[or-cvs] r22001: {translation} Commit from The Tor Translation Portal by user bleakgadfly. (translation/trunk/projects/website/nb)

Mr. Pootle pootle at torproject.org
Wed Mar 17 22:25:18 UTC 2010


Author: pootle
Date: 2010-03-17 22:25:18 +0000 (Wed, 17 Mar 2010)
New Revision: 22001

Modified:
   translation/trunk/projects/website/nb/2-medium.documentation.po
Log:
Commit from The Tor Translation Portal by user bleakgadfly. 65 of 65 messages translated (0 fuzzy).

Modified: translation/trunk/projects/website/nb/2-medium.documentation.po
===================================================================
--- translation/trunk/projects/website/nb/2-medium.documentation.po	2010-03-17 21:20:06 UTC (rev 22000)
+++ translation/trunk/projects/website/nb/2-medium.documentation.po	2010-03-17 22:25:18 UTC (rev 22001)
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-03 22:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-21 07:40-0700\n"
-"Last-Translator: Runa Sandvik <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-17 16:22-0600\n"
+"Last-Translator: Cato Auestad <c2auestad at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -28,24 +28,23 @@
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:12
 msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Installing Tor on Win32</a>"
-msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Innstallere Tor på Win32</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-windows>\">Installere Tor på Win32</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:14
 msgid "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Installing Tor on Mac OS X</a>"
-msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Innstallere Tor på Mac OS X</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">Installere Tor på Mac OS X</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:16
 msgid ""
 "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Installing Tor on Linux/BSD/Unix</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Innstallere Tor på Linux/BSD/Unix</a>"
+msgstr "<a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Installere Tor på Linux/BSD/Unix</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:18
 msgid "<a href=\"<page torbutton/index>\">Installing Torbutton for Tor</a>"
-msgstr "<a href=\"<page torbutton/index>\">Innstallere Torbutton for Tor</a>"
+msgstr "<a href=\"<page torbutton/index>\">Installere Torbutton for Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:20
@@ -92,8 +91,8 @@
 "\"<page download>#Warning\">list of warnings</a> about ways you can screw up "
 "your anonymity."
 msgstr ""
-"<a href=\"<page download>\">Innstaller Tor-pakken</a> for å teste det ut. "
-"Vær sikker på at du har Firefox innstallert først, og vær sikker på å les <a "
+"<a href=\"<page download>\">Installer Tor-pakken</a> for å teste det ut. Vær "
+"sikker på at du har Firefox installert først, og vær sikker på å les <a "
 "href=\"<page download>#Warning\">om advarslene</a> som kan ødelegge "
 "anonymiteten din."
 
@@ -146,6 +145,16 @@
 "put it in our bugtracker.) The <a href=\"#MailingLists\">or-talk mailing "
 "list</a> can also be useful."
 msgstr ""
+"Hvis du har spørsmål så har vi en IRC-kanal (for brukere, reléoperatører og "
+"utviklere) hos <a href=\"irc://irc.oftc.net/tor\">#tor på irc.oftc.net</a>. "
+"Hvis du har kommet over en feil, spesielt av type som kræsjer programmet, "
+"les <a href=\"https://wiki.torproject.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayCra"
+"shing\">hvordan melde inn feil</a> først og så fortell oss så mye informasjon "
+"om feilen som du kan i <a href=\"https://bugs.torproject.org/tor\">vårt "
+"feilmeldingssystem</a>. (Hvis feilen din er med Polipo, nettleseren eller "
+"andre programmet så vær vennlig å ikke legg dem inn i vårt "
+"feilmeldingssystem). <a href=\"#MailingLists\">or-talk e-postlist</a> kan også "
+"være nyttig."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:78
@@ -153,6 +162,8 @@
 "<a href=\"https://blog.torproject.org/\">Tor has a blog now</a>.  We try to "
 "keep it updated every week or two with the latest news."
 msgstr ""
+"<a href=\"https://blog.torproject.org/\">Tor har en blogg nå</a>. Vi prøver å "
+"holde den oppdatert noen ganger i uken med det av nyheter som måtte være."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:83
@@ -166,6 +177,15 @@
 "funded by EFF and back when the network was quite small, but it still "
 "provides good background on how Tor works and what it's for."
 msgstr ""
+"Last ned og se Roger sin frem oversiktstale fra What The Hack (<a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/wth-anonymous-"
+"communication-58.mp4\">video</a>, <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf\">lysbilder</a>, <a href=\"http://wi"
+"ki.whatthehack.org/index.php/Anonymous_communication_for_the_United_States_D"
+"epartment_of_Defense...and_you\">abstrakt</a>).  Denne talen ble gitt i Juli "
+"2005 når vi ble sponset av EFF og når vårt nettverk fortsatt var nokså lite, "
+"men den gir fortsatt god innsikt i hvordan Tor fungerer og hva det er godt "
+"for."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:93
@@ -173,6 +193,9 @@
 "Look through our <a href=\"#DesignDoc\">Design Documents</a>. Notice that we "
 "have RFC-style specs to tell you exactly how Tor is built."
 msgstr ""
+"Se gjennom våre <a href=\"#DesignDoc\">designdokumenter</a>. Legg også merke "
+"til at vi har RFC-stylet spesifikasjoner som kan fortelle deg nøyaktig "
+"hvordan Tor er bygget."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:99
@@ -183,6 +206,12 @@
 "they'll make sense to people who aren't Tor developers, but you can still "
 "get a general sense of what issues need to be resolved next."
 msgstr ""
+"Det finnes en <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/roadmaps/2008-12-19-roadmap-"
+"full.pdf\">hel liste over ting vil takle i fremtiden</a>. Desverre må mange "
+"av de tingene få konsistens før de gir mening til folk som ikke er Tor-"
+"utviklere, men du kan fortsatt få en liten idè om hvilke ting som vil bli "
+"løst i nærmeste fremtid."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:108
@@ -205,6 +234,25 @@
 "services (<a href=\"http://freehaven.net/~arma/wth_tor_hidden_services.mp4"
 "\">video</a>, <a href=\"http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf\">slides</a>)."
 msgstr ""
+"Last ned og se Nick sin \"Technical changes since 2004\" tale fra Defcon i "
+"juli 2007 (<a href=\"http://freehaven.net/~arma/Defcon15-Mathewson-"
+"Technical_Changes_since_you_Last_Heard_about_Tor.mp4\">video</a>, <a href=\"ht"
+"tp://freehaven.net/~nickm/slides/Defcon07/TorChanges.pdf\">lysbilder</a>), "
+"Roger sin \"blocking-resistance and circumvention\" tale fra 23C3 i desember "
+"2006 (<a href=\"http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-"
+"tor_and_china.m4v\">video</a>, <a href=\"http://freehaven.net/~arma/slides-"
+"23c3.pdf\">lysbilder</a>, <a href=\"http://events.ccc.de/congress/2006/Fahrpla"
+"n/events/1444.en.html\">abstrakt</a>, <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-"
+"paper/blocking.html\">designpapirer</a>, og Roger sin \"Current events in "
+"2007\" tale fra 24C3 fra desember 2007 (<a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/24c3-2325-en-"
+"current_events_in_tor_development.mp4\">video</a>, <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/slides-24c3.pdf\">lysbilder</a>, <a href=\"ht"
+"tp://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2325.en.html\">abstrakt</a>)"
+". Vi har også en What The Hack innføring om skjulte tjenester (<a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/wth_tor_hidden_services.mp4\">video</a>, <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf\">lysbilder</a>)."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:129
@@ -217,6 +265,13 @@
 "introduces the <a href=\"https://svn.torproject.org/svn/torflow/trunk/README"
 "\">Torflow</a> script collection."
 msgstr ""
+"Se Mike sin \"Securing the Tor network\" tale fra Defcon i juli 2007 (<a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/Defcon15-Mike_Perry-"
+"Securing_the_Tor_Network.mp4\">video</a>, <a "
+"href=\"http://freehaven.net/~arma/SecuringTheTorNetwork.pdf\">lysbilder</a>). "
+"Den forklarer vanlige måter å angripe nettverk som Tor og viser hvordan vi "
+"prøver å forsvare oss mot dem, og introduserer <a href=\"https://svn.torproje"
+"ct.org/svn/torflow/trunk/README\">Torflow</a>-samlingen av script."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:139
@@ -225,6 +280,9 @@
 "proposal process for changing our design</a>, and look over the <a href="
 "\"<gittree>doc/spec/proposals\">existing proposals</a>."
 msgstr ""
+"Les mer om <a href=\"<gitblob>doc/spec/proposals/001-process.txt\">Tor sin "
+"forslagsprosess for endringer av vårt design</a>, og se over <a "
+"href=\"<gittree>doc/spec/proposals\">eksisterende forslag</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:146
@@ -234,6 +292,10 @@
 "\">our sponsors</a> have paid to see done. It also lists many other tasks "
 "and topics we'd like to tackle next."
 msgstr ""
+"Vår <a href=\"<gitblob>doc/TODO\">utvikler TODO-fil</a> starter med et tidsrom "
+"for eksterne ønsker; ting som <a href=\"<page sponsors>\">våre sponsorer</a> "
+"har betalt for å se gjort. Den lister også opp mange andre oppgaver og tema "
+"vi ønsker å takle etterpå."
 
 #. type: Content of: <div><ol><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:153
@@ -243,6 +305,10 @@
 "discussion happens, and the #tor IRC channel is where the less complex "
 "discussion happens."
 msgstr ""
+"Når du så er oppdatert på alt, vil ting begynne å forandre seg overraskende "
+"fort. Vi har <a href=\"#MailingLists\">or-dev mailing liste</a> hvor relativt "
+"komplekse diskusjoner skjer, og #tor sin IRC-kanal hvor mindre komplekse "
+"diskusjoner skjer."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:161
@@ -264,6 +330,11 @@
 "href=\"http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce\">RSS feed</"
 "a> of or-announce at <a href=\"http://gmane.org\">gmane.org</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://archives.seul.org/or/announce/\">or-announce mailing "
+"liste</a> er en mailing liste med primæroppgave å annonsere nye utgivelser "
+"og kritiske sikkerhetsoppdateringer. Alle burde være på denne listen. Det er "
+"også en <a href=\"http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce"
+"\">RSS-feed</a> av or-announce hos <a href=\"http://gmane.org\">gmane.org</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:170
@@ -272,6 +343,9 @@
 "a lot of discussion happens, and is where we send notifications of "
 "prerelease versions and release candidates."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://archives.seul.org/or/talk/\">or-talk listen</a> er hvor en "
+"god del diskusjoner skjer, og hvor vi sender ut beskjer om nye ustabile "
+"versjoner og kandidater til utgivelse i stabile versjoner."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:173
@@ -279,6 +353,8 @@
 "The <a href=\"http://archives.seul.org/or/dev/\">or-dev list</a> is for "
 "posting by developers only, and is very low traffic."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://archives.seul.org/or/dev/\">or-dev listen</a> er kun for "
+"utviklere og har lite trafikk."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:175
@@ -287,6 +363,9 @@
 "operators</a> for new website mirrors, and supporting <a href=\"<page "
 "mirrors>\">current website mirrors</a>."
 msgstr ""
+"En liste av <a href=\"http://archives.seul.org/tor/mirrors/\">nettside "
+"operatører (de som kjører kopier av denne)</a> for nye nettside operatører, "
+"og støttede <a href=\"<page mirrors>\">nåværende nettside kopier</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:178
@@ -294,6 +373,8 @@
 "A list for <a href=\"http://archives.seul.org/or/cvs/\">svn and git commits</"
 "a> may be interesting for developers."
 msgstr ""
+"En liste over <a href=\"http://archives.seul.org/or/cvs/\">svn og git "
+"innlegg</a> kan være interessant for utviklere."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:180
@@ -303,6 +384,9 @@
 "happen.  If you currently run a relay, or are thinking about doing so, this "
 "is the list for you."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://archives.seul.org/tor/relays/\">tor-relays listen</a> er hvor "
+"diskusjoner om å kjøre, konfigurere og håndtere din Tor-relé foregår. Hvis "
+"du kjører en relé eller vurderer å gjøre det så er dette listen for deg."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:183
@@ -323,6 +407,11 @@
 "href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html"
 "\">HTML</a> versions available."
 msgstr ""
+"<b>designdokumentet</a> (publisert på Usenix Security 2004) utgir våre "
+"rettferdiggjøringer og sikkerhetsanalyser av Tor-designet: <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-"
+"design.pdf\">PDF</a> og <a href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects"
+"/design-paper/tor-design.html\">HTML</a> versjoner er tilgjengelig."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:191
@@ -332,6 +421,10 @@
 "\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/challenges.pdf\">PDF "
 "draft</a>."
 msgstr ""
+"Vår oppfølgende om <b>utfordringer vedrørende lav-latens anonymitet</b> "
+"(fortsatt i form av et utkast) detaljerer mer nylige erfaringer og "
+"retninger: <a href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-"
+"paper/challenges.pdf\">PDF-utkast</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:195
@@ -341,6 +434,10 @@
 "matters for their security: <a href=\"http://freehaven.net/anonbib/cache/"
 "usability:weis2006.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
+"Vårt dokument hos WEIS 2006;  <b>Anonymitet elsker selskap: Brukbarhet og "
+"nettverkseffekt</b>; forklarer hvorfor brukbarheten i anonymitetsystemer "
+"betyr mye for deres sikkerhet: <a "
+"href=\"http://freehaven.net/anonbib/cache/usability:weis2006.pdf\">PDF</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:199
@@ -352,6 +449,13 @@
 "torproject.org/svn/projects/design-paper/blocking.html\">HTML draft</a>.  "
 "Want to <a href=\"<page volunteer>#Coding\">help us build it</a>?"
 msgstr ""
+"Vårt forberedende design for å gjøre det vanskeligere for store brannmurer å "
+"hindre tilgang til Tor-nettverket er beskrevet i <b>design av det "
+"blokkeringsavstøtende anonymitetsystem</b>: <a "
+"href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/blocking.pdf"
+"\">PDF-utkast</a> og <a href=\"https://svn.torproject.org/svn/projects/design-"
+"paper/blocking.html\">HTML-utkast</a>. Vil du <a href=\"<page "
+"volunteer>#Coding\">hjelpe oss med å bygge det</a>?"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:205
@@ -359,11 +463,14 @@
 "The <b>specifications</b> aim to give developers enough information to build "
 "a compatible version of Tor:"
 msgstr ""
+"<b>Spesifikasjonene</b> sikter på å gi utviklere nok informasjon til å bygge "
+"en kompatibel versjon av Tor:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:208
 msgid "<a href=\"<gitblob>doc/spec/tor-spec.txt\">Main Tor specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/tor-spec.txt\">Tor sine hovedspesifikasjoner</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:209
@@ -373,6 +480,10 @@
 "\">version 1</a> and <a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-spec-v2.txt\">version "
 "2</a> directory specifications)"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-spec.txt\">Tor version 3 katalogserver "
+"spesifikasjoner</a> (og eldre <a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-"
+"spec-v1.txt\">version 1</a> og <a href=\"<gitblob>doc/spec/dir-"
+"spec-v2.txt\">version 2</a> katalog spesifikasjoner)"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:214
@@ -380,12 +491,16 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/control-spec.txt\">Tor control protocol "
 "specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/control-spec.txt\">Tor kontrollprotokoll sine "
+"spesifikasjoner</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:216
 msgid ""
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/rend-spec.txt\">Tor rendezvous specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/rend-spec.txt\">Tor spesifikasjoner for "
+"samlepunkt</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:218
@@ -393,12 +508,15 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/path-spec.txt\">Tor path selection "
 "specification</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/path-spec.txt\">Tor sine spesifikasjoner for "
+"stivalg</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:220
 msgid ""
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/address-spec.txt\">Special hostnames in Tor</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/address-spec.txt\">Spesielle vertsnavn i Tor</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:222
@@ -406,6 +524,8 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/socks-extensions.txt\">Tor's SOCKS support and "
 "extensions</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/socks-extensions.txt\">Tor sin SOCKS støtte og "
+"utvidelser</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:224
@@ -413,6 +533,8 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/version-spec.txt\">How Tor version numbers work</"
 "a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/version-spec.txt\">Hvordan Tor numererer "
+"versjonene</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:226
@@ -420,6 +542,8 @@
 "<a href=\"<gitblob>doc/spec/proposals\">In-progress drafts of new "
 "specifications and proposed changes</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"<gitblob>doc/spec/proposals\">Utkast av nye spesifikasjoner og "
+"forslag til endringer som fortsatt er aktiv</a>"
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:232
@@ -437,6 +561,9 @@
 "The <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter\">Tor wiki</"
 "a> provides a plethora of helpful contributions from Tor users. Check it out!"
 msgstr ""
+"The <a href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter\">Tor "
+"wiki</a> har en mektig mengde av hjelpfulle bidrag fra Tor-brukere. Sjekk "
+"det ut nå!"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:238
@@ -445,6 +572,9 @@
 "\">A list of supporting programs you might want to use in association with "
 "Tor</a>."
 msgstr ""
+"<a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms\">En "
+"liste over kompatible program du kanskje vil bruke sammen med Tor</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:242
@@ -453,6 +583,9 @@
 "\"http://torcheck.xenobite.eu/\">the other Tor detector</a> try to guess if "
 "you're using Tor or not."
 msgstr ""
+"<a href=\"https://check.torproject.org/\">Tor detector</a> eller <a "
+"href=\"http://torcheck.xenobite.eu/\">den andre Tor detector</a> prøver å "
+"gjette om du bruker Tor eller ikke."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:245
@@ -464,6 +597,13 @@
 "be as accurate as what your Tor client uses, because your client fetches its "
 "own directory information and examines it locally."
 msgstr ""
+"Sjekk ut en av Tor statussidene, som a "
+"href=\"http://torstatus.blutmagie.de/\">blutmagie</a>, <a "
+"href=\"http://trunk.torstatus.kgprog.com/index.php\">kgprog</a> eller Xenobite "
+"sin <a href=\"https://torstat.xenobite.eu/\">Tor node status</a> sider. Husk "
+"at disse listene er ikke nødvendigvis like nøyaktig som det din Tor klient "
+"bruker fordi din client henter sin egen kataloginformasjon og undersøker det "
+"lokalt."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:252
@@ -472,6 +612,9 @@
 "html#Anonymous_20communication\">these papers</a> (especially the ones in "
 "boxes) to get up to speed on the field of anonymous communication systems."
 msgstr ""
+"Les <a href=\"http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communicati"
+"on\">disse dokumentene</a> (spesielt de i boksene) for å bli oppdatert med "
+"det som skjer i verden av anonyme kommunikasjonsystemer."
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:258
@@ -481,17 +624,17 @@
 #. type: Content of: <div><h2>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:259
 msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#Developers\">For Developers</a>"
-msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Developers\">For Utviklere</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#Developers\">For utviklere</a>"
 
 #. type: Content of: <div>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:260
 msgid "Browse the Tor <b>source repository</b>:"
-msgstr ""
+msgstr "Bla gjennom Tor <b>kildekodemagasin</b>:"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:262
 msgid "<a href=\"<gitrepo>\">Browse the repository's source tree directly</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"<gitrepo>\">Bla hierarkisk i magasinets kildekode direkte</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:263
@@ -509,6 +652,8 @@
 "The development branch is <kbd>master</kbd>.  The active maintenance "
 "branches are <kbd>maint-0.2.0</kbd> and <kbd>maint-0.2.1</kbd>."
 msgstr ""
+"Utviklingsdelen er <kbd>master</kbd>. Den aktive vedlikeholdsdelene er "
+"<kbd>maint-0.2.0</kbd> og <kbd>maint-0.2.1</kbd>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:267
@@ -516,6 +661,8 @@
 "<b>Git HTTPS certificate fingerprint:</b> 8D:58:41:85:9C:2B:82:84:7C:84:0E:"
 "B9:BB:58:16:AC"
 msgstr ""
+"<b>Git HTTPS-sertifikatfingerprint:</b>  "
+"8D:58:41:85:9C:2B:82:84:7C:84:0E:B9:BB:58:16:AC"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><ul><li>
 #: /home/runa/tor/website/en/documentation.wml:268
@@ -530,3 +677,5 @@
 "<a href=\"https://git.torproject.org/checkout/githax/master/doc/Howto.txt"
 "\">Basic instructions for using Git to contribute to Tor software.</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"https://git.torproject.org/checkout/githax/master/doc/Howto.txt\">Ge"
+"nerelle instruksjoner for å bruke Git til å bidra til Tor-programvare.</a>"More information about the tor-commits mailing list