[or-cvs] r19014: {website} Mainetance/polish translation update. (in website/trunk: pl press/pl torvm/en torvm/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Sun Mar 15 11:02:48 UTC 2009


Author: bogdro
Date: 2009-03-15 07:02:48 -0400 (Sun, 15 Mar 2009)
New Revision: 19014

Modified:
   website/trunk/pl/easy-download.wml
   website/trunk/pl/news.wml
   website/trunk/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.wml
   website/trunk/press/pl/index.wml
   website/trunk/torvm/en/index.wml
   website/trunk/torvm/pl/index.wml
Log:
Mainetance/polish translation update.

Modified: website/trunk/pl/easy-download.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/easy-download.wml	2009-03-15 09:24:29 UTC (rev 19013)
+++ website/trunk/pl/easy-download.wml	2009-03-15 11:02:48 UTC (rev 19014)
@@ -1,9 +1,9 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18918
+# Based-On-Revision: 18985
 # Translation-Priority: 1-high
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
-#include "head.wmi" TITLE="Tor: Pobieranie" CHARSET="UTF-8"
+#include "head.wmi" TITLE="Tor: Pobieranie" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
 
 <div class="main-column">
 
@@ -54,6 +54,21 @@
   możliwości pobierania</a>.</p></li>
  <li><p>Chcesz <a href="<page 30seconds>">dowiedzieć się więcej ogólnie o Torze</a>?</p></li>
 </ul>
+<p>
+Aby być informowanym o poradach bezpieczeństwa i nowych stabilnych wersjach, zapisz się
+do <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">listy mailingowej or-announce</a>
+(zostaniesz poproszony/a o potwierdzenie przez e-mail). Możesz też
+<a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">sprawdzać
+kanał RSS tej listy</a>.
+</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="zapisz się do or-announce">
+</form>
 <br />
 <br />
 <br />

Modified: website/trunk/pl/news.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/news.wml	2009-03-15 09:24:29 UTC (rev 19013)
+++ website/trunk/pl/news.wml	2009-03-15 11:02:48 UTC (rev 19014)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18967
+# Based-On-Revision: 18990
 # Translation-Priority: 3-low
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 

Modified: website/trunk/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.wml
===================================================================
--- website/trunk/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.wml	2009-03-15 09:24:29 UTC (rev 19013)
+++ website/trunk/press/pl/2008-12-19-roadmap-press-release.wml	2009-03-15 11:02:48 UTC (rev 19014)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18524
+# Based-On-Revision: 19005
 # Translation-Priority: 4-optional
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -14,7 +14,7 @@
 <h2><strong>PROJEKT TOR OGŁASZA TRZYLETNI PLAN ROZWOJOWY</strong></h2>
 
 <p><strong>DEDHAM, MA</strong> - Projekt Tor wydał swój <a
-href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/roadmaps/2008-12-19-roadmap-full.pdf">trzyletni
+href="/press/presskit/2008-12-19-roadmap-full.pdf">trzyletni
 plan rozwojowy</a>, skupiający się na dostarczeniu narzędzi przeciwdziałających cenzurze
 i usług polepszających wolność Internetu w zamkniętych społeczeństwach.</p>
 

Modified: website/trunk/press/pl/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/press/pl/index.wml	2009-03-15 09:24:29 UTC (rev 19013)
+++ website/trunk/press/pl/index.wml	2009-03-15 11:02:48 UTC (rev 19014)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18956
+# Based-On-Revision: 19005
 # Translation-Priority: 3-low
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -22,9 +22,9 @@
 </address>
 <hr />
 <h3>Zestaw dla Prasy</h3>
-<a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/2009-General-Background-on-Tor-Project-Inc.pdf"
+<a href="/press/presskit/2009-General-Background-on-Tor-Project-Inc.pdf"
 >Kto to jest Tor?</a><br />
-<a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/2009-General-Online-Anonymity-with-Tor.pdf"
+<a href="/press/presskit/2009-General-Online-Anonymity-with-Tor.pdf"
 >Po co anonimowość on-line?</a>
 </div>
 <!-- END SIDEBAR -->

Modified: website/trunk/torvm/en/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/torvm/en/index.wml	2009-03-15 09:24:29 UTC (rev 19013)
+++ website/trunk/torvm/en/index.wml	2009-03-15 11:02:48 UTC (rev 19014)
@@ -15,9 +15,9 @@
 virtualization technology for more resilient Tor clients and relays.
 </p>
 <p><strong>The initial 0.0.1 release is an unstable test build!</strong>
-See the 
-<a href="http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?tasks=all&project=4&cat=19">
-bug tracking database for known issues</a>. Remember to backup anything
+See the
+<a href="http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?tasks=all&amp;project=4&amp;cat=19"
+>bug tracking database for known issues</a>. Remember to backup anything
 important before using this software on your system.</p>
 
 <a id="Download"></a>
@@ -26,15 +26,15 @@
 <ul>
 
 <!-- XXX: need to replace harcoded version with var replace in include -->
-<li><a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe">Tor VM Network Installer</a> 
+<li><a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe">Tor VM Network Installer</a>
 (<a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe.asc" style="font-size: 90%;">sig</a>/
 <a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe.sha1.txt" style="font-size: 90%;">sha1</a>)</li>
 
-<li><a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe">Tor VM Bundle Installer</a> 
+<li><a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe">Tor VM Bundle Installer</a>
 (<a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe.asc" style="font-size: 90%;">sig</a>/
 <a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe.sha1.txt" style="font-size: 90%;">sha1</a>)</li>
 
-<li><a href="dist/Tor_VM.exe">Tor VM Stand-alone Self Extractor</a> 
+<li><a href="dist/Tor_VM.exe">Tor VM Stand-alone Self Extractor</a>
 (<a href="dist/Tor_VM.exe.asc" style="font-size: 90%;">sig</a>/
 <a href="dist/Tor_VM.exe.sha1.txt" style="font-size: 90%;">sha1</a>)</li>
 
@@ -100,7 +100,7 @@
 <p>After installing the bundle packages a Tor VM controller is started in
 the background. The installer program has finished and can be closed.</p>
 
-<p><img src="img/run01.png" alt="Tor VM controller will start at end of install" /></p> 
+<p><img src="img/run01.png" alt="Tor VM controller will start at end of install" /></p>
 
 <p>After preparing network devices a Qemu virtual machine running the
 Tor VM kernel is launched. A status screen will be shown detailing progress
@@ -147,8 +147,8 @@
 
 <p>The Tor VM category in the Tor flyspray bug tracker is used to manage
 defects and features. See the
-<a href="http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?tasks=all&project=4">
-Tor flyspray bug tracker</a> for known issues and pending changes.</p>
+<a href="http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?tasks=all&amp;project=4"
+>Tor flyspray bug tracker</a> for known issues and pending changes.</p>
 
 <!-- localized installers and full Marble data bundle?
 <a id="Advanced"></a>
@@ -159,8 +159,8 @@
 <h3><a class="anchor" href="#More">Additional Resources</a></h3>
 
 <p>The latest design document for Tor VM is available in revision control:
-<a href="https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html">
-https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html</a>.
+<a href="https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html"
+>https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html</a>.
 </p>
 
 <p>Features and fixes planned for the Tor VM software are documented in the

Modified: website/trunk/torvm/pl/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/torvm/pl/index.wml	2009-03-15 09:24:29 UTC (rev 19013)
+++ website/trunk/torvm/pl/index.wml	2009-03-15 11:02:48 UTC (rev 19014)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 16333
+# Based-On-Revision: 19001
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Tor VM" CHARSET="UTF-8"
@@ -11,12 +11,146 @@
 <h2>Tor VM</h2>
 <hr>
 
-<p>
-To jest miejsce na stronę o Tor VM. Na razie możecie dowiedzieć się więcej z <a
-href="https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html">dokumentu
-projektowego</a>.
+<h3>Co to jest?</h3>
+<p>Tor VM to przezroczyste proxy (serwer pośredniczący) dla Windows, korzystające
+z technologii pełnej wirtualizacji Qemu, by uzyskać bardziej elastycznych klientów i
+przekaźników Tora.
 </p>
+<p><strong>Wstępna wersja 0.0.1 jest niestabilnym wydaniem testowym!</strong>
+Przeczytaj <a href="http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?tasks=all&amp;project=4&amp;cat=19"
+>bazę śledzenia błędów, by dowiedzieć się o znanych problemach</a>. Pamiętaj, by zrobić
+kopię zapasową jakichkolwiek ważnych danych przed korzystaniem z tego programu na
+swoim systemie.</p>
 
+<a id="Download"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Download">Pobieranie oprogramowania Tor VM</a></h3>
+
+<ul>
+
+<!-- XXX: need to replace harcoded version with var replace in include -->
+<li><a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe">Instalator sieciowy Tor VM</a>
+(<a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe.asc" style="font-size: 90%;">podpis</a>/
+<a href="dist/TorVM-0.0.1-NetInstaller.exe.sha1.txt" style="font-size: 90%;">sha1</a>)</li>
+
+<li><a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe">Instalator paczki Tor VM</a>
+(<a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe.asc" style="font-size: 90%;">podpis</a>/
+<a href="dist/TorVM-0.0.1-Bundle.exe.sha1.txt" style="font-size: 90%;">sha1</a>)</li>
+
+<li><a href="dist/Tor_VM.exe">Archiwum samorozpakowujące Tor VM</a>
+(<a href="dist/Tor_VM.exe.asc" style="font-size: 90%;">podpis</a>/
+<a href="dist/Tor_VM.exe.sha1.txt" style="font-size: 90%;">sha1</a>)</li>
+
+</ul>
+
+<a id="Setup"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Setup">Konfiguracja Windowsa, by zmniejszyć ryzyko</a></h3>
+
+<p>Uruchamianie Firefoksa z Torbuttonem z konta użytkownika o ograniczonych prawach
+daje ochronę przed różnymi ryzykami, z którymi spotykają się użytkownicy Internetu.
+Poniższe kroki tłumaczą, jak stworzyć ograniczone konto dla użytkownika o nazwie "anon".</p>
+
+<p>Przejdź do opcji "Konta Użytkowników" w Panelu Sterowania. Możesz też użyć nawigacji menu:<br />
+<!-- should this be a sequence of <span> instead? -->
+<strong>Menu Start -&gt; Ustawienia -&gt; Panel Sterowania -&gt; Dodaj/usuń programy</strong></p>
+
+<p><img src="img/uc01.png" alt="Panel Sterowania - Wybierz opcję Konta Użytkowników" /></p>
+
+<p>Wybierz "Stwórz nowe konto".</p>
+
+<p><img src="img/uc02.png" alt="Narzędzie Konta Użytkowników - Wybierz Stwórz nowe konto" /></p>
+
+<p>Wprowadź nazwę dla anonimowego konta o ograniczonych prawach.</p>
+
+<p><img src="img/uc03.png" alt="Wprowadź nazwę dla ograniczonego konta" /></p>
+
+<p>Wybierz typ konta "Ograniczone", by otrzymać konto o zmniejszonych prawach.</p>
+
+<p><img src="img/uc04.png" alt="Wybierz typ konta Ograniczone" /></p>
+
+<p>Wybierz "Stwórz konto".</p>
+
+<p><img src="img/uc05.png" alt="Wybierz Stwórz konto" /></p>
+
+<p>Nowy użytkownik zostaje dodany do listy kont w systemie. To jest konto, z którego
+będą pracować aplikacje internetowe jak Firefox w czasie używania Tor VM, by kierować
+ruchem przez sieć Tora.
+</p>
+
+<p><img src="img/uc06.png" alt="Nowy użytkownik dostępny do logowania" /></p>
+
+<p>Funkcjonalność zmiany użytkownika jest używana do uruchamiania ważnego oprogramowania
+Tor VM jako Admin, podczas gdy Firefox i inne aplikacje internetowe działają z
+ograniczonymi prawami.</p>
+
+<p><img src="img/uc07.png" alt="Użyj zmiany użytkownika, by zalogować się jako użytkownik o ograniczonych prawach" /></p>
+
+<p>Pulpit nowego użytkownika ma własną konfigurację i środowisko.</p>
+
+<p><img src="img/uc09.png" alt="Oba konta: Tor VM admin i ograniczone mogą być używane równocześnie" /></p>
+
+<a id="Install"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Install">Instalacja paczki Tor VM</a></h3>
+
+<p>Kliknij dwukrotnie na instalator paczkowy lub sieciowy, by zacząć instalację.</p>
+
+<p><img src="img/bundle01.png" alt="Kliknij, by uruchomić Instalator paczki" /> &nbsp;
+<img src="img/netinst01.png" alt="Kliknij, by uruchomić Instalator sieciowy" /></p>
+
+<a id="Run"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Run">Uruchomienie Tor VM i Vidalii</a></h3>
+
+<p>Przy pierwszym uruchomieniu Vidalii zostaną wygenerowane tytuły obrazków
+potrzebnych przy wtyczce Marble Map. Jeśli nie masz dość pamięci lub mocy procesora,
+by wygenerować te tytuły, możesz zainstalować pełną paczkę Vidalia Marble z już
+dołączonymi wygenerowanymi tytułami obrazków.</p>
+vidalia-genmap.png vidalia-support.png vidalia-repair.png
+<p><img src="img/vidalia-genmap.png" alt="Generowanie tytułów obrazków Marble Map może chwilę potrwać" /></p>
+
+<p>Jeśli jakakolwiek z aplikacji z paczki przestanie działać, można zażądać naprawy,
+co może rozwiązać problem.</p>
+
+<a id="Repair"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Repair">Naprawa zainstalowanych aplikacji</a></h3>
+
+<p><img src="img/vidalia-support.png" alt="W Dodaj/usuń programy - Wybierz opcję wsparcia paczki" /></p>
+
+<p>Wybierz opcję naprawy, a wszystkie pliki paczki i wpisy w rejestrze zostaną przywrócone.</p>
+
+<p><img src="img/vidalia-repair.png" alt="Wybierz opcję naprawy" /></p>
+
+<a id="Debug"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Debug">Zwalczanie problemów i zgłaszanie błędów</a></h3>
+
+<p>Kategoria Tor VM w systemie śledzenia błędów flyspray Tora jest używana w celu
+zarządzania defektami i funkcjonalnościami. Przejrzyj
+<a href="http://bugs.noreply.org/flyspray/index.php?tasks=all&amp;project=4"
+>system śledzenia błędów flyspray Tora</a>, by dowiedzieć się o znanych błędach i trwających
+zmianach.</p>
+
+<!-- localized installers and full Marble data bundle?
+<a id="Advanced"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#Advanced">Experimental Packages and Usage</a></h3>
+-->
+
+<a id="More"></a>
+<h3><a class="anchor" href="#More">Dodatkowe informacje</a></h3>
+
+<p>Najnowszy dokument projektowy Tor VM jest dostępny pod systemem kontroli wersji:
+<a href="https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html"
+>https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/doc/design.html</a>.
+</p>
+
+<p>Funkcjonalności i planowane poprawki oprogramowania Tor VM są opisane w pliku
+<a href="https://svn.torproject.org/svn/torvm/trunk/TODO">Tor VM TODO</a>.</p>
+
+<p><a href="https://data.peertech.org/torbld/info/Tor_VM-svn">Automatycznie budowane paczki
+są dostępne</a> celem weryfikacji poprawek w systemie subversion i testowania trwających prac.</p>
+
+<p>Buduj oprogramowanie korzystając ze znanego działającego znacznika w repozytorium torvm.
+Na przykład,<br />
+svn export https://svn.torproject.org/svn/torvm/tags/torvm-0_0_1 torvm-0.0.1-build
+</p>
+
 </div><!-- #main -->
 
 #include <foot.wmi>More information about the tor-commits mailing list