[or-cvs] r18807: {website} Mainetance/polish translation update. (in website/trunk: en pl projects/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Sun Mar 8 10:07:18 UTC 2009


Author: bogdro
Date: 2009-03-08 06:07:18 -0400 (Sun, 08 Mar 2009)
New Revision: 18807

Modified:
  website/trunk/en/faq.wml
  website/trunk/en/verifying-signatures.wml
  website/trunk/pl/faq.wml
  website/trunk/pl/running-a-mirror.wml
  website/trunk/pl/verifying-signatures.wml
  website/trunk/projects/pl/lowbandwidth.wml
  website/trunk/projects/pl/metrics.wml
Log:
Mainetance/polish translation update.

Modified: website/trunk/en/faq.wml
===================================================================
--- website/trunk/en/faq.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/en/faq.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -38,7 +38,7 @@
 <li><a href="#CompileTorWindows">How do I compile Tor under Windows?</a></li>
 <li><a href="#VirusFalsePositives">Why does my Tor executable appear to
 have a virus or spyware?</a></li>
-<li><a href="#LiveCD">Is there a LiveCD or other bundle that includes Tor?</li>
+<li><a href="#LiveCD">Is there a LiveCD or other bundle that includes Tor?</a></li>
 </ul>
 
 <p>Running Tor:</p>
@@ -47,7 +47,7 @@
 
 <p>Running a Tor relay:</p>
 <ul>
-<li><a href="#WhyNotNamed">Why is my Tor relay not named?</li>
+<li><a href="#WhyNotNamed">Why is my Tor relay not named?</a></li>
 </ul>
 
 <p>Running a Tor hidden service:</p>

Modified: website/trunk/en/verifying-signatures.wml
===================================================================
--- website/trunk/en/verifying-signatures.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/en/verifying-signatures.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -19,7 +19,7 @@
 
 <p>Of course, you'll need to have our pgp keys in your keyring: if you don't
 know the pgp key, you can't be sure that it was really us who signed it. The
-signing keys we use are:
+signing keys we use are:</p>
 <ul>
 <li>Roger's (0x28988BF5) typically signs the source code file.</li>
 <li>Nick's (0x165733EA, or its subkey 0x8D29319A)</li>
@@ -28,7 +28,6 @@
 <li>Matt's (0x5FA14861)</li>
 <li>Jacob's (0x9D0FACE4)</li>
 </ul>
-</p>
 
 <h3>Step One: Import the keys</h3>
 <hr />
@@ -44,9 +43,9 @@
 
 <h3>Step Two: Verify the fingerprints</h3>
 <hr />
-<p>Verify the pgp fingerprints using:
+<p>Verify the pgp fingerprints using:</p>
 <pre>gpg --fingerprint (insert keyid here)</pre>
-The fingerprints for the keys should be:</p>
+The fingerprints for the keys should be:
 
 <pre>
 pub  1024D/28988BF5 2000-02-27

Modified: website/trunk/pl/faq.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/faq.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/pl/faq.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -37,7 +37,7 @@
 <li><a href="#CompileTorWindows">Jak skompilować Tora pod Windows?</a></li>
 <li><a href="#VirusFalsePositives">Czemu mój program Tor zdaje się
 mieć wirusa lub oprogramowanie szpiegujące?</a></li>
-<li><a href="#LiveCD">Czy jest LiveCD lub inna dystrybucja/paczka zawierająca Tora?</li>
+<li><a href="#LiveCD">Czy jest LiveCD lub inna dystrybucja/paczka zawierająca Tora?</a></li>
 </ul>
 
 <p>Uruchamianie Tora:</p>
@@ -46,7 +46,7 @@
 
 <p>Uruchamianie przekaźnika sieci Tora:</p>
 <ul>
-<li><a href="#WhyNotNamed">Czemu mój przekaźnik Tora nie ma nazwy?</li>
+<li><a href="#WhyNotNamed">Czemu mój przekaźnik Tora nie ma nazwy?</a></li>
 </ul>
 
 <p>Uruchamianie usługi ukrytej Tora:</p>

Modified: website/trunk/pl/running-a-mirror.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/running-a-mirror.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/pl/running-a-mirror.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -31,17 +31,14 @@
 <p>
 Przykładowe zadanie crona do aktualizacji całego mirrora raz na tydzień może
 wyglądać następująco:
-<tt>
 <pre>
 # m h dom mon dow  command
 1 4 * * * rsync -av --delete rsync://rsync.torproject.org/tor /var/www/mirrors/torproject.org/
 </pre>
-</tt>
 </p>
 <br/>
 Dla tych operatorów mirrorów, którzy używają Apache, stworzyliśmy przykładowy
 plik konfiguracji wirtualnego hosta:
-<tt>
 <pre>
 &lt;VirtualHost 1.2.3.4:80&gt;
 	ServerAdmin youremail at example.com
@@ -57,7 +54,6 @@
 
 &lt;VirtualHost&gt;
 </pre>
-</tt>
 <br/> <br/>
 
 <p>

Modified: website/trunk/pl/verifying-signatures.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/verifying-signatures.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/pl/verifying-signatures.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -19,7 +19,7 @@
 
 <p>Oczywiście, musicie mieć nasze klucze PGP w swojej bazie kluczy: jeśli nie znacie klucza,
 nie możecie być pewni, że to naprawdę my podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu
-to klucze:
+to klucze:</p>
 <ul>
 <li>Rogera (0x28988BF5) zazwyczaj podpisuje plik z kodem źródłowym.</li>
 <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A)</li>
@@ -28,7 +28,6 @@
 <li>Matta (0x5FA14861)</li>
 <li>Jacoba (0x9D0FACE4)</li>
 </ul>
-</p>
 
 <h3>Krok pierwszy: Import kluczy</h3>
 <hr />
@@ -44,9 +43,9 @@
 
 <h3>Krok drugi: Sprawdzenie "odcisków palców" (skrótów) kluczy</h3>
 <hr />
-<p>Sprawdźcie odciski palców za pomocą:
+<p>Sprawdźcie odciski palców za pomocą:</p>
 <pre>gpg --fingerprint (tu id klucza)</pre>
-Odciski palców kluczy powinny być następujące:</p>
+Odciski palców kluczy powinny być następujące:
 
 <pre>
 pub  1024D/28988BF5 2000-02-27

Modified: website/trunk/projects/pl/lowbandwidth.wml
===================================================================
--- website/trunk/projects/pl/lowbandwidth.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/projects/pl/lowbandwidth.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -234,7 +234,7 @@
  <a class="anchor" href="#Oct08">Październik 08</a>
  </td>
  <td>
-  <small><em><p>Nie osiągnęliśmy naszego kroku milowego "skończenia implementacji"
+  <p><small><em>Nie osiągnęliśmy naszego kroku milowego "skończenia implementacji"
   w tym miesiącu, gdyż deweloper prowadzący ten projekt ma zbyt dużo zajęć.
   Dobrą wiadomością jest to, że zrobiliśmy całkiem sporą część implementacji,
   a było to kilka miesięcy temu (od etapu sierpniowego), więc zdążyliśmy już ją
@@ -245,13 +245,13 @@
   gdy używany przez nich przekaźnik używa dostatecznie nowej wersji. Te dwa
   kroki są szczegółowo opisane w
   <a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/141-jit-sd-downloads.txt"
-  >Sekcji 3.2 propozycji 141</a></p>
+  >Sekcji 3.2 propozycji 141</a></em></small></p>
 
-  <p>Nasz nowy plan czasowy to zrobienie tych dwóch rzeczy do połowy listopada,
+  <p><small><em>Nasz nowy plan czasowy to zrobienie tych dwóch rzeczy do połowy listopada,
   a jeśli to zacznie wyglądać na coraz mniej prawdopodobne, zrobimy większe zmiany
-  planu i być może też projektu.</p>
+  planu i być może też projektu.</em></small></p>
 
-  <p>Jest kilka innych komponentów, którymi chcielibyśmy się zająć potem --
+  <p><small><em>Jest kilka innych komponentów, którymi chcielibyśmy się zająć potem --
   jeden, o którym dużo ostatni myśleliśmy, to pobieranie różnic ostatnich
   konsensusów:
   <a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/140-consensus-diffs.txt"
@@ -265,9 +265,9 @@
   to, że lepiej korzystamy z przelotnych przekaźników: w chwili obecnej przekaźnik
   musi działać przez 3-4 godziny, zanim zobaczy jakichkolwiek użytkowników, a to
   wyklucza wielu wolontariuszy chcących prowadzić przekaźniki tylko przez kilka
-  godzin na raz.</p>
-  <p>Kolejnym krokiem jest skończenie implementacji propozycji 141, byśmy mogli
-  przedstawić ją użytkownikom do testów. Mamy nadzieję, że wkrótce!</p></em></small>
+  godzin na raz.</em></small></p>
+  <p><small><em>Kolejnym krokiem jest skończenie implementacji propozycji 141, byśmy mogli
+  przedstawić ją użytkownikom do testów. Mamy nadzieję, że wkrótce!</em></small></p>
  </td>
 </tr>
 
@@ -277,23 +277,25 @@
  <a class="anchor" href="#Nov08">Listopad 08</a>
  </td>
  <td>
-  <small><em><p>Zdaje się, że pierwszy plan, który mieliśmy na ostatnią fazę
+  <p><small><em>Zdaje się, że pierwszy plan, który mieliśmy na ostatnią fazę
  rozwoju jest zarówno a) znacznie trudniejszy, niż myśleliśmy i b) przypuszczalnie
-  przesadny w stosunku do tego, czego potrzebujemy.</p>
+  przesadny w stosunku do tego, czego potrzebujemy.</em></small></p>
 
- 	 <p> Roger wznowił dyskusję projektową na or-dev:
- 	 <a href="http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html</a>.</p>
+ 	 <p><small><em> Roger wznowił dyskusję projektową na or-dev:
+ 	 <a href="http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/threads.html</a>.
+ 	 </em></small></p>
 
- 	 <p>Myślę, że teraz mamy lepsze rozeznanie w możliwościach i ich kosztach:
- 	 <a href="http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html</a>.</p>
+ 	 <p><small><em>Myślę, że teraz mamy lepsze rozeznanie w możliwościach i ich kosztach:
+ 	 <a href="http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html">http://archives.seul.org/or/dev/Nov-2008/msg00007.html</a>.
+ 	 </em></small></p>
 
- 	 <p>Nick został zasypany innymi projektami deweloperskimi (miejmy nadzieję, że
+ 	 <p><small><em>Nick został zasypany innymi projektami deweloperskimi (miejmy nadzieję, że
  	 zacznie kończenie ich w tym miesiącu), a ja chcę znać jego zdanie na temat
- 	 kontynuacji; mam nadzieję, że wybierzemy jedno z prostszych podejść.</p>
+ 	 kontynuacji; mam nadzieję, że wybierzemy jedno z prostszych podejść.</em></small></p>
 
- 	 <p>Z drugiej strony, te najprostsze rozwiązania dają też mniejszą skalowalność.
+ 	 <p><small><em>Z drugiej strony, te najprostsze rozwiązania dają też mniejszą skalowalność.
  	 Ale moim zdaniem będą dobrymi rozwiązaniami tymczasowymi na pewien czas
- 	 -- a gdy nadejdzie ta chwila, kto wie, co jeszcze zostanie zmienione.</p></em></small>
+ 	 -- a gdy nadejdzie ta chwila, kto wie, co jeszcze zostanie zmienione.</em></small></p>
  </td>
 </tr>
 
@@ -304,31 +306,31 @@
   Grudzień 08
  </td>
  <td>
-  <small><em><p>
+  <p><small><em>
  Napisałem bardziej szczegółową wersję naszego nowego pomysłu projektowego jako <a
   href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/proposals/158-microdescriptors.txt"
   >propozycję #158</a>, a dyskusja zaczęła się od <a
  href="http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html"
-  >http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html</a>.</p>
+  >http://archives.seul.org/or/dev/Jan-2009/msg00010.html</a>.</em></small></p>
 
-  <p>
+  <p><small><em>
  Myślę, że to w końcu jest to! (No, jak już skończę zajmować się komentarzami.)
-  </p>
+  </em></small></p>
 
-  <p>
+  <p><small><em>
  Jednym z głównych powodów, dla których ten projekt nie jest realizowany zgodnie z
  planem jest to, że główny wniosek z <a href="<page projects/hidserv>">projektu
  Karstena z NLnet o wydajności usług ukrytych</a> mówi, iż to rozszerzenie
  obwodu jest głównym powodem spadku wydajności. Ale ten projekt zaproponował dodanie
  większej liczby przejść i złożoności właśnie do tego punktu. Tak więc, musimy stworzyć
  lepszy plan, by dotrzeć do pierwotnego celu bez dodatkowego pogarszania wydajności.
-  </p>
+  </em></small></p>
 
-  <p>
+  <p><small><em>
  Przeglądaliśmy propozycję projektową w ciagu ostatnich kilku tygodni i moim zdaniem
  wkrótce będziemy gotowi, by zacząć implementację. Skoro jednak mamy kilka zadań
  deweloperskich, które już lądują w lutym, jest prawdopodobne, że tą implementacją
-  nie zajmiemy się przed końcem lutego lub w marcu. Ale tym razem na pewno!</p></em></small>
+  nie zajmiemy się przed końcem lutego lub w marcu. Ale tym razem na pewno!</em></small></p>
  </td>
 </tr>
 

Modified: website/trunk/projects/pl/metrics.wml
===================================================================
--- website/trunk/projects/pl/metrics.wml	2009-03-08 09:07:49 UTC (rev 18806)
+++ website/trunk/projects/pl/metrics.wml	2009-03-08 10:07:18 UTC (rev 18807)
@@ -45,7 +45,6 @@
 lepszego obrazu wykorzystania sieci Tora. Jasne jest, że wszystkie badania klientów
 muszą być przeprowadzone ze szczególną uwagą i w bardzo zbiorczej formie, by chronić
 anonimowość użytkowników.</li>
-</li>
 </ul>
 
 <p>More information about the tor-commits mailing list