgid ""
-"<br /><br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png\" alt=\"Vidalia's "
-"Network settings page\" /> <br /><br />"
-msgstr ""
-"<br /><br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png\" alt=\"Vidalia's "
-"Strona Ustawień sieciowych Vidalii\" /> <br /><br />"
+# type: Attribute 'alt' of: <div><img>
+#: bridges.wml:109
+msgid "Vidalia's Network settings page"
+msgstr "strona ustawień sieci w programie Vidalia"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:113
 msgid ""
 "You'll want to add as many bridge addresses as you know about, since "
@@ -241,21 +227,18 @@
 "will be cut off from the Tor network."
 msgstr ""
 "Powinieneś dodać tyle adresów mostków, ile znasz, gdyż zwiększy to "
-"niezawodność.Do połączenia z siecią Tora wystarczy jeden mostek, ale po jego "
-"wyłączeniutracisz połączenie z siecią."
+"niezawodność. Do połączenia z siecią Tora wystarczy jeden mostek, ale po "
+"jego wyłączeniu tracisz połączenie z siecią."
 
-#. type: Content of: <div>
 #: bridges.wml:119
 msgid "<a id=\"FindingMore\"></a>"
 msgstr "<a id=\"FindingMore\"></a>"
 
-#. type: Content of: <div><h2>
 #: bridges.wml:120
 msgid ""
 "<a class=\"anchor\" href=\"#FindingMore\">Finding more bridges for Tor</a>"
 msgstr "<h2><a class= href=>Znajdowanie dalszych mostków</a></h2>"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:124
 msgid ""
 "Another way to find public bridge addresses is to send mail to "
@@ -267,12 +250,11 @@
 msgstr ""
 "Innym sposobem na znalezienie publicznych adresów mostków jest wysłanie "
 "listue-mail na adres bridges at torproject.org o treści zawierającej tylko "
-"jedną linięmówiącą \"get bridges\". Musisz jednak wysłać swój list z konta "
+"jedną linię mówiącą \"get bridges\". Musisz jednak wysłać swój list z konta "
 "gmail&mdash; w innym przypadku zbyt łatwo byłoby napastnikom utworzyć wiele "
 "adresów e-maili poznać wszystkie mostki.Prawie natychmiast otrzymasz "
 "odpowiedź zawierającą:"
 
-#. type: Content of: <div><pre>
 #: bridges.wml:132
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -290,26 +272,22 @@
 " bridge 60.63.97.221:443 ab5c849ed5896d53052e43966ee9aba2ff92fb82\n"
 "\n"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:140
 msgid ""
 "Once you've received the email with bridge information, you can continue the "
 "Vidalia configuration steps outlined <a href=\"#UsingBridges\">above</a>."
 msgstr ""
 "Po otrzymaniu takiego listu z informacją o mostkach, możesz dalej "
-"konfigurowaćVidalię według <a href=\"#UsingBridges\">powyższych</a> kroków."
+"konfigurować Vidalię według <a href=\"#UsingBridges\">powyższych</a> kroków."
 
-#. type: Content of: <div>
 #: bridges.wml:143
 msgid "<a id=\"RunningABridge\"></a>"
 msgstr "<a id=\"RunningABridge\"></a>"
 
-#. type: Content of: <div><h2>
 #: bridges.wml:144
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#RunningABridge\">Running a Tor Bridge</a>"
 msgstr "<h2><a class= href=>Prowadzenie Mostka Tor</a></h2>"
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:148
 msgid ""
 "If you want to help out and you can't run a <a href=\"<page docs/tor-doc-"
@@ -317,20 +295,18 @@
 "configure it either way:"
 msgstr ""
 "Jeśli chcesz pomóc, a nie możesz prowadzić <a href=\"<pagedocs/tor-doc-relay>"
-"\">normalnego przekaźnika Tora</a>, powinieneś/aś prowadzićprzekaźnik "
+"\">normalnego przekaźnika Tora</a>, powinieneś/aś prowadzić przekaźnik "
 "mostkowy. Możesz skonfigurować go na dwa sposoby:"
 
-#. type: Content of: <div><p><ul><li>
-#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:152
+#: bridges.wml:152
 msgid ""
 "manually <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/"
-"TorFAQ#torrc\">edit your torrc file</a> to be just these four lines:<br />"
+"TorFAQ#torrc\">edit your torrc file</a> to be just these four lines:"
 msgstr ""
 "ręcznie <ahref=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/"
-"TorFAQ#torrc\">edytującswój plik torrc</a>, by składał się tylko z tych "
-"czterech linii:<br />"
+"TorFAQ#torrc\">edytując swój plik torrc</a>, by składał się tylko z tych "
+"czterech linii:"
 
-#. type: Content of: <div><p><ul><li><pre>
 #: bridges.wml:155
 #, no-wrap
 msgid ""
@@ -348,18 +324,16 @@
 "Exitpolicy reject *:*\n"
 "</code>"
 
-#. type: Content of: <div><p><ul><li>
-#: /home/runa/tor/website/en/bridges.wml:161
-msgid ""
-"<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">or using Vidalia</a>:<br /> <img src="
-"\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges-setup.png\" alt=\"Vidalia's Sharing settings "
-"page\" />"
-msgstr ""
-"<a href=\\\"<page docs/tor-doc-relay>\\\">lub za pomocą programu Vidalia</a>:"
-"<br />\n"
-"\n"
+# type: Content of: <div><p><ul><li>
+#: bridges.wml:161
+msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">or using Vidalia</a>:"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">lub korzystając z Vidalii</a>:"
 
-#. type: Content of: <div><p>
+# type: Attribute 'alt' of: <div><p><ul><li><img>
+#: bridges.wml:162
+msgid "Vidalia's Sharing settings page"
+msgstr "strona ustawień współdzielenia w programie Vidalia"
+
 #: bridges.wml:167
 msgid ""
 "If you get \"Could not bind to 0.0.0.0:443: Permission denied\" errors on "
@@ -368,12 +342,11 @@
 "TorFAQ#ServerForFirewalledClients\">some complex port forwarding</a>."
 msgstr ""
 "Jeśli dostajesz błędy \"Could not bind to 0.0.0.0:443: Permission denied\" w "
-"czasiestartu, musisz wybrać wyższy ORPort (np. 8080) lub wykonać <ahref="
+"czasie startu, musisz wybrać wyższy ORPort (np. 8080) lub wykonać <ahref="
 "\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/"
-"TorFAQ#ServerForFirewalledClients\">trochęskomplikowanego przekierowywania "
+"TorFAQ#ServerForFirewalledClients\">trochę skomplikowanego przekierowywania "
 "portów</a>."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:174
 msgid ""
 "When configured as a bridge, your server will <b>not</b> appear in the "
@@ -382,7 +355,6 @@
 "Gdy skonfigurowany jako mostek, Twój serwer <b>nie</b> będzie widoczny w "
 "publicznej sieci Tora."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:179
 msgid ""
 "Your bridge relay will automatically publish its address to the bridge "
@@ -395,17 +367,15 @@
 "platform)."
 msgstr ""
 "Twój przekaźnik mostkowy automatycznie opublikuje swój adres do katalogu "
-"mostków,który będzie go podawał przez https lub e-mail, jak powyżej. Możesz "
-"też bezpośredniopowiedzieć użytkownikowi o swoim mostku: jeśli używasz "
-"Vidalii, możesz skopiować iwkleić adres mostku z okna ustawień. Jeśli jesteś "
-"na Linuksie lub BSD, możesz ręcznieskonstruować adres, korzystając z <a href="
-"\"#Understanding\">powyższego formatu</a>(odcisk palca możesz znaleźć w "
-"logach Tora lub w <tt>/var/lib/tor/fingerprint</tt>,w zależności od Twojej "
-"platformy)."
+"mostków, który będzie go podawał przez https lub e-mail, jak powyżej. Możesz "
+"też bezpośrednio powiedzieć użytkownikowi o swoim mostku: jeśli używasz "
+"Vidalii, możesz skopiować i wkleić adres mostku z okna ustawień. Jeśli "
+"jesteś na Linuksie lub BSD, możesz ręcznie skonstruować adres, korzystając z "
+"<a href=\"#Understanding\">powyższego formatu</a>(odcisk palca możesz "
+"znaleźć w logach Tora lub w <tt>/var/lib/tor/fingerprint</tt>,w zależności "
+"od Twojej platformy)."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 #: bridges.wml:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you would like to learn more about our bridge design from a technical "
 "standpoint, please read the <a href=\"<gitblob>doc/spec/bridges-spec.txt"
@@ -414,7 +384,40 @@
 "specification."
 msgstr ""
 "Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o projekcie mostka z technicznego punktu "
-"widzenia,przeczytaj <a href=\"<svnsandbox>doc/spec/bridges-spec.txt"
-"\">specyfikację mostków Tora</a>.Jeśli interesuje Cię prowadzenie "
-"niepublicznego mostka lub inne niestandardowe wykorzystania,prosimy "
+"widzenia,przeczytaj <a href=\"<gitblob>doc/spec/bridges-spec.txt"
+"\">specyfikację mostków Tora</a>. Jeśli interesuje Cię prowadzenie "
+"niepublicznego mostka lub inne niestandardowe wykorzystania, prosimy "
 "przeczytać specyfikację."
+
+#~ msgid "<hr />"
+#~ msgstr "<hr />"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Understanding the components of a bridge line isn't strictly required but "
+#~ "may prove useful. You can skip this section if you'd like.<br /> The "
+#~ "first element is the IP address: <tt>'141.201.27.48'</tt><br /> The "
+#~ "second element is the port: <tt>'443'</tt><br /> The third element, the "
+#~ "fingerprint, is optional: <tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</"
+#~ "tt><br />"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zrozumienie powyższego przykładu nie jest wymagane, ale może się przydać."
+#~ "Możesz pominąć tę sekcję, jeśli chcesz. Pierwszym elementem jest adres "
+#~ "IP: <tt>'141.201.27.48'</tt><br />Drugi element to port: <tt>'443'</"
+#~ "tt><br />Trzeci, opcjonalny element to odcisk palca:"
+#~ "<tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt><br />"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<br /><br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png\" alt=\"Vidalia's "
+#~ "Network settings page\" /> <br /><br />"
+#~ msgstr ""
+#~ "<br /><br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png\" alt=\"Vidalia's "
+#~ "Strona Ustawień sieciowych Vidalii\" /> <br /><br />"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">or using Vidalia</a>:<br /> <img "
+#~ "src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges-setup.png\" alt=\"Vidalia's Sharing "
+#~ "settings page\" />"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">lub za pomocą programu Vidalia</a>:"
+#~ "<br /> <img src=\"$(IMGROOT)/vidalia-bridges-setup.png\" alt=\"Strona "
+#~ "ustawień współdzielenia programu Vidalia\" />"More information about the tor-commits mailing list