[or-cvs] r18965: {} Mainetance/polish translation update. (website/trunk/press/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Fri Mar 13 17:27:45 UTC 2009


Author: bogdro
Date: 2009-03-13 13:27:44 -0400 (Fri, 13 Mar 2009)
New Revision: 18965

Added:
  website/trunk/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml
Log:
Mainetance/polish translation update.

Added: website/trunk/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml
===================================================================
--- website/trunk/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/press/pl/2009-03-12-performance-roadmap-press-release.wml	2009-03-13 17:27:44 UTC (rev 18965)
@@ -0,0 +1,85 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 18524
+# Translation-Priority: 4-optional
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Tor: Oświadczenia prasowe" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+
+<h2>DO NATYCHMIASTOWEGO OGŁOSZENIA</h2>
+
+<h2><strong>PROJEKT TOR PRZEDSTAWIA PLAN I KAMPANIĘ ROZWOJU WYDAJNOŚCI</strong></h2>
+
+<p><strong>DEDHAM, MA</strong> - Projekt Tor
+<a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/roadmaps/2009-03-11-performance.pdf"
+>wydał plan rozwojowy</a>, celem którego jest znaczna poprawa wydajności publicznej sieci Tora
+w ciągu następnego roku. Połączenie istniejących funduszy i potrzebnego 1 miliona dolarów
+w przeciągu następnych 12 miesięcy zapewni sukces. Ta kampania jest bezpośrednim wynikiem
+niedawno ogłoszonego <a href="<page press/2008-12-19-roadmap-press-release>">3-letniego
+planu rozwojowego</a>. Plan ten łączy badania i działania pochodzące z wielu źródeł, które
+określają następne kroki do polepszenia wydajności publicznej sieci Tora. Najbardziej pożądaną
+przez użytkowników funkcjonalnością jest zwiększenie wydajności z jednoczesnym zachowaniem
+mocnej anonimowości.</p>
+
+<p>W miarę wzrostu liczby użytkowników Tora, wydajność sieci Tora ucierpiała. W przeciągu
+kilku ostatnich lat fundusze Tora (a więc i prace rozwojowe) skupiły się na użyteczności
+i opieraniu się blokowaniu. Otrzymaliśmy przenośną, zawierającą wszystko czego potrzeba,
+paczkę dla Windows; wydaliśmy narzędzia do walki ze zbliżającym się wyścigiem z cenzurą;
+bardziej rozwinęliśmy aplikacje wspierające jak Vidalia, Torbutton i Thandy; uprościliśmy
+uruchamianie przekaźników poprzez dodanie lepszego ograniczania łącza i łatwy w użyciu
+interfejs graficzny z obsługą uPnP; stworzyliśmy efektywną ekipę i infrastrukturę do
+tłumaczeń i lokalizacji oraz rozgłosiliśmy informacje o Torze w bezpieczny sposób,
+który nie został wykryty przez cenzorów. Wszystkie te sukcesy złożyły się na wzrost
+liczby użytkowników i zwiększyły nacisk na publiczną sieć Tora.</p>
+
+<p>Narzędzia i technologie Tora już są używane przez setki tysięcy ludzi, by chronić
+ich działalność online. Do tych użytkowników zaliczają się dziennikarze i działacze
+na rzecz praw człowieka w surowych politycznie krajach, komunikujący się z
+nagłaśniaczami i dysydentami. Stróże prawa pozostają anonimowi w czasie
+operacji internetowych, tak samo jak ludzie chcący w pokojach rozmów
+publikować delikatne towarzysko informacje, jak osoby, które przeżyły gwałt
+lub molestowanie czy ludzie z chorobami. Sieć Tora dostarcza też ochrony ludziom
+szukającym kolejnej warstwy prywatności do ochrony przed milionami stron i
+dostawców usług internetowych nastawionych na zbieranie prywatnych danych
+i śledzenie ruchów w sieci.</p>
+
+<p>Tor zachęca dodatkowych sponsorów do przyłączenia się do <a
+href="https://www.torproject.org/sponsors">aktualnych sponsorów</a>
+takich jak Broadcasting Board of Governors, Fundacja NLnet i setki
+indywidualnych darczyńców. Podczas gdy istniejące fundusze są wystarczające, by zacząć
+punkty z planu rozwoju, dodatkowy 1 milion dolarów przez kolejny rok
+znacznie poprawi wydajność publicznej sieci Tora.</p>
+
+<h2>O PROJEKCIE TOR</h2>
+
+<p>Mieszcząc się w Dedham, MA, Projekt Tor
+rozwija darmowe i otwarte oprogramowanie, które daje anonimowość online
+zwykłym użytkownikom Internetu. Tor narodził się ze współpracy z Laboratorium
+Marynarki Wojennej USA, która zaczęła się w roku 2001, a organizacją non-profit
+U.S. 501(c)(3) stał się w roku 2006. Projekt Tor pracuje teraz z wieloma osobami,
+organizacjami pozarządowymi, agencjami ochrony prawa i firmami na całym świecie,
+by pomagać im chronić ich anonimowość online.</p>
+
+<p>Oprócz prac związanych z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania anonimowości Tor
+i sieci Tora, Projekt Tor pomaga też prowadzić społeczność badawczą w zrozumieniu,
+jak budować i mierzyć skalowalne i bezpieczne sieci anonimowości. Deweloperzy Tora
+publikują kilka nowy dokumentów badawczych każdego roku na większych konferencjach
+akademickich dotyczących anonimowości, a prawie każda większa konferencja
+o bezpieczeństwie zawiera dokument dotyczący Tora. Tor jest organizacją
+finansowaną z projektów z ośmioma pełnoetatowymi członkami.</p>
+
+<p>"Logo cebulowe" i słowo-znak "Tor" są zastrzeżonymi znakami handlowymi
+Projektu Tor (The Tor Project, Inc.)</p>
+
+<p>Kontakt: Andrew Lewman</p>
+<p>Tel: +1-781-424-9877</p>
+<p>Email: execdir at torproject.org</p>
+<p><a href="https://www.torproject.org/">Strona WWW: Projekt Tor</a></p>
+<div align=center>###</div>
+
+</div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>More information about the tor-commits mailing list